Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Casatorie


Conform Codului Civil din 2009, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata in conditiile legii;
 • Barbatul si femeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o familie;
 • Casatoria se poate incheia daca viitorii soti au implinit varsta de 18 ani;
 • Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de 16 ani se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuviintarea parintilor sai sau, dupa caz, a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul. In cazul in care unul dintre parinti refuza sa incuviinteze casatoria, instanta de tutela hotaraste si asupra acestei divergente, avand in vedere interesul superior al copilului;
 • Este interzisa incheierea unei noi casatorii de catre persoana care este casatorita;
 • Este interzisa incheierea casatoriei intre rudele in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusive;
 • Pentru motive temeinice, casatoria intre rudele in linie colaterala de gradul al patrulea poate fi autorizata de instanta de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea. Instanta se va putea pronunta pe baza unui aviz medical special dat in acest sens;
 • Celebrarea religioasa a casatoriei poate fi facuta numai dupa incheierea casatoriei civile;
 • Barbatul si femeia au drepturi si obligatii egale in casatorie;
 • Conditiile de incheiere si cauzele de nulitate ale casatoriei sunt reglementate de prevederile Codului Civil din 2009, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Casatoria inceteaza prin decesul sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti;
 • Casatoria poate fi desfacuta prin divort, in conditiile legii.

   

  Conform Codului Familiei din 1953 ( republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ) sotii au drepturi si obligatii personale, ca de exemplu: 
 • Hotarasc de comun acord in tot ce priveste casatoria;
 • La incheierea casatoriei, viitorii soti vor declara, in fata delegatului de stare civila, numele pe care s-au invoit sa-l poarte in casatorie. Sotii pot sa-si pastreze numele lor dinaintea casatoriei, sa ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite;
 • Sotii sunt obligati sa poarte in timpul casatoriei numele comun declarat. Daca sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat la incheierea casatoriei, fiecare dintre soti nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativa, decat cu consimtamantul celuilalt sot.

   

  Sotii au drepturi si obligatii patrimoniale, ca de exemplu:
 • Sunt obligati sa contribuie, in raport cu mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casniciei;
 • Bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita;
 • Sotii raspund cu bunurile comune pentru:

           - cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune;

          - obligatiile pe care le-au contractat impreuna;

          - obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei;
 • Administreaza si folosesc impreuna bunurile comune si dispun tot astfel de ele;
 • Niciunul dintre soti nu poate instraina si nici nu poate greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune, daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot.  Pentru detalii suplimentare, puteti consulta: