Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Drepturile lucratorilor migranti
In sectiunea  Securitate sociala pentru lucratorii migranti  a website-ului  Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se pot accesa informatii utile privind:

 • Dispozitiile UE in domeniul securitatii sociale
 • Ghidul practic privind legislatia aplicabila lucratorilor din UE, SEE si Elvetia
 • Prezentarea sistemelor de securitate sociala din alte state membre ale Uniunii Europene si Elvetia
 • Acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale
 • Securitate sociala pentru lucratorii migranti
 • Decizii ale Comisiei Administrative pentru securitatea sociala a lucratorilor migranti
 • Coordonarea sistemelor de securitate sociala pentru lucratorii migranti
 • Formulare R1408


  Prestatiile de care beneficiaza lucratorii migranti

  Lucratorul salariat sau independent care isi are resedinta/sederea temporara/domiciliul pe teritoriul unui stat membru, altul decat statul competent si care este victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale beneficiaza, in statul in care isi are domiciliul:

  a. de prestatii in natura acordate, in numele si pe cheltuiala institutiei competente de catre institutia de la locul de resedinta/sedere temporara/domiciliu, potrivit dispozitiilor legislatiei pe care o aplica, ca si cum ar fi afiliat la aceasta;

  b. de prestatii in bani acordate de institutia competenta potrivit dispozitiilor legislatiei pe care o aplica. Totusi, pe baza acordului dintre institutia competenta si institutia de la locul de resedinta/sedere temporara/domiciliu, aceste prestatii pot fi acordate de aceasta din urma, in numele primei institutii, potrivit dispozitiilor legislatiei statului competent.

  Cooperarea inter-institutionala, principii generale si informarea solicitantilor de prestatii


  1. Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) prin Directia Generala Accidente de Munca si Boli Profesionale (DGAMBP) este organismul de legatura in domeniul accidentelor de munca si bolilor profesionale intre institutiile din statele membre ale Uniunii Europene (UE) si casele teritoriale de pensii (CTP) din Romania.

  2. In cadrul noilor regulamente se pune un accent deosebit pe cooperarea mai stransa si mai eficienta intre institutiile de securitate sociala.

  3. Persoanele care intra sub incidenta noilor regulamente primesc din partea institutiei competente un raspuns la solicitarile formulate intr-un interval de timp cat mai scurt.

  4. Institutiile de asigurari sociale din statele membre  sprijina  persoanele asigurate, oferind informatiile necesare in conformitate cu regulile si procedurile stabilite de noile regulamente, in vederea inaintarii cererii institutiei responsabile cu prelucrarea acesteia, in scopul evitarii pierderii anumitor drepturi.

  5. Un element de noutate prevazut de noile regulamente europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala il reprezinta introducerea principiului asimilarii prestatiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.

  Noutatile aduse de Regulamente in domeniul „accidente de munca si boli profesionale"

  Incepand cu data de 01.05.2010,  asiguratii inregistrati cu un accident de munca, respectiv o boala profesionala conform prevederilor legale din Romania, pot solicita Directiei Generale Accidente de Munca si Boli Profesionale (DGAMBP) din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP),  documentul portabil DA1, in cazul in care se deplaseaza, au resedinta sau sederea temporara intr-un alt stat membru al  Uniunii Europene.

   
  Documentul DA1, denumit Document care atesta dreptul de a primi asistenta medicala in cadrul asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, permite detinatorului sa beneficieze de prestatii in natura, acordate in numele si pe cheltuiala institutiei competente, de catre institutia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale de la locul de resedinta sau de sedere temporara din alt stat membru al UE/SEE si Elvetia, in conformitate cu prevederile legislatiei pe care aceasta din urma o aplica.

  Documentul DA1 se elibereaza de catre casa teritoriala de pensii pe raza careia solicitantul isi are domiciliul.

  Documentul DA1 se elibereaza, la cerere, persoanei care a suferit un accident de munca/boala profesionala, la data solicitarii este asigurata in sistemul de asigurare la accidente de munca si boli profesionale din Romania, se afla sub tratament, dar doreste sa se deplaseze/ sa aiba resedinta sau sederea temporara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

  Documentul DA1 nu se elibereaza persoanelor asigurate care necesita tratament programat ca urmare a unui accident de munca/boli profesionale. Trimiterea acestora la tratament programat se va face folosind documentul portabil S2, eliberat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conform procedurii proprii, urmand ca decontarea sa se faca conform dispozitiilor legale in vigoare.

  Pentru eliberarea documentului DA1, solicitantul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  a. sa fie asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din Romania, conform prevederilor Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  b. sa figureze inregistrat  cu accident de munca/boala profesionala, conform legislatiei in vigoare din Romania;

  c. sa se deplaseze, sa aiba resedinta sau sederea temporara intr-un alt stat membru al UE/SEE sau in Elvetia;

  d. documente medicale care sa ateste ca diagnosticul avut este ca urmare a accidentului de munca/bolii profesionale.

Pentru a beneficia de prestatii in natura intr-un stat membru al UE/SEE si Elvetia, altul decat statul membru in care este asigurat pentru accidente de munca si boli profesionale, detinatorul acestui document este obligat sa se inregistreze la institutia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale de la locul de resedinta sau de sedere temporara, prin prezentarea documentului DA1 in original.