Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Impozite si taxe locale


Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:

  • impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;
  • impozitul pe teren si taxa pe teren;
  • impozitul pe mijloacele de transport;
  • taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
  • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
  • impozitul pe spectacole;
  • taxele speciale;
  • alte taxe locale.

 

Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, această atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Norme metodologice

Plata impozitului pe cladiri se face anual, in două rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, această atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Impozitul pe teren

Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in noul Cod fiscal valabil in 2017 in prezentul titlu se prevede altfel.

Calculul impozitului pe teren​​​ este reglementat de prevederile din noul Cod fiscal valabil in 2019.

 

Impozitul pe mijloace de transport

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. Norme metodologice.

Acest tip de impozit se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania.

Calculul impozitului pe mijloace de transport.

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

 

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiat cu alte persoane datoreaza plata taxei, cu excepția serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% și 3%.

 

Impozitul pe spectacole

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva. Norme metodologice​.​