Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Drepturile lucratorilor migranti


Drepturile lucratorilor migranti

Ulterior aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, drepturile lucratorilor migranti sunt prevazute in  Regulamen​tul Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala a lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, adoptat la 14 iunie 1971 si a Regulamentul Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, adoptat la 21 martie 1972.

Casa Nationala de Pensii Public​e (CNPP) prin Directia Generala Accidente de Munca si Boli Profesionale (DGAMBP) este organismul de legatura in domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale intre institutiile competente din statele membre ale Uniunii Europene (UE) si casele teritoriale de pensii (CTP) din Romania.

Pentru stabilirea drepturilor privind acordarea de prestatii in natura sau bani, ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, persoana indreptatita se adreseaza prin organismul de legatura unei singure institutii competente, conform legislatiei aplicabile.

Lucratorul salariat sau independent care isi are domiciliul pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul competent si care este victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale beneficiaza, in statul in care isi are domiciliul:

  • de prestatii in natura acordate, in numele institutiei competente de catre institutia de la locul de domiciliu, potrivit dispozitiilor legislatiei pe care o aplica, ca si cum ar fi afiliat la aceasta;
  • de prestatii in bani acordate de institutia competenta potrivit dispozitiilor legislatiei pe care o aplica. Totusi, pe baza acordului dintre institutia competenta si institutia de la locul de domiciliu, aceste prestatii pot fi acordate de aceasta din urma, in numele primei institutii, potrivit dispozitiilor legislatiei statului competent.

    FORMULARE:

Formularul E 001 , intitulat Formular de comunicare intre institutii.

Formularul E 101 , intitulat Certificat privind legislatia aplicabila.

Formularul E 1​02 , intitulat Prelungirea detasarii sau a activitatilor independente.

Formularul E 107 , intitulat Cerere de atestat privind dreptul la prestatiile in natura.

Formularul E 115 , intitulat Cerere de prestatii in bani pentru incapacitate de munca. 

Formularul E 116 , intitulat Raport medical privind incapacitatea de munca.

Formularul E 117 , intitulat Acordarea de prestatii in bani in caz de maternitate si de incapacitate de munca.

Formularul E 118 , intitulat Notificarea nerecunoasterii sau a incheierii incapacitatii de munca.

Formularul E 123 , intitulat Atestat privind dreptul la prestatiile in natura pentru asigurarea impotriva accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Formularul E 124 , intitulat Cerere pentru acordarea ajutorului de deces.​​​​​

Formularul E 125 , intitulat Extras individual privind cheltuielile efective.

Formularul E 213​ , intitulat Raport medical detaliat. 

Instructiuni pentru aplicarea Regulame​ntului 1408/71​ si a Regulamentului 547/72 in domeniul accidentelor de munca si boli profesionale.  


Principale modificari aduse de Regula​ment​ul (CE) nr. 883/2004 si Regulamentul sau de implementare nr. 987/2009 in domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Detalii despre sanatatea si securitatea in munca puteti gasi pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Munca care are sedii in orasele resedinta de judet, a Inspectiei Mun​cii​ sau in prevederile impuse de Decizia nr. 513 din 4 iulie 2017 a securitatii si sanatatii in munca.​


Mai multe detalii puteti gasi in Norme Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta 107/2017 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.​​​

Legislatia cu privire la sanatatea si securitatea in munca, tradusa in limba engleza, se gaseste ai​ci​.

Detalii utile se gasesc si pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei ​​Sociale, in Ghidul practic – Legislatia aplicabila lucratorilor din UE, SEE si Elvetia​.