Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Cadastrul si intabularea


Cadastrul si intabularea trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.

Documentele necesare pentru intocmirea documentatiei de cadastru sunt cele metionate in Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea legii cadastrului și a publicitățiiimobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor actenormative​.

Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

 • actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare - Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie etc.) - in doua copii din care una legalizata
 • certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare
 • acte de indentitate ale proprietarului / proprietarilor - in doua copii
 • cerere tip completata si semnata de proprietar - pusa la dispozitie de expertul autorizat
 • declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile - pusa la dispozitie de expertul autorizat
 • cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat

In termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie, se deschide un rol fiscal.

Pentru obtinerea rolului fiscal pentru casa sunt necesare urmatoarele  acte:

 • contractul de vanzare-cumparare teren, originalul si o copie
 • autorizatia de construire, originalul si o copie
 • procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie
 • procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul
 • declaratia tip
 • taxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate

Tarifele pentru serviciile furnizate sunt reglementate prin Ordin al Ministerului Afacerilor Interne.

Regulamentul privind continutul cu modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara este publicat pe pagina de internet a Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.