Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Clasificarea accidentelor de munca 1. Clasificarea accidentelor de munca

  Potrivit art. 30 din Legea nr. 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, accidentele de munca se clasifica astfel:

  1. accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;
  2. accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
  3. accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural-sportive organizate, in timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati;
  4. accidentul suferit de orice persoana ca urmare a unei actiuni intreprinse din propria initiativa pentru salvarea de vieti omenesti, precum si accidentul suferit in timpul interventiei de urgenta sau al pregatirii in vederea participarii la aceasta, pe durata efectuarii serviciului de voluntariat organizat conform prevederilor legale;
  5. accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;
  6. accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;
  7. accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;
  8. accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;
  9. accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare;
  10. accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima va prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator, sau daca se va deplasa de la locul de munca, la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;
  11. accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;
  12. accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare;
  13. accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu;
  14. accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;
  15. accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;
  16. disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
  17. accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de  serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

                                                                                                                                                                                  

   Accidentele de munca se clasifica, in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate in:
  1. accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;
  2. accidente care produc invaliditate;
  3. accidente mortale;
  4. accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza.