Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Educatie


In Romania dreptul fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii este asigurat prin Legea   educatiei nationale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional.

Accesul la educatie se bazeaza pe:

 

 • principiul oportunitatilor egale pentru toti;
 • al identificarii nevoilor si cerintelor de educatie diferentiata;
 • al crearii cadrului de dezvoltare personala.

  Invatamantul de toate gradele se desfasoara:
 • in limba romana;
 • in limbile minoritatilor nationale;
 • in limbi de circulatie internationala.

   

  In Romania este obligatoriu invatamantul de 11 ani. 

  Obligatia de a frecventa invatamantul obligatoriu la forma de invatamant cu frecventa, cursuri de zi, inceteaza la varsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu pana la aceasta varsta si care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei, isi pot continua studiile, la cerere, la forma de invatamant cu frecventa, cursuri serale sau cu frecventa redusa, in conformitate cu prevederile metodologiilor elaborate de Ministerul Educatiei.

  Invatamantul de stat este generalizat si gratuit. Pentru unele activitati se pot percepe taxe in conditiile stabilite de Legea educatiei nationale.

  Principalele niveluri de structurare a sistemului de inva tamant sunt:  

  1. Nivelul invatamantului primar:
 • treapta invatamantului prescolar (clasa pregatitoare fiind prima clasa a invatamantului primar)
 • treapta invatamantului primar (clasele I - IV)

  2. Nivelul invatamantului secundar:
 • treapta invatamantului secundar inferior sau gimnazial (clasele V - VIII)
 • treapta invatamantului secundar superior

   

  Invatamantul secundar superior poate fi:
 • liceal
 • profesional  Invatamantul liceal cuprinde urmatoarele filiere si profiluri:
 • filiera teoretica (profilurile umanist si real)
 • filiera tehnologica (profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protectia mediului)
 • filiera vocationala (profilurile militar, teologic, sportiv, artistic si pedagogic)

   

  Invatamantul profesional are următoarele forme de organizare:
 • stagii de pregatire practica cu durata de 720 de ore, organizate dupa finalizarea clasei a X-a de liceu
 • invatamant profesional, cu durata de minim 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a invatamantului secundar superior

  3. Nivelul invatamantului tertiar non-universitar: 
 • scoli postliceale/scoli de maistri  In invatamantul postliceal se pot inscrie absolventii de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat, admiterea realizandu-se in conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educatiei.

  Invatamantul postliceal se realizeaza prin scoala postliceala si scoala de maistri. Atat scoala postliceala, cat si scoala de maistri reprezinta rute specializate de pregatire, cu o durata de 1-3 ani, in functie de complexitatea calificarii.

  4. Nivelul invatamantului superior:
 • licenta (3-6 ani, in functie de profil)
 • masterat (1-2 ani)
 • doctorat (minim 3 ani)  Invatamantul superior este organizat in universitati, academii de studii, institute, scoli de studii superioare care au obtinut autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea.

  Institutiile de invatamant superior sunt organizatii furnizoare de educatie ce desfasoara activitati de invatamant pe baza de programe de studii autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate in conditiile legii, de formare initiala si continua de nivel universitar, programe ce functioneaza pe principiul calitatii si corelarii ofertei educationale cu piata muncii.

  Structura anului universitar (conform art 136 al Legii educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare):
 • Anul universitar incepe, de regula, in prima zi lucratoare a lunii octombrie, include doua semestre si se finalizeaza la 30 septembrie, in anul calendaristic urmator;
 • Un semestru are, de regula, o durata de 14 saptamani de activitati didactice urmate, de regula, de minimum 3 saptamani de examene;
 • Structura anului universitar se aproba de catre senatul universitar;
 • In atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are in vedere o perioada de minimum 17 saptamani;
 • Senatul universitar al fiecarei institutii de invatamant superior aproba anual, cu cel putin 3 luni inainte de inceperea anului universitar, regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor, precum si calendarul activitatilor educationale specifice semestrelor academice de studiu.

   

  Scolarizarea in Romania a cetatenilor straini se realizează astfel:
 • pe locuri de studii fără plata taxelor de scolarizare si fara bursa in invatamantul obligatoriu in Romania; 
 • pe locuri de studii cu plata taxelor de scolarizare in valuta, in invatamantul preuniversitar secundar superior, in invatamantul tertiar non-universitar si in invatamantul superior de stat si particular acreditat din Romania.

  Cuantumul minim al taxelor de scolarizare pentru cetatenii straini din statele terte este prevazut in OG nr. 22 din 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Pornind de la acestea, institutiile de invatamant isi stabilesc propriile taxe de scolarizare.

  Platforma Study in Romania  reprezinta poarta unica de acces la informatii centrali zate privind oportunitatile de studiu in Romania.

  Informatii suplimentare cu privire la conditiile de scolarizare in Romania a cetatenilor straini sunt disponibile si pe pagina de Internet a Inspectoratului General pentru Imigrari, sectiunea Studii.

  Burse pentru cetatenii straini

  Cetatenii straini pot urma cursurile unei institutii de invatamant din Romania si ca beneficiari ai unei burse de studiu acordata fie unilateral de statul roman, fie in cadrul unor acorduri bilaterale intre tari sau a unor granturi oferite de alte state ori de catre organizatii internationale.

  Acordarea burselor de studii de catre Ministerul Educatiei se realizeaza in baza Hotararii Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea in Romania a cetatenilor din alte tari   republicata si a Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.  

  Conditiile de acordare a burselor de studii sunt publicate pe site-ul  Ministerului Educatiei .

  Burse in strainătate pentru cetatenii romani

  Agentia de Credite si Burse de Studii  asigura cetatenilor romani accesul la bursele de studii sau cercetare in strainatate oferite Ministerului Educatiei, in vederea formarii si specializarii.

  Informatii privind ofertele de burse se gasesc pe site-ul nostru www.roburse.ro.

  Institutii de invatamant cu predare in limbi straine

  In anumite orase exista si institutii de invatamant, pe toate nivelele de educatie, cu predare in limbi straine.

  Pentru efectuarea studiilor superioare intr-o limba straina va puteti inscrie la una dintre universitatile care ofera cursuri in limbi straine (engleza, franceza, germana, maghiara), lista acestora fiind disponibila aici .

  Recunoasterea si echivalarea diplomelor

  Recunoasterea - constituie acceptarea unei diplome sau a unui act de studii ca autentice.  

  Echivalarea - reprezinta evaluarea curriculum-ului parcurs pana la eliberarea respectivei diplome sau act de studii si a compatibilitatii acestuia cu sistemul de invatamant romanesc.

  Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) recunoaste actele de studii de nivel preuniversitar obtinute in strainatate, prin evaluarea si stabilirea nivelului, domeniului si/sau a specializarii, raportat la sistemul  de invatamant din Romania.

  De asemenea, CNRED recunoaste si diplomele de nivel licenta, master si doctorat obtinute la universitati din state terte, cu exceptia universitatilor de prestigiu din aceste state pentru care se aplica procedura recunoasterii automate.

  In urma evaluarii, CNRED poate recunoaste nivelul diplomei, domeniul de studii si/sau specializarea, automat sau prin sustinerea de examene de diferenta sau alte masuri compensatorii.

  Procedurile pentru recunoasterea diplomelor se aplica atat pentru continuarea studiilor in Romania, cat si pentru accesul la piata fortei de munca.  

   

  Echivalarea diplomelor, a studiilor superioare, respectiv  recunoasterea actelor de studii preuniversitare se poate realiza si online, prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) .

  Informatii suplimentare sunt disponibile pe pagina de Internet a Centrului National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

   

   ​