Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkscetateni

Informații generale​

Autorizarea executarii constructiilor


Autorizatia de construire se emite dupa parcurgerea urmatoarelor etape:

 • emiterea certificatului de urbanism
 • emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
 • emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism
 • emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, dupa caz
 • elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente

Autorizatia de construire se elibereaza pe baza documentatiei depuse la autoritatile abilitate, care va cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

 • certificatul de urbanism
 • dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
 • avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
 • actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
 • dovada privind achitarea taxelor aferente autorizatiei de construire

Pentru autorizarea de construire in zone in care s-a instituit un anumit regim de protectie (ansambluri de arhitectura, rezervatii de arhitectura si de urbanism, situri arheologice, parcuri si gradini monument istoric, zone naturale protejate, zone cu un anumit tip de restrictie) se va solicita acordul autoritatilor guvernamentale abilitate: Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul MediuluiMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.