Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Impozitul pe venit


In Romania impozitul pe venit se plateste de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

 • persoanele fizice rezidente;
 • persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
 • persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;
 • persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute in art.129 din Legea 227/2015​.

Categorii de venituri impozabile

​Veniturile impozabile reprezinta categoria de venituri supuse impozitarii si includ atat veniturile in bani cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura. Conform Legii 227/2015, acestea pot fi:

 • venituri din activitati independente, definite conform art.67​ ;
 • venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art.76 ;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art.83​ ;
 • venituri din investitii, definite conform art.91 ;
 • venituri din pensii, definite conform art.99 ;
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103​ ;
 • venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art.108 ;
 • venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art.111 ;
 • ​venituri din alte surse, definite conform art.114 si art.117.

​Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit, conform Legii 227/2015, art.60, urmatorii contribuabili: 

1. ​​​​​​​Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o formă de asociere;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) - (3);
 • pensii;
 • activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica; ​

2. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator; 

3. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii, in urmatoarele conditii: 

 • scutirea se acorda pentru toate persoanele care sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare, astfel cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu indicatori de rezultat definiti;
 • scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;
 • statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect.​​

4. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an; 

5. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

a.    activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii;

b.   domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

0811- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

0812 - Extractia pietrisului si nisipului;

2351 - Fabricarea cimentului;

2352 - Fabricarea varului si ipsosului;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

c.    711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

 • angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) si alte activitati specifice domeniului constructii in limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru societatile comerciale nou-infiintate, respectiv inregistrate la Registrul Comertului incepand cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an care au avut o cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toată durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor mentionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;
 • veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale;
 • scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii;
 • mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevazut la lit. b), in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, care se va publica pe site-ul institutiei.