Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Impozitul pe venit


 • In Romania impozitul pe venit se plateste de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

  • venituri din activitati independente, definite conform art.67 ;
  • venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art.76 ;
  • venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art.83  ;
  • venituri din investitii, definite conform art.91 ;
  • venituri din pensii, definite conform art.99 ;
  • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103  ;
  • venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art.108 ;
  • venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art.111 ;
  • venituri din alte surse, definite conform art.114 si art.117.

   Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit, conform art.60 al Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii contribuabili: 

   1.  Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
  • angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

   a.    activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii;

   b.   domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

   2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

   2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;

   2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

   2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

   2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

   2363 - Fabricarea betonului;

   2364 - Fabricarea mortarului;

   2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

   2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

   2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

   1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

   2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;

   2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

   0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

   0812 - Extractia pietrisului si nisipului;

   2351 - Fabricarea cimentului;

   2352 - Fabricarea varului si ipsosului;

   2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

   c.    711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;
  • angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) si alte activitati specifice domeniului constructii in limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru societatile comerciale nou-infiintate, respectiv inregistrate la Registrul Comertului incepand cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an care au avut o cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toată durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor mentionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;
  • veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3) din  Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale;
  • scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii;
  • mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevazut la lit. b), in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care se va publica pe site-ul institutiei. 

    

    

    

    ​