Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica

1.Certificat privind recunoasterea autorizarii

Cui ne adresam?

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Care sunt costurile?

Tariful pentru recunoasterea persoanelor fizice este in valoare de 400 lei.

Plata se poate face la sediul ANCPI (Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei 202A) sau prin ordin de plata in CONT IBAN: RO45TREZ70020G330800XXXX.

Recunoasterea autorizarii are caracter permanent pentru persoanele fizice.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter trasfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care au obtinut  diplome, certificate sau titluri care atesta pregatirea profesionala in domeniu de specialitate, intr-un stat membru al UE sau apartinand SEE si solicita recunoasterea autorizarii in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei. Solicitantii trebuie sa depuna un document care sa ateste efectuarea unui stagiu de pregatire cu durata intre 1-6 luni.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →   Recunoasterea autorizarii persoanelor fizice ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care apartine SEE în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al gedeziei si al cartografiei

2. Certificat privind recunoasterea autorizarii

Cui ne adresam?

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Care sunt costurile?

Tariful pentru recunoasterea autorizarii persoanelor juridice este in valoare de 200 lei.

Plata se poate face la sediul ANCPI (Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei 202A) sau prin ordin de plata in CONT IBAN: RO45TREZ70020G330800XXXX.

Recunoasterea autorizarii are valabilitate de 5 ani pentru persoanele juridice.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor juridice care au obtinut in tara de origine, stat membru UE sau SEE certificate sau titluri care atesta pregatirea profesionala in domeniu de specialitate, intr-un stat membru al UE sau apartinand SEE si solicita recunoasterea autorizarii in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei. Documentele solicitate trebuie sa fie insotite de o traducere in limba romana, efectuata de un traducator autorizat de MJ, sau de o traducere oficiala echivalenta.

Daca doriti click  →  Recunoasterea autorizării persoanelor juridice ale unui alt stat membru al UE sau ale unui stat care aparţine SEE in vederea realizarii si verificării lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al gedeziei si al cartografiei

3. Certificat de atestare a competentei tehnice pentru persoanele juridice

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Care sunt costurile?

Conform  Ordinului nr.122 din 14 iunie 2006, tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare se stabilesc de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale diferentiat pentru persoane juridice si persoane fizice, in functie de activitatile pe care acestea le desfasoara.

Pentru atestarea persoanelor juridice - domeniul petrolier

Executia, conducerea /coordonarea si expertizarea lucrarilor legate de exploatarea resurselor minerale -2.160 lei

Elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere - 1.710 lei

Efectuarea lucrarilor de teren si de laborator-1.300 lei

Tarifele percepute de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in domeniul minier sunt cuprinse in Ordinul nr. 138 din 15 septembrie 2010 .

Executia, conducerea /coordonarea si expertizarea lucrarilor legate de exploatarea resurselor minerale:

Numar de ore-53

Costul/ora/lei- 40,75 lei

Tariful rotunjit- 2.160,00 lei

Elaborarea/expertizarea documentatiilor geologice, geologico-tehnice si tehnico-economice pentru activitatile miniere:

Numarul de ore-42

Costul pe ora -40,75 lei

Tariful rotunjit in lei- 1.710 lei

Efectuarea lucrarilor de teren si de laborator:

Numarul de ore-32

Costul pe ora- 40.75 lei

Tariful rotunjit in lei- 1.300 lei

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor juridice care  solicita un certificat de atestare pentru a efectua documentatii si/sau de a executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare. Certificatul de atestare nu va fi eliberat persoanelor juridice sau persoanelor fizice in situatia in care se constata ca acestea au elaborat si au inaintat la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale documentatii geologice si tehnico-economice necorespunzatoare, fara respectarea legislatiei in vigoare in domeniile respective, constatate de specialistii cu responsabilitati de inspectie si control din cadrul ANRM, si ca au executat activitati miniere si operatiuni petroliere necorespunzatoare in mod repetat (de 3 ori pentru persoane juridice si de două ori pentru persoane fizice).

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici → Procedura de atestare a competentei tehnice pentru persoane juridice

4. Certificat de atestare a competentei tehnice

Cui ne adresam?

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Care sunt costurile?

Conform  Ordinului nr.122 din 14 iunie 2006, tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare se stabilesc de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale diferentiat pentru persoane juridice si persoane fizice, in functie de activitatile pe care acestea le desfasoara.

Pentru atestarea persoanelor fizice in domeniul petrolier:

Atestarea ca expert-860,00 lei

Atestarea ca specialist- 450,00 lei

Tarifele percepute de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in domeniul minier sunt cuprinse in Ordinul nr.138 din 15 septembrie 2010 .

Atestarea ca expert:

Numarul de ore- 21ore

Costul lei pe ora -40,75 lei

Tariful rotunjit- 860,00 lei

Atestarea ca specialist:

Numarul de ore-11

Costul lei/ora-40,74 lei

Tariful rotunjit in lei- 450,00 lei

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care solicita un certificat de atestare pentru intocmirea de documentatii si /sau de a executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare. Certificatul de atestare nu va fi eliberat persoanelor juridice sau persoanelor fizice in situatia in care se constata ca acestea au elaborat si au inaintat la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale documentatii geologice si tehnico-economice necorespunzatoare, fara respectarea legislatiei in vigoare in domeniile respective, constatate de specialistii cu responsabilitati de inspectie si control din cadrul ANRM, si ca au executat activitati miniere si operatiuni petroliere necorespunzatoare in mod repetat (de 3 ori pentru persoane juridice si de doua ori pentru persoane fizice).

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Procedura privind atestarea competentei tehnice a persoanelor fizice

5. Aviz pentru exercitarea activitatii de reparare mijloace de masurare 

Cui ne adresam?

Biroul Roman de Metrologie Legala

Care sunt costurile?

Taxa pentru inregistrarea si initierea activitatii de avizare este in valoare de: 35,43 EUR

Taxa pentru analiza documentatie pentru avizare este in valoare de:  116,53 EUR + 9,01 EUR *(ns + nncd

Taxa pentru evaluarea in scopul avizarii  este in valoare de: 58,11 EUR + 44,75EUR * ns + 35,74 EUR * nnce 

Taxa pentru eliberare aviz  este in valoare de: 107,52 EUR

Nota: ns – numarul total de subsortimente pentru care se solicita avizarea

          nncd – numarul de neconformitati constatate la evaluarea documentatiei

          nnce – numarul de neconformitati constatate la evaluarea propriu-zisa

Cont bancar (IBAN): RO69TREZ7045025xxx000196 deschis la Trezoreria sector 4 Bucuresti

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa obtina un aviz de reparare de mijloace de masurare. Dupa analiza documentelor transmise specialistii desemnati de Biroul Roman de Metrologie Legala verifica la fata locului indeplinirea conditiilor prevazute in legislatia in vigoare. Potrivit HG privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, nr. 1660, din 2005, art.3, se supun controlului metrologic legal  mijloacele de masurare de lucru care urmeaza a fi utilizate in masurarile din domeniile de interes public prevazute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici    →  Avizare activitate de reparare de mijloace de masurare

6 .Scrisoare transmisa solicitantului cu privire la neacordarea autorizatiei de verificator metrolog, motivata corespunzator (daca solicitantul nu este declarat admis in urma examinarii)

Autorizatia de verificator metrolog

Cui ne adresam?

Biroul Roman de Metrologie Legala

Care sunt costurile?

Taxa pentru examinarea teoretica este in valoare de: 6.40 EUR/persoana (la inceput)

Taxa pentru examinarea practica este in valoare: 4,28 EUR/subsortiment/persoana (la sfarsit)

Taxa pentru acordarea autorizatie este in valoare: 4,28 euro/persoana

Cont bancar (IBAN): RO37TREZ7045009XXX008168, deschis la Trezoreria sector 4 Bucuresti

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice si celor juridice care solicita o autorizatie ca verificator metrolog. Conditiile in care persoanele fizice si cele jurdice pot solicita aceasta autorizatie sunt prevazute in Ordonanta nr.20 din 1992, art.23,  privind activitatea de metrologie si se refera la acele persoane care fabrica, construiesc, importa, monteaza, repara, modifica, verifica, inchiriaza sau vand mijloace de masurare, acestea fiind obligate sa solicite, in prealabil, Biroului Roman de Metrologie Legala, urmatoarele documente:

 • avizul si / sau autorizatia pentru exercitarea activitatii de fabricare, construire, import, reparare, verificare, inchiriere, vanzare si instalare a mijloacelor de masurare
 • aprobarea de model pentru fabricatia sau importul mijloacelor de masurare prevazute
 • autorizarea verificatorilor metrologi
 • expertiza si autorizarea laboratoarelor de metrologie si de incercari ale mijloacelor de masurare

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici    →  Autorizarea persoanelor fizice

7 .Aviz pentru exercitarea activitatii de montare mijloace de masurare

Cui ne adresam?

Biroul Roman de Metrologie Legala

Care sunt costurile?

Taxa pentru inregistrarea si initierea activitatii de avizare este in valoare de: 35,43 EUR

Taxa pentru analiza documentatie pentru avizare este in valoare de:  116,53 EUR + 9,01 EUR *(ns + nncd

Taxa pentru evaluarea in scopul avizarii  este in valoare de: 58,11 EUR + 44,75EUR * ns + 35,74 EUR * nnce 

Taxa pentru eliberare aviz  este in valoare de: 107,52 EUR

Nota: ns – numarul total de subsortimente pentru care se solicita avizarea

          nncd – numarul de neconformitati constatate la evaluarea documentatiei

          nnce – numarul de neconformitati constatate la evaluarea propriu-zisa

Cont bancar (IBAN): RO69TREZ7045025xxx000196 deschis la Trezoreria sector 4 Bucuresti

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care solicita un aviz pentru exercitarea activitatii de montare de mijloace de masurare. Autorizatiile se elibereaza in urma evaluarilor efectuate de BRML, prin care se constata indeplinirea cerintelor prevazute la art.5-6, din HG privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, nr.1600/2005. Acest termen se prelungeste pana la 60 de zile de la data depunerii solicitarii, in situatia in care in urma evaluarii se constata neconformitati, in functie de rezolvarea acestora procedandu-se la acordarea/neacordarea autorizatiei.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Avizarea activitatii de montare de mijloace de masurare

8. Aviz pentru exercitarea activitatii de modificare, mijloace de masurare

Cui ne adresam?

Biroul Roman de Metrologie Legala

Care sunt costurile?

Taxa pentru inregistrarea si initierea activitatii de avizare este in valoare de: 35,43 EUR

Taxa pentru analiza documentatie pentru avizare este in valoare de:  116,53 EUR + 9,01 EUR *(ns + nncd

Taxa pentru evaluarea in scopul avizarii  este in valoare de: 58,11 EUR + 44,75EUR * ns + 35,74 EUR * nnce 

Taxa pentru eliberare aviz  este in valoare de: 107,52 EUR

Nota: ns – numarul total de subsortimente pentru care se solicita avizarea

          nncd – numarul de neconformitati constatate la evaluarea documentatiei

          nnce – numarul de neconformitati constatate la evaluarea propriu-zisa

Cont bancar (IBAN): RO69TREZ7045025xxx000196 deschis la Trezoreria sector 4 Bucuresti

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoaneelor juridice care solicita un aviz pentru exercitarea activitatii de modificare pentru mijloace de masurare. Producatorul de mijloace de masurare, comunica BRML orice modificare a modelului caruia i s-a acordat aprobare de  model, conform art. 9 din OG.nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit aceluiasi articol, alin.2, in cazul in care modificarile aduse unui mijloc de masurare, caruia i s-a acordat aprobare de model, influenteaza ori ar putea influenta rezultatele masuratorilor sau conditiile prevazute pentru utilizarea mijlocului de masurare, este necesar sa se solicite o noua evaluare pentru aprobarea acestor modificari.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   → Avizarea activitatii de modificare de mijloace de masurare

9. O scrisoare motivata daca autorizatia nu se emite sau se emite pentru mai putine sortimente.  Autorizatia laboratorului de metrologie

Cui ne adresam?

Biroul Român de Metrologie Legala

Care sunt costurile?

Taxa pentru inregistrarea si initierea activitatilor de autorizare/extindere autorizaţie este in valoare: 71,47 EUR / 31,08 EUR (la inceput);

Taxa pentru analiza documentatiei pentru autorizare/extindere autorizatie este in valoare de (in cursul procesarii cererii):

 • pentru autorizare: 12,74 EUR/subsortiment + 285,89 EUR
 • pentru extindere autorizatie: 12,74 euro/subsortiment + 62,15 euro
 • evaluarea in scopul autorizarii/extinderii autorizatiei: numarul de membri ai echipei de evaluare x numarul de zile prestate de un membru al echipei de evaluare x 71,47 euro
 • acordarea autorizarii/extinderii autorizatiei:107,52 EUR 

Cont bancar (IBAN): RO37TREZ7045009XXX008168 deschis la Trezoreria sector 4 Bucuresti

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Pocedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care detin un laborator de metrologie si doresc sa obtina  autorizatie pentru acest laborator. Dupa eliberarea autorizatiei, laboratoarele sunt supravegheate pe baza programului de supraveghere comunicat cu ocazia autorizarii si acceptat de catre conducerea  operatorului economic sau reprezentantul legal al acestuia, potrivit art.15-20 din OG.nr 20/1992. Supravegherea laboratoarelor se desfasoara prin reevaluari periodice si testari ale unor esantioane prelevate din lotul de mijloace de masurare de lucru verificate de laboratorul de metrologie intre doua supravegheri succesive. Neconformitatile constatate cu ocazia supravegherii laboratoarelor, conduc la stabilirea unor masuri corective obligatorii pentru acestea.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici    → Autorizarea persoanelor juridice

10. Atestat de formator pentru programele de formare profesionala pentru ocupatiile reglementate de ISCIR

Cui ne adresam?

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea competenta a decis ca aceasta procedura are caracter informativ, solutionarea neputandu-se face prin intermediul PCUe. Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor care doresc sa participe in calitate de formatori la programele de formare profesionale pentru ocupatiile reglementate de ISCIR. Persoanele care doresc sa dobandeasca dreptul de a preda ca formator, conform prezentei proceduri, trebuie sa participe la un curs de perfectionare in acest domeniu, organizat de ISCIR prin centrul de formare profesionala, dupa care vor sustine un examen in vederea obtinerii unui atestat. Ordinele inspectorului de stat sef al ISCIR referitoare la persoanele care doresc sa participe in calitate de formatori la programele de formare profesionala pentru ocupatiile reglementate de ISCIR, coroborate cu celelalte dispozitii in vigoare, precum si cu prevederile prezentei proceduri, au ca scop prevenirea accidentelor si avariilor produse la echipamentele/instalatiile din domeniul ISCIR, prin cresterea si verificarea nivelului de pregatire al acestor persoane.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Procedura de atestare a persoanelor care doresc sa participe in calitate de formatorila programele de formare profesionale pentru ocupatiile reglementate de ISCIR

11 .Viza anuala Diriginte de santier 

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care sunt inscrise in Registrul Dirigintilor de santier. Aceasta procedura  descrie modul in care se evidentiaza activitatea de diriginte de santier pentru obtinerea vizei anuale. Registrul dirigintilor de santier autorizati este un document cu caracter public necesar evidentei dirigintilor de santier autorizati, organizat pe sectiuni corespunzator domeniilor/subdomeniilor autorizate. Un registru de evidenta a activitatii de santier cuprinde numele/prenumele dirigintelui autorizat, numarul autorizatiei, domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile autorizate.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Registrul de activitate al dirigintilor de santier

12 .Inscrierea in Registrul dirigintilor de santier autorizati. Autorizatie de diriginte de santier - daca a fost declarat admis la examen

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Taxa de autorizare este in valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin 4 din Ordinul nr.1496/2001 pentru modificarea si completarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Odata cu comunicarea domeniului /subdomeniului/domeniilor/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa participe la examenul de autorizare, se vor comunica si cuantumul taxei de autorizare si detaliile de plata (contul bancar). Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Dovada achitarii taxei de autorizare se face cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii sesiunii de examinare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care solicita autorizarea pe baza de examen in vederea prestarii activitatii de diriginte de santier. Autorizarea are drept scop evaluarea competentelor tehnice in baza experientei profesionale a specialistilor, persoane fizice, care solicita obtinerea autorizatiei in vederea desfasurarii activitatii de diriginte de santier. In acceptiunea Ordinului nr.1496 din 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, dirigintele de santier este o persoana fizica angajata de catre investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea executiei corecte a lucrarilor de contructii, pe tot parcursul lucrarilor.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier pe baza de examen - cetateni romani

13. Comunicare aprobare/ respingere solicitare de obtinere a calitatii de diriginte de santier

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice,cetateni romani sau apartinand statelor membre UE sau SEE care desfasoara in mod permanent aceasta activitate in statele amintite cu titlu permanent si doresc sa presteze aceasta activitate in Romania cu caracter temporar. Pentru a presta activitatea de diriginte de santier cu caracter temporar in Romania, solicitantii au obligatia de a inainta I.S.C o declaratie, redactata in limba romana, privind serviciile pe care urmeaza sa le presteze. In aceasta situatie, dirigintele de santier este exceptat de la inscrierea in Registrul dirigintilor de santier.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  → Solicitare de prestare in Romania, a activitatii de dirigentie de santier, in mod temporar, de catre cetateni romani sau cetateni ai unui alt (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE)

14. Comunicare aprobare/ respingere solicitare a calitatii de diriginte de santier

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice autorizate in Romania sau UE/SEE ca diriginte de santier si care desfasoara aceasta activitate cu titlu permanent  in tara de origine si doreste sa presteze in tara noastra aceasi activitate cu caracter temporar. Persoanele fizice  vizate  de aceasta procedura, solicita pentru prima data prestarea temporara a activitatii de diriginte de santier. Solicitantii sunt obligati sa inainteze o declaratie redactata in limba romana, privind serviciile pe care urmeaza sa le presteze. Toate documentele cerute de I.S.C. trebuie traduse in limba romana.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Solicitare de prestare, pentru prima data in Romania, a activitatii de dirigentie de santier, in mod temporar, de catre cetateni romani sau cetateni ai unui alt (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE)

15. Actualizare de date personale in Registrul dirigintilor de santier autorizati

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care au calitatea de diriginte de santier si solicita actualizarea datelor personale din Registrul dirigintilor de santier autorizati.
Actualizarea datelor in Registrul dirigintilor de santier se face in situatia pierderii autorizatiei sau deteriorarea acesteia.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Actualizarea datelor personale din Registrul dirigintilor de santier autorizati

16 .Reinnoirea autorizatiilor laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii 

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care solicita reinoirea autorizatiilor pentru laboratoarele de analize si incercari in activitatea de constructii. Reinoirea autorizatiei se face gratuit, o data la 4 ani de la emiterea acesteia. In ceea ce priveste autorizarea laboratoarelor de analize si reinoirea acestora, I.S.C. este autoritatea care are atributii in acest sens, asigurand evaluarea periodica a acestora in scopul eficientizarii si/sau armonizarii cu reglementarile legale in vigoare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Reinnoirea autorizatiilor laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

17. Actualizare date in Registrul laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii - Autorizatie

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care solicita modificarea autorizatiei unui laborator de analize ca urmare a schimbarilor survenite in structura sa, din punct de vedere juridic. Schimbarile pot interveni potrivit Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii, nr.14/2005, art.11, lit.g, datorita modificarii dupa caz a statutului autorizarii, a suspendarii, limitarii sau retragerii.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici → Modificarea autorizatiei unui laborator de analize şi incercari in activitatea de construcţii ca urmare a schimbarilor survenite in structura sa din punct de vedere juridic

18. Comunicare privind aprobarea/respingerea autorizarii functionarii laboratorului mobil

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cheltuieli de autorizare pentru aceasta procedura sunt in valoare de 200 lei pentru un set de 5 incercari,  iar cheltuielile pentru emiterea duplicatului sunt in valoare de 100 lei.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice titulare a unor laboratoare de analize si incercari in activitatea de constructii de gradul I si II care solicita evaluarea in vederea functionarii unui laborator mobil. Laborator de gradul I, este un laborator de terta parte care functioneaza ca o entitate juridica independenta organizatoric fata de operatorul economic care executa lucrari de constructii , impartiala si nesupusa niciunei presiuni in masura sa poata influenta rezultatele incercarilor de natura comerciala, financiara sau de alta natura, care efectueaza incercari si emite rapoarte de incercari, in conformitate cu profilurile autorizate, pentru organizatii, pe baza contractuala. Laborator gradul II - laborator de secunda parte, impartial si nesupus niciunei presiuni in masura sa poata influenta rezultatele incercarilor - de natura comerciala, financiara ori de alta natura - care efectueaza incercari si emite rapoarte de incercari, in conformitate cu profilurile autorizate, atat pentru operatorul economic de care apartine, cat si pe baza contractuala pentru alte organizatii.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici → Evaluarea in vederea functionarii ca laborator mobil a unui laborator apartinand unui laborator de analize si incercari in activitatea de constructii de grad I / grad II

19 .Actualizare date in Registrul laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii autorizate

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

 

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care detin laboratoare de analize si isi desfiinteaza sau intrerup activitatea. In situatia desfiintarii/intreruperii activitatii unui laborator autorizat, conducerea unitatii tutelare va informa in scris I.S.C, in termen de 10 zile de la desfiintarea/intreruperea activitatii. ISC opereaza noua situatie in Registrul laboratoarelor de analize. Autorizatia isi pierde valabilitatea in cazul intreruperii activitatii unui laborator timp de 2 ani consecutiv.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Anunt privind desfiintarea/intreruperea activitatii unui laborator de analize si incercari in constructii autorizat

20 .Autorizatie - duplicat necesar activitatii unui laborator de analize si incercari in constructii

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Taxa de autorizare este in valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin 4 din Ordinul nr.1496/2001 pentru modificarea si completarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Odata cu comunicarea domeniului /subdomeniului/domeniilor/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa participe la examenul de autorizare, se vor comunica si cuantumul taxei de autorizare si detaliile de plata (contul bancar). Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care detin un laborator autorizat si pot solicita eliberarea unui duplicat in cazul pierderii sau deteriorii unei autorizatii. In vederea eliberarii unui duplicat, potrivit Ordinului nr.1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii, laboratorul solicitant va depune la ISC urmatoarele documente:

 • o cerere din care sa reiasa motivul pentru care se solicita eliberarea unui duplicat
 • anuntul pierderii autorizatiei, prin care se declara nula, publicat intr-un ziar de mare tiraj, sau autorizatia deteriorata, dupa caz
 • originalul autorizatiei deteriorate impreuna cu anexele
 • dovada achitarii cheltuielilor pentru emiterea duplicatului

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Eliberarea unui duplicat al autorizatiei unui laborator de analize si incercari in activitatea de constructii

21 .Autorizatie de diriginte de santier - Inscrierea in Registrul dirigintilor de santier autorizati

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Taxa de autorizare pentru dirigintii de santier este in valoare de 200 lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin (4) din procedura, pentru care acestea se percep pe subdomenii.

Taxa de emitere a duplicatului este in valoare de 50 de lei.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa se autorizeze in activitatea de diriginte de  santier fara examen. Procedura stabileste cerintele privind studiile si experienta profesionala a persoanelor care solicita autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitatile si competentele conferite de autorizare, precum si masurile de nerespectare a acestora. Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilitati de la persoanele autorizate la organismul de autorizare si nu exonereaza pe acestea de obligatiile ce le revin, conform  Ordinului  pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011, nr. 277, din 02 Apr 2012.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fara examen - cetateni romani

22. Autorizatie de diriginte de santier - dacă a fost declarat admis la examen

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Taxa de autorizare este in valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin 4 din Ordinul nr.1496/2001 pentru modificarea si completarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Odata cu comunicarea domeniului /subdomeniului/domeniilor/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa participe la examenul de autorizare, se vor comunica si cuantumul taxei de autorizare si detaliile de plata (contul bancar). Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Dovada achitarii taxei de autorizare se face cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii sesiunii de examinare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice, cetateni ai altor state membre ale UE sau SEE care solicita autorizarea pe baza de examen in vederea prestarii in Romania a activitatii de diriginte de santier. Autorizarea are drept scop evaluarea competentelor tehnice in baza experientei profesionale a specialistilor, persoane fizice, care solicita obtinerea autorizatiei in vederea desfasurarii activitatii de diriginte de santier, conform, art.2, din ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, nr. 1496, din 13 Mai 2011.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier pe baza de examen - cetaţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE)

23. Autorizatie de diriginte de santier - Inscrierea in Registrul dirigintilor de santier autorizati

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Taxa de autorizare este in valoare de 200 de lei si se percepe pe domenii de autorizare, cu exceptia domeniilor 8 si 9 din tabelul prevazut la art.8 alin 4 din Ordinul nr.1496/2001 pentru modificarea si completarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, pentru care aceasta se percepe pe subdomenii.

Odata cu comunicarea domeniului /subdomeniului/domeniilor/subdomeniilor pentru care solicitantul este admis sa participe la examenul de autorizare, se vor comunica si cuantumul taxei de autorizare si detaliile de plata (contul bancar). Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care au obtinut calitatea de diriginte de santier in tara lor de origine UE sau SEE si solicita autorizarea fara examen in vederea prestarii in Romania a acestei activitati. Exceptie de la prevederile acestei proceduri, fac specialistii cetateni romani sau cetateni ai altui stat membru UE sau SEE care au fost autorizati sa desfasoare activitatea de diriginte de santier printr-un act de autoritate – autorizatie sau document echivalent emis de catre autoritatile competente recunoscute in acele state si care doresc sa presteze activitatea in Romania.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  → Procedura de autorizare a Dirigintilor de santier fara examen - cetaţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spatiului Economic European (SEE)

24. Autorizatie de diriginte de santier - duplicat

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Taxa de emitere a duplicatului este in valoare de 50 de lei si se va achita in contul Inspectoratului Regional in Constructii, de care dirigintele de santierapartine cu domiciliul sau. Conturile se regasesc pe pagina de internet a ISC, www.isc-web.ro, pagina principala. Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice, ce au obtinut autorizatia de diriginte de santier si solicita eliberarea unui duplicat in cazul pierderii si deteriorarii acestuia. Solicitantul va inainta o cerere prin care va atrata motivul pentru care solicita un duplicat. Emiterea duplicatului se face in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii sau de la data primirii eventualelor completari sau clarificari necesare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   → Eliberarea duplicatului unei autorizatii de diriginte de santier

25. Completare anexa la autorizatie cu profilurile si incercarile autorizate. Inscrierea in Registrul laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cheltuielile de autorizare sunt in valoare de 200 de lei pentru un set de 5 incercari.In comunicarea privind modul de indeplinire a criteriilor de autorizare/extindere se precizeaza cuantumul cheltuielilor de autorizare si si detaliile de plata (contul bancar). Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Prezenta procedura descrie modul in care persoanele juridice pot solicita extinderea profilurilor si incercarilor laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii autorizate. Prin autorizarea laboratorului se atesta competenta legala de a emite, potrivit legii, documente pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii. Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care solicita extinderea profilurilor si incercarilor laboratoarelor de analize. Laboratoarele se autorizeaza la solicitarea acestora pe domenii exprimate prin profilurile, tipurile de analize si incercari pentru care, pe baza unei evaluari specifice, dovedesc ca dispun cel putin de conditiile de competenta tehnica prevazute de aceasta procedura. Solicitantii trebuie sa completeze lista profilurilor si incercarilor pentru care se solicita autorizarea.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Extinderea profilurilor si incercarilor autorizate ale laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii autorizate.

26. Inscrierea in Registrul laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii    Autorizatie

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Prezenta procedura descrie modul in care persoanele juridice pot solicita autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. Autorizatia atesta autorizarea laboratorului si competenta legala de a emite, in conditiile legii, documente pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii.

Autorizarea laboratoarelor consta in :

 • evaluarea domeniului de activitate, respectiv a analizelor si incercarilor ce pot fi efectuate
 • evaluarea personalului pentru indeplinirea unor functii sau sarcini specifice in activitatea de laborator

Evaluarea domeniului de activitate se realizeaza pe profiluri si tipuri de analize si incercari ce pot fi efectuate, identificate pe baza unui nomenclator de analize si incercari.

Domeniul de activitate autorizat pentru un laborator, poate include unul sau mai multe profiluri, respectiv tipuri, de analize si incercari. Evaluarea personalului de laborator se face pe baza unor cerinte privind nivelul de instruire, specialitatea de formare profesionala si experienta in activitatea de laborator. Poate fi autorizata ca laborator orice persoana juridica sau entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul in Romania, care functioneaza ca laborator de incercari si indeplineste criteriile de autorizare si cerintele minime de competenta referitoare la autorizare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

27. Autorizatie de diriginte de santier

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care sunt  titularii unei autorizatii de diriginte de santier si solicita preschimbarea acesteia. Conform Ordinului nr.1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, preschimbarea autorizatiei constituie o operatiune de inlocuire a unei autorizatii aflate in valabilitate la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri cu una noua, avand termen de valabilitate nelimitat, in conditiile prevederilor prezentei proceduri.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Preschimbarea autorizatiilor de diriginte de santier

28. Recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta intr-un alt stat membru al UE sau SEE

Cui ne adresam?

Inspectoratul de Stat in Constructii - Autorizari

Care sunt costurile?

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Aceasta procedura descrie modul in care persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene (UE) sau al Spatiului Economic European (SEE) poat solicita recunoasterea documentului care atesta calitatea de diriginte de santier obtinuta in tara de origine si doresc sa lucreaze in Romania, permanent. Supraveghetorul de proiect autorizat de ISC este o persoana angajata de investitor / beneficiar, avand obligatia de a asigura verificarea implementarii corecte a lucrarilor de constructii in intreaga lucrarilor, conform legii. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  → Recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta intr-un alt stat membru de catre cetatenii romani sau al unui alt Stat Membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

29. Certificat de atestare

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

 • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF  RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212
 • Tariful  pentru obtinerea Certificatului de Atestare  este in valoare de 740 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF – Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa obtina un certificat de atestare necesar pentru desfasurarea pe domeniul agricol a unor studii, proiectare, executare si servicii a instalatiilor de irigat. Conform Ordinului 182 din 19 februarie 2009, art.2-3, atestarea persoanelor fizice si juridice are drept scop verificarea capacitatii tehnico-economice a acestora de a indeplini cerintele tehnice si de calitate prevazute in normativele privind desfasurarea activitaţilor de imbunatatiri funciare, respectiv pentru fabricarea instalatiilor de irigat. Atestarea se realizeaza de catre Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care isi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agricol, activitati de imbunatatiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrari si servicii si/sau de fabricare a instalatiilor de irigat, din cadrul MAPDR.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici   →  Procedura de atestare a persoanelor fizice pentru activitatea de efectuare a studiilor de teren si de laborator aferente    

30. Certificat de atestare

Cui ne adresam?

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Care sunt costurile?

Se percep urmatoarele tarife:

 • Tariful pentru avizul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare este in valoare de 420 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF  RO75TREZ70420G365000XXXX – Trezorerie sector 4, cu mentiunea Taxa AVIZ ANIF , Cod identificare fiscala (CIF): 29275212
 • Tariful  pentru obtinerea Certificatului de Atestare  este in valoare de 740 lei (inclusiv TVA ) si se poate plati prin ordin de plata in contul ANIF RO36TREZ70420G330800XXXX – deschis la Trezoreria sector 4. cu mentiunea TARIF ANIF – Comisia de Atestare / Obtinere Certificat de Atestare, Cod de identificare fiscal (CIF): 29275212

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Conform art. 4 din Ordinul nr.182/2009, atestarea persoanelor fizice şi juridice conform prezentelor norme se face pentru urmatoarele niveluride competenta pentru care se emite certificatul de atestare:

 • efectuarea studiilor de teren şi de laborator aferente:

           studii topografice
           studii geotehnice
           studii hidrologice si hidrogeologice
           studii pedologice
           alte studii specifice

 • elaborare de studii şi documentaţii tehnico-economice
 • executarea lucrarilor de constructii-montaj si instalatii-montaj
 • alte prestari de servicii de imbunatatiri funciare
 • fabricarea de instalatii pentru aplicarea udarilor, transportul si distributia apei de la racordul instalatiei de irigat pana la planta (echipamente cu mutare manuala sau mecanica, pivoti, echipamente de picurare si altele asemenea)

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente pentru domeniul imbunatatirilor funciare

31. Certificat de dobandire a dreptului de semnatura

Cui ne adresam?

Ordinul Arhitectilor din Romania

Care sunt costurile?

Taxa pentru participarea la interviu si eliberarea certificatului de obtinere a dreptului de semnatura este in valoare de 230 de lei 

Modalitatea de plata:

 • numerar, la caseria Ordinului Arhitectilor din Romania, la depunerea dosarului
 • prin transfer bancar in conturile deschise la Banca Romana pentru Dezvoltare-Sucursala Academiei: RO80BRDE410SV21208234100 - cont in lei, RO31BRDE410SV18573724100 - cont in euro si RO07BRDE410SV33056304100 -cont in dolari

Pentru platile in euro sau dolari codul SWIFT al bancii este BRDEROBU

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice, care solicita un certificat de dobandire a dreptului de semnatura , cetateni care locuiesc pe teritoriul Romaniei sau in unul dintre statele UE sau SEE acestia din urma fiind casatoriti cu cetateni romani sau au drept de rezidenta pe teritoriul tarii noastre. Conform Hotararii nr. 1063 din 11 decembrie 2013, la art. 16 se prevede ca "Ordinul Arhitectilor din Romania, recunoaste acordandu-le in cee ace priveste accesul la activitatile profesionale de architect si exercitarea acestora cu titlu profesional de architect, acelasi efect pe teritoriul Romaniei ca si titlurile de calificare eliberate de autoritatile romane competente, certificatele eliberate pentru cetatenii statelor membre de catre statele membre care au pus in aplicare norme privind accesul la activitatile de arhitect si de exercitarea acestor activitati cu urmatoarele date :

 • la 1 ianuarie 1995, pentru Austri, Finlanda, Suedia
 • la 1 mai 2004, pentru Republica Ceha, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia si Slovacia
 • la 1 iulie 2013, pentru Croatia
 • la 5 august 1987, pentru celelalte state membre

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Dobandirea dreptului de semnatura de catre arhitecti cetateni ai unor state terte si detinatori ai unei diplome eliberate de o institutie de invatamant superior de arhitectura din Romania, care sunt casatoriti cu cetateni romani                          

32. Certificat de dobandire a dreptului de semnatura

Cui ne adresam?

Ordinul Arhitectilor din Romania

Care sunt costurile?

Taxa pentru participarea la interviu si eliberarea certificatului de obtinere a dreptului de semnatura este in valoare de 230 de lei.

Modalitatea de plata:

 • numerar, la caseria Ordinului Arhitectilor din Romania, la depunerea dosarului
 • prin transfer bancar in conturile deschise la Banca Romana pentru Dezvoltare-Sucursala Academiei: RO80BRDE410SV21208234100 - cont in lei, RO31BRDE410SV18573724100 - cont in euro si RO07BRDE410SV33056304100 -cont in dolari

Pentru platile in euro sau dolari codul SWIFT al bancii este BRDEROBU

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care locuiesc intr-unul din statele UE/SEE sau Confederatia Elvetiana, solicita stabilirea in Romania, nu au drept de semnatura sau echivalent pentru calitatea de arhitect, dar solicita certificat de dobandire a dreptului de semnatura. Procedura de obtinere a certificatului de dobandire a dreptului de semnatura este asemenatoare cu procedura dedicata cetatenilor romani, iar conditiile sunt conforme cu prevederile Legii nr.184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, nr 184, din 12 septembrie 2001. Pe baza conditiilor prevazuta de procedura de mai jos,  acordarea dreptului de semnatura se finalizeaza in termen de cel mult 3 luni de la data depunerii documentatiei complete de catre solicitant

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Dobandirea dreptului de semnatura de catre cetatenii UE, SEE şi din Confederatia Elvetiana care solicita stabilirea in Romania, indeplinesc conditiile art. 5 si 6 din Legea 184/2001 si nu au drept de semnatura/drept echivalent intr-unul din aceste state

33. Certificat de dobandire a dreptului de semnatura

Cui ne adresam?

Ordinul Arhitectilor din Romania

Care sunt costurile?

Taxa pentru participarea la interviu si eliberarea certificatului de obtinere a dreptului de semnatura este in valoare de 230 de lei 

Modalitatea de plata:

 • numerar, la caseria Ordinului Arhitectilor din Romania, la depunerea dosarului
 • prin transfer bancar in conturile deschise la Banca Romana pentru Dezvoltare-Sucursala Academiei: RO80BRDE410SV21208234100 - cont in lei, RO31BRDE410SV18573724100 - cont in euro si RO07BRDE410SV33056304100 -cont in dolari

Pentru platile in euro sau dolari codul SWIFT al bancii este BRDEROBU

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice, cetateni ai UE/SEE sau Confederatia Elvetiana care solicita stabilirea in Romania si acordarea unui certificat de dobandire a dreptului de semnatura in profesia de arhitect. Conform Hotararii nr.932/2010, dobandirea dreptului de semnatura se obtine prin recunoasterea automata a titlului de calificare si a dreptului de semnatura obtinut intr-unul din statele UE/SEE sau Confederatia Elvetiana.

Potrivit art.4-5, din Hotararea nr.932 din 2010, arhitectii cetateni a unui stat membru de origine sau de provenienta care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnatura ori cu un alt drept echivalent in unul dintre aceste state si care nu solicita stabilirea in Romania, ci doar dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii in domeniul arhitecturii pe teritoriul Romaniei, beneficiaza de drept de semnatura fara sa fie inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor. In cazul in care prestatorul se deplaseaza pentru prima data in Romania dintr-un alt stat membru pentru a presta servicii in domeniul arhitecturii, Ordinul Arhitectilor din Romania poate solicita sa fie informat in acest sens, in prealabil, printr-o declaratie scrisa.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Dobandirea dreptului de semnatura de catre cetaţenii UE, SEE si din Confederatia Elvetiana care solicita stabilirea in Romania, indeplinesc conditiile art. 5 si 6 din Legea 184/2001 si au drept de semnatura/drept echivalent intr-unul din aceste state

34. Certificat de dobandire a dreptului de semnatura

Cui ne adresam?

Ordinul Arhitectilor din Romania

Care sunt costurile?

Taxa pentru recunoastere titlul calificare si eliberare atestat de recunoastere a titlului de calificare este in valoare de 400 lei.

Taxa de analiza dosar si eliberare a certificatului de obtinere a dreptului de semnatura este in valoare de 230 lei.

Modalitatea de plata:

 • numerar, la caseria Ordinului Arhitectilor din Romania, la depunerea dosarului
 • prin transfer bancar in conturile deschise la Banca Romana pentru Dezvoltare-Sucursala Academiei: RO80BRDE410SV21208234100 - cont in lei, RO31BRDE410SV18573724100 - cont in euro si RO07BRDE410SV33056304100 -cont in dolari

Pentru platile in euro sau dolari codul SWIFT al bancii este BRDEROBU

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice, care au calitatea de arhitecti, sunt cetateni romani, au obtinut o diploma eliberata de una institutiile de invatamant superior de arhitectura din Romania, si dupa efectuarea stagiului solicita un certificat de dobandire a dreptului de semnatura.

Conform Regulamentului din 27 noiembrie 2011 de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania art 62, alin.1 si 2, arhitectii dobandesc drept de semnatura acordata de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, in conditiile legii, daca au exercitiul deplin al drepturilor civile, daca indeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu dupa caz, de experienta profesionala practica, potrivit conditiilor prevazute de lege nationala si de cea europeana.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici →  Dobandirea dreptului de semnatura de catre arhitectii cetateni romani cu diploma eliberata de institutii de invatamant superior de arhitectura din Romania, institutii prevazute in Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 932/2010

35. Certificat de dobandire a dreptului de semnatura

Cui ne adresam?

Ordinul Arhitectilor din Romania

Care sunt costurile?

Taxa pentru recunoastere titlul calificare si eliberare atestat de recunoastere a titlului de calificare este in valoare de 400 lei.

Taxa de analiza dosar si eliberare a certificatului de obtinere a dreptului de semnatura este in valoare de 230 lei.

Modalitatea de plata:

 • numerar, la caseria Ordinului Arhitectilor din Romania, la depunerea dosarului
 • prin transfer bancar in conturile deschise la Banca Romana pentru Dezvoltare-Sucursala Academiei: RO80BRDE410SV21208234100 - cont in lei, RO31BRDE410SV18573724100 - cont in euro si RO07BRDE410SV33056304100 -cont in dolari

Pentru platile in euro sau dolari codul SWIFT al bancii este BRDEROBU

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si transfrontalier si se adreseaza arhitectilor cetateni ai UE/SEE sau Confederatia Elvetiana care au dobandit o diploma eliberata de o institutie de invatamant superior de arhitectura din Romania si sunt casatoriti cu cetateni romani. Procedura prevede urmatoarele conditii: sotul sau sotia unui cetatean roman nu are cetatenia unui stat membru UE/SEE sau Confederatia Elvetiana, are drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei dar  beneficiaza de egalitate de tratament cu cetatenii romani. Conform art.30 din Hotararea nr.932 din 1 septembrie 2010, cererea de recunoastere a titlurilor oficiale de calificare este respinsa motivat si numai cu indicarea termenului de 30 de zile in care aceasta decizie poate fi contestata si a instantei de contencios administrativ competente.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Dobandirea dreptului de semnatura de catre arhitecti cetateni ai unor state terte casatoriti cu cetateni romani si detinatori ai unei diplome eliberate de o institutie de invatamant superior de arhitectura dintr-un stat tert

36. Stampila - Certificat

Cui ne adresam?

Registrul Urbanistilor din Romania

Care sunt costurile?

Tarifele care se achita sunt aceleasi atat pentru cetatenii romani cat si pentru cetatenii care provin din alte state membre ale UE si sunt platibile in LEI, prin ordin de plata, mandat postal sau direct la casieria RUR si sunt urmatoarele:

 • tarif de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura - 50 €
 • tarif de inscriere in Registrul Urbanistilor - 35 €

Procedura de dobandire a dreptului de semnatura stabileste ca tariful sa fie platit  inainte de examinare, iar tariful de inscriere numai dupa publicare pe site a rezultatelor examinarii. Aceste tarife fac obiectul Hotararii  Consiliului Superior RUR nr. 159 din 10.07.2014

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Compertenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu poate fi operationalizata prin intermediul PCUe. Procedura are un caracter national si de adreseaza persoanelor fizice care sunt specialisti, practicieni cu formatie de arhitect, urbanist, inginer, geograf, economist, sociolog, ecolog si care doresc sa obtina dreptul de semnatura pentru amenajarea teritoriului si urbanism. Conform Regulamentului RUR de dobandire a dreptului de semnatura si Regulamentului de functionare si organizare a RUR, nr 101, din 13 august 2010, dobandirea dreptului de semnatura - procesul in cursul caruia specialistul in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului demonstreaza capacitatile sale profesionale, experienta si cunoasterea cadrului juridic al domeniului si la sfarsitul caruia i se atribuie dreptul de semnatura.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Procedura pentru dobandirea dreptului de semnatura

37. Stampila - Certificat

Cui ne adresam?

Registrul Urbanistilor din Romania

Care sunt costurile?

Tarifele care se achita sunt aceleasi atat pentru cetatenii romani cat si pentru cetatenii care provin din alte state membre ale UE si sunt platibile in LEI, prin ordin de plata, mandat postal sau direct la casieria RUR si sunt urmatoarele , 

 • tarif de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura - 50 €
 • tarif de inscriere in Registrul Urbanistilor - 35 €

Procedura de dobandire a dreptului de semnatura stabileste ca tariful sa fie platit  inainte de examinare, iar tariful de inscriere numai dupa publicare pe site a rezultatelor examinarii. Aceste tarife fac obiectul Hotararii  Consiliului Superior RUR nr. 159 din 10.07.2014

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autoritatea Compertenta a decis ca aceasta procedura are un caracter informational si nu poate fi operationalizata prin intermediul PCUe. Procedura se adreseaza persoanelor fizice care au obtinut dreptul de semnatura sau un alt echivalent intr-un stat din UE/SEE sau Confederatia Elvetiana si doresc sa obtina echivalarea dreptului de semnatura din partea Registrului Urbanistilor pe teritoriul tarii noastre. Conform art 6, alin, 4, din Regulamentul RUR  in cazul persoanelor cu drept de semnatura sau alt drept echivalent obtinut intr-un alt stat membru, acestea pot obtine atestarea dreptului de semnatura din partea Registrului Urbanistilor din Romania, in calitate de autoritate nationala competenta, numai dupa sustinerea unui examen privind legislatia romana in domeniu si se vor inscrie in evidenta acestuia, fara suprapunerea cerintelor si controalelor echivalente si comparabile la care respectivele persoane au fost supuse in unul dintre statele membre. Examenul privind legislatia romana in domeniu se desfasoara in regim de urgenta, rezultatele fiind aduse la cunostinta solicitantului in termen de 30 de zile de la inscrierea pentru atestarea dreptului de semnatura.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  →  Procedura de dobandire a dreptului de semnatura pentru cetatenii care provin din alte state membre ale UE