Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea persoanelor fizice

Descriere procedură

In vederea efectuarii de verificari metrologice in cadrul unui laborator de metrologie, persoanele fizice interesate trebuie sa solicite examinarea in vederea autorizarii ca verificator metrolog/extinderii autorizației de verificator metrolog. Solicitarea poate fi efectuata si de catre persoanele juridice in cadrul carora sunt angajate persoane fizice pentru care se doreste autorizarea. In acest scop se depune la sediul unitatii teritoriale a BRML (DRML/SJML în raza căruia, după caz, are domiciliul stabil sau este inregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului) solicitarea însotita de documentele prevazute in procedura de metrologie legala PML 5-01-05 editia 2-Autorizarea persoanelor fizice-aprobata prin Ordinul Directorului general al BRML nr. 61/ 02.03.2011. Termenul de rezolvare a solicitărilor de emitere a Autorizatiei de verificator metrolog este de maxim 30 de zile de la data înregistrarii solicitarii de autorizare. Informatiile de ordin general sunt afisate la sediile Directiilor Regionale de Metrologie Legala si ale Serviciilor Judetene de Metrologie Legala.

Căi de atac

În conformitate cu prevederile art. 29(1) din instrucțiunile de metrologie legală IML 5-05 Autorizarea persoanelor fizice și juridice care efectuează verificări metrologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare, orice decizie de neacordare a autorizației este motivată în mod corespunzător, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea acesteia și în cadrul deciziei se precizează posibilitatea solicitantului de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

Date de contact
Adresa: Sos. Vitan Barzesti 11, Sector 4
Telefon: 021 332 09 54
E-mail: office@brml.ro
Registru de linkuri

Listele cu verificatorii metrologi autorizati de BRML pot fi consultate pe siteul www.brml.ro, la linkul http://brml.ro/content/lista-verificarilor-metrologi-autorizatiInstituţia responsabilă
Biroul Roman de Metrologie Legala,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
20 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere tip Modelul de cerere este afisat si la sediile Directiilor Regionale de Metrologie Legala si ale Serviciilor Judetene de Metrologie Legala.Document scanat
2Copia autorizatiei/ completarilor la autorizatia de verificator metrolog, dupa caz
Se vor atasa copia autorizatiei de verificator metrolog si a eventualelor completari la aceasta, daca acestea exista.
Documentele nu se depun:
- in cazul  solicitarii de emitere a primei autorizatii, sau
- in cazul solicitarii de emitere a unei autorizatii pentru o persoana care este autorizata ca verificator metrolog intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Econimic European
Document scanat-
3Copia diplomei de bacalaureat (studii postliceale sau superioare) sau - in cazul cetatenilor straini - documentul echivalent recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului another EU Member State or EEA Member State.
Se va atasa copia diplomei de bacalaureat (sau studii postliceale sau superioare) Nu se depune în cazul:
- solicitării emiterii unei autorizatii, inainte de expirarea termenului de valabilitate, care nu include sortimente/subsortimente noi;
- solicitarii emiterii unei noi autorizatii care include si sortimente/subsortimente noi;
- solicitarii extinderii autorizatiei;
Document scanat-
4Copie document de identitateSe vor atasa paginile cu datele personale, domiciliul stabil, codul numeric personal, emitentulDocument scanat-
5Lista sortimentelor/subsortimentelor de mdm pentru care se solicita autorizarea/extinderea autorizatiei verificatorilor metrologiAceasta lista va cuprinde sortimentele / subsortimentele de mijloace de masurare la care se doreste autorizarea, pozitia lor din Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2012 aprobata prin Ordinul nr. 148 / 2012 al directorului general al BRML publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3611 / 29.05.2012, cu modificarile si completarile ulterioare, codul si denumirea lor din LT, prevazute in Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala LT - 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 / 01.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare Document scanat
6Copia si traducerea autorizata a documentului care atesta autorizarea de autoritatea competenta în domeniul metrologiei dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European.
Aceste documente vor fi depuse numai de catre cetatenii straini care vor sa se autorizeze ca verificatori metrologi in Romania, daca acestea exista. Documentele nu se depun în cazul:
- solicitarii de emitere a primei autorizatii;
- solicitării emiterii unei autorizatii, inainte de expirarea termenului de valabilitate, care nu include sortimente/subsortimente noi;
- solicitarii emiterii unei noi autorizatii care include si sortimente/subsortimente noi;
- solicitarii extinderii autorizatiei;
Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatia de verificator metrolog/Completarea la autorizatia de verificator metrologDocument final scanat-
2Copia fisei de examinare Document final scanat-
3Scrisoare transmisa solicitantului cu privire la neacordarea autorizatiei de verificator metrolog, motivata corespunzator (daca solicitantul nu este declarat admis in urma examinarii) Document final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂRE privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala
2ORDONANTA privind activitatea de metrologie

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.