Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Protectia consumatorului

6_Sigla 1.png 

Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurand cadrul necesar accesului neingradit la produse si servicii, asigura informarea cu privire la apararea si asigurarea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici incorecte, si participarea acestora la fundamentarea și luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori. 

Principalul act normativ care reglementeaza domeniul protectiei consumatorilor este Ordonanta de Guvern nr. 21 din 1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cand se impune protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, in urmatoarele cazuri:

 • fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vanzare si vanzarea produselor;
 • furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor.                                                                                                     
  Aceste norme si reglementari se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sunt nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.  De asemenea, guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.                                                                                                                                                          
  Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre operatorii economici, astfel incat sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, in deplina securitate. ​​                                                                                                                                                      
  Principalele drepturi ale consumatorilor sunt:
 • de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea, ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime;
 • de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori;
 • de a avea acces la piete care le asigura o gamă variata de produse si servicii de calitate;
 • de a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloace prevazute de lege;
 • de a se organiza in asociatii de consumatori, in scopul apararii intereselor lor.

  Toate informatiile privitoare la produsele si serviciile oferite consumatorilor, documentele insotitoare, inclusiv cele referitoare la informatiile privind securitatea produsului si instructiunile de utilizare, precum si contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie sa fie scrise in limba romana, indiferent de tara de origine a acestora, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi. Se excepta, de la prevederile mentionate anterior, biletele de avion sau alte bilete de transport international, documentele elaborate in baza unor acorduri internationale pe care Romania le-a acceptat si le-a semnat, precum si voucherele turistice internationale.  Obligatia de a informa corect si complet pe consumator nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.                                                                                                                                                                                           
  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordoneaza si realizeaza politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.
  Atributiile ANPC au fost stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 700/2012  privind organizarea şi functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu modificarile si completarile ulterioare.                                
  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are ca obiective principale:
 • crearea unui cadru legislativ national in domeniul protectiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeana;
 • desfasurarea activitatii de informare si educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au in calitate de consumatori;
 • desfasurarea activitatilor de supraveghere a pietei produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
 • protejarea consumatorilor impotriva practicilor comerciale incorecte;
 • efectuarea activitatii de analiza si marcare a metalelor pretioase si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase;
 • autorizarea persoanelor fizice si juridice, in conditiile legii, sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;
 • asigurarea, ca autoritate romana desemnata, a aplicarii Programului de atestare a Procesului Kimberley.                                      
  Lista atributiilor principale ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se poate consulta pe pagina de Internet a ANPC.    In exercitarea atributiilor ce ii revin, ANPC colaboreaza cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvernamentale.
  Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege, ANPC are acces la informatiile necesare de la Oficiul National al Registrului Comertului, Directia Generala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in baza unui protocol incheiat cu aceste institutii, precum si de la institutiile financiar-bancare, in conditiile legii. Institutiile mentionate mai sus furnizeaza informatiile solicitate si elibereaza copii certificate de pe documentele necesare definitivarii controlului, in conditiile legii.                                                                                                                                                
  In vederea simplificarii comunicarii cu cetatenii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a configurat si proceduri online care pot fi accesate prin intermediul platformei Punctul de Contact Unic electronic (PCUe).                        
  Conform Hotararii de Guvern nr. 244/2007 privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile competente care asigura aplicarea legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor, inclusiv in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004, sunt:
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
 • Consiliul National al Audiovizualului
 • Ministerul Antreprenoriatului si Turismului
 • Autoritatea Națională pentru Persoanele  cu Dizabilitati, Copii si Adoptii
 • Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Sociala /Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala
 • Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Ministerul Sanatatii
 • Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
 • Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier

 • Protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, in vederea promovarii intereselor consumatorilor se realizeaza in conformitate cu Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.                                                                                                                                                                                           
  Punerea in aplicare a Legii concurentei este incredintata Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate nationala administrativa autonoma  in domeniul concurentei.                                                                                                                     
  Activitatea Consiliului Concurentei se desfasoara pe doua componente principale: una preventiva, de monitorizare a pietelor si supraveghere a actorilor de pe aceste piete si una corectiva, menita sa restabileasca si sa asigure dezvoltarea unui mediu concurential normal.                                                                                                                                                         
  Semnalarea problemelor si transmiterea petitiilor                                                                                                                   
  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sprijina consumatorii, persoane fizice, in solutionarea problemelor, in cazul in care acestea adreseaza cazuri reglementate de legislatia privind protectia consumatorilor. Acestia pot transmite catre ANPC petitii, reclamatii si sesizari.
  Divergentele intre operatorii economici nu intra in sfera de competenta a ANPC.                                                                             
  Detalii cu privire la transmiterea petitiilor se regasesc pe pagina de Internet a ANPC, sectiunea  INFO RECLAMATII.
  In cazul in care drepturile de cetatean european nu sunt respectate de autoritatile publice din alta tara a Uniunii Europene, respectiv drepturile de consumator sunt incalcate de comercianti din alte state membre ale UE, cetatenii romani se pot adresa Centrului SOLVIT Romania din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, respectiv pot obtine sprijin si consultanta in Europa din partea Centrului European al Consumatorilor din România (ECC Romania).
   ​​
  Importanta activitatii centrului SOLVIT Romania poate fi apreciata, pe de o parte, prin prisma rolului de evaluare reala a nivelului de aplicare corecta a dreptului european in Romania (cazuri in care cetateni romani sau ai altor state UE sesizeaza o problema in relatia cu administratia romaneasca) si a nivelului de aplicare corecta a dreptului european in alte state, in sensul drepturilor de care se bucura cetatenii romani (cazuri in care cetatenii romani sesizeaza o problema in relatia cu administratia unui stat membru UE).                                                                                                                                                  
  Serviciul SOLVIT este oferit gratuit de administratia nationala a fiecarei tari din UE, operand in principal pe Internet. Desi exista un centru SOLVIT in fiecare tara, cea mai buna modalitate de a-l contacta este prin intermediul site-ului dedicat serviciului SOLVIT.                                                                                                                                                             
  SOLVIT isi propune sa solutioneze orice caz semnalat in termen de 10 saptamani de la data la care acesta a fost acceptat de centrul SOLVIT din tara in care a aparut problema.                                                                                                                        
  Centrul European al Consumatorilor din Romania ofera gratuit sfaturi consumatorilor cu privire la drepturile lor sau informatii practice atunci cand se deplaseaza prin UE, sprijin si consultanta in soluționarea unei plangeri atunci cand consumatorii au o reclamatie impotriva unui comerciant dintr-un alt stat membru, realizand, impreună cu celelalte Centre din ECC-Net, comparatii transfrontaliere care vizeaza probleme de interes pentru consumatori, precum preturile si legislatia.

   


   ​