Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Taxe legale pentru obtinerea autorizatiei de construire


Conform art. 473 al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si actualizarile ulterioare, orice persoana care doreste sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

Calcul taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 474 al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si actualizarile ulterioare. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator:

            Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism                         - lei -
pana la 150 m2, inclusiv                          5 - 6
intre 151 și 250 m2, inclusiv                           6 - 7
intre 251 și 500 m2, inclusiv                          7 - 9
intre 501 și 750 m2, inclusiv                          9 - 12
intre 751 și 1.000 m2, inclusiv                        12 - 14

peste 1.000 m2
                  14 + 0,01 lei/m2,
             pentru fiecare m2 care
                depaseste 1.000 m2
 • Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban; 
 • Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale; 
 • Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei, inclusiv; 
 • Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii; 
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cladirile rezidentiale sau cladirile-anexa este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente; 
 • Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale; 
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate; 
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare cuprinsa intre 0 si 15 lei; 
 • In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare, contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, iar in cazul in care aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, taxa aferenta se regularizeaza astfel incat sa reflecte suprafata efectiv afectata; 
 • Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier; 
 • Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord; 
 • Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 9 lei, inclusiv.

  Pentru taxele pentru eliberarea unei autorizatii de construire stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli:
 • taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se plateste inainte de emiterea acesteia; 
 • in cazul construirii unei cladiri rezidentiale sau a unei cladiri-anexa, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457 al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si actualizarile ulterioare; 
 • in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale; 
 • pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie; 
 • pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale. 

  Conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care solicitantul opteaza pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul Comisiei pentru acord unic (C.A.U.), taxele si tarifele pentru emiterea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suporta de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitentii avizelor si acordurilor, care se calculeaza potrivit reglementarilor legale specifice fiecarui domeniu de avizare si se comunica emitentilor de autorizatii de construire/desfiintare.

  Dupa obtinerea avizelor, autoritatea publica emite acordul unic pe baza propunerii C.A.U., in baza caruia se achita taxele aferente avizelor/acordurilor emise si se continua procedura de autorizare.

  Solicitantul achita la casieria primariei/consiliului judetean sau prin intermediul platformei software Ghiseul.ro taxele pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in baza dispozitiilor de plata emise de catre secretariatul C.A.U. in ziua depunerii documentelor, chitantele atasandu-se la cererea pentru obtinerea avizelor si acordurilor prin intermediul C.A.U. Taxele intra intr-un cont colector (sume de mandate) de unde se vireaza catre emitentii avizelor/acordurilor in maximum 24 de ore de la primire.

  In vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizatiilor de construire, consiliile judetene si locale vor stabili taxe in conditiile legii.

  In cazul platilor efectuate prin Ghiseul.ro , acestea se vor pune la dispozitia institutiei emitente in format electronic.  

   ​