Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Nastere


“Niciun copil fara identitate“

Conform art. 2 al Legii nr. 119 din 1996 (**republicata**) cu privire la actele de stare civila cu modificarile si completarile ulterioare, actele de nastere se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.

De la data asigurarii infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civila, precum si mentiunile ulterioare se intocmesc in format electronic.

Inregistrarea nasterii

Intocmirea actului de nastere se realizeaza de personalul cu atributii de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor (S.P.C.L.E.P.)  sau din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul ori, dupa caz, de catre seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera.

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de:

1.  30 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;

2.  3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;

3.  24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat in termen de 30 zile de la data nasterii;

4.  30 de zile pentru copilul cu varsta de pana la un an, gasit sau parasit de mama in maternitate/unitati sanitare.

 

I. Inregistrarea nasterii in cazurile prevazute la punctele 1 si 3 se face in baza urmatoarelor documente:

 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si fotocopie, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul, semnata de ambii parinti in fata ofiterului de stare civila sau a notarului public;
 • Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei. Tatal minor il poate recunoaste singur pe copilul sau daca face dovada discernamantului la momentul recunoasterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.


  In situatia in care unul dintre parinti sau ambii sunt cetateni straini sau apatrizi, sunt necesare documentele mentionate mai sus, precum si urmatoarele:
 • Pasaportul parintelui cetatean strain sau apatrid/parintilor cetateni straini sau apatrizi, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene sau, dupa caz, documentul de identitate eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari, in original si in fotocopie. In cazul cetatenilor straini sau apatrizilor ale caror acte de identitate/calatorie nu contin date inscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicita traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare ale persoanei; daca din documentele straine prezentate nu rezulta in mod distinct care este numele de familie si prenumele se solicita declaratia notariala a titularului in acest sens;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, inregistrat in registrele de stare civila romane, daca unul dintre parinti este cetatean roman; daca ambii parinti sunt cetateni straini se prezinta certificatul de casatorie, in original, precum si traducerea legalizata a acestuia, apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

  In situatia in care ambii parinti au varsta sub 14 ani sunt necesare:
 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Certificatul de nastere al mamei;
 • Actul de identitate al reprezentantului legal al acesteia sau al declarantului, daca declararea nasterii nu este facuta de reprezentantul legal al mamei copilului.


  Domiciliul minorului
 • In cazul in care parintii au domicilii diferite, parintele care declara nasterea va da o declaratie din care sa rezulte la care dintre parinti are domiciliul copilul;
 • Daca declararea nasterii se face de catre o persoana, alta decat unul dintre parinti, se prezinta declaratia notariala a oricaruia dintre parinti, din care sa rezulte domiciliul copilului;
 • In situatia in care niciunul dintre parinti nu este identificat la adresa de domiciliu prin intermediul unitatilor de politie, copilul este inregistrat in R.N.E.P., cu domiciliul mamei.


  Numele de familie si prenumele copilului
 • In cazul in care prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii este diferit de cel declarat, inregistrarea nasterii se face in baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, data in fata ofiterului de stare civila sau a notarului public, din care sa rezulte prenumele copilului;
 • In lipsa acordului parintilor cu privire la numele de familie al copilului, instanta de tutela hotaraste numele copilului si comunica de indata hotararea ramasa definitiva la S.P.C.L.E.P./primaria unitatii administrativ-teritoriale care a inregistrat actul de nastere; certificatul de nastere se elibereaza numai dupa inscrierea mentiunii privind stabilirea numelui de familie de catre instanta de tutela; similar se procedeaza si in cazul in care ofiterul de stare civila a refuzat inscrierea prenumelui, iar parintii nu vor sa opteze pentru un alt prenume.


  Cand declaratia nasterii este facuta de un cetatean strain, necunoscator al limbii romane ori de o persoana cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare inregistrarii actului se solicita prin intermediul unui interpret autorizat sau, dupa caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; ofiterul de stare civila/personalul cu atributii de stare civila incheie un proces-verbal.

  In cazul in care casatoria parintilor a fost incheiata in strainatate si nu a fost transcrisa/inscrisa in registrele de stare civila romane, se procedeaza la transcrierea/inscrierea in regim de urgenta a certificatelor de stare civila emise de autoritatile straine in registrele de stare civila romane; nasterea copilului se inregistreaza dupa transcrierea/inscrierea casatoriei parintilor.

  II. Inregistrarea nasterii copilului in termenul legal de 30 de zile in lipsa actului de identitate al mamei

  In lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezinta:
 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Fotocopia procesului-verbal intocmit de politist cu ocazia verificarilor efectuate la solicitarea unitatii sanitare in care a avut loc nasterea, certificata pentru conformitate de reprezentatul unitatii sanitare;
 • Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei. Tatal minor il poate recunoaste singur pe copilul sau daca face dovada discernamantului la momentul recunoasterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.


  III. In cazul in care nasterea mamei nu este inregistrata in registrele de stare civila, pentru intocmirea actului de nastere al copilului se prezinta urmatoarele documente:
 • Declaratia scrisa a uneia dintre persoanele prevazute la art. 16 din Legea nr. 119 din 1996 (**republicata**) cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19 ind. 1 sau anexa nr. 19 ind. 2, din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
 • Procesul-verbal privind identitatea declarata de mama, semnat de reprezentantul D.G.A.S.P.C., de reprezentantul politiei si de cel al unitatii sanitare;
 • Certificatul medical constatator al nasterii;
 • Actul de identitate al declarantului;
 • Declaratia tatalui de recunoastere a copilului, dupa caz, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei.


  IV. Inregistrarea tardiva a nasterii


  Dupa implinirea termenului de 30 de zile, prevazut de lege, intocmirea actului de nastere se face la cererea scrisa a declarantului, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, precum si cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, dupa caz, al D.G.E.P.M.B.


  Cererea privind inregistrarea nasterii dupa implinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la S.P.C.L.E.P./primaria competenta sa inregistreze nasterea, fie la S.P.C.L.E.P./ primaria in raza careia are domiciliul unul dintre parinti/persoana majora neinregistrata, respectiv sediul institutia interesata. 

  Inregistrarea tardiva a nasterii copiilor cu varsta de pana la 14 ani


  Inregistrarea actului de nastere se face in baza documentelor prevazute la punctul I.,  iar daca nu exista certificat medical constatator al nasterii este necesara expertiza medico-legala cu privire la data nasterii, in format an, luna, zi, si sexul persoanei.


  Dispozitiile mentionate se aplica in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate si nu a fost declarata ori a fost inregistrata cu date nereale privind identitatea parintilor, iar declararea nasterii sau inregistrarea nasterii se face in tara.    


  Inregistrarea tardiva a nasterii copiilor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani


  Se prezinta documentele necesare inregistrarii nasterii copilului cu varsta de pana la 14 ani precum si declaratia persoanei a carei nastere nu a fost inregistrata si, dupa caz, a parintilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexeaza 2 fotografii marimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevazute in anexa nr. 20, respectiv in anexa nr. 21 din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare; declaratia se da in fata ofiterului de stare civila/personalului cu atributii de stare civila.


  Inregistrarea tardiva a nasterii persoanei majore


  Cererea scrisa a declarantului este insotita de urmatoarele documente: