Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Impozitul pe venit


In Romania impozitul pe venit se plateste de catre urmatoarele categorii contribuabili:

 • persoanele fizice rezidente;
 • persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
 • persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;
 • persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute in Ordonanta de urgenta nr. 31/2019.

Categorii de venituri impozabile

​Veniturile impozabile reprezinta categoria de venituri supuse impozitarii si includ atat veniturile in bani cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura, cuprinzand urmatoarele categorii:

 • venituri din activitati independente, definite conform art.67​ ;
 • venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art.76 ;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art.83​ ;
 • venituri din investitii, definite conform art.91 ;
 • venituri din pensii, definite conform art.99 ;
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103​ ;
 • venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art.108 ;
 • venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art.111 ;
 • ​venituri din alte surse, definite conform art.114 si art.117.


Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • ​activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
 • salarii si asimilate salariilor, prevazute la art.76​ alin. (1) - (3);
 • pensii;
 • ​activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105 , realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridică;


2. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activitatii de creare de programe pentru calculator.

3. Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.