Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Eliberarea unui duplicat al autorizatiei unui laborator de analize si încercari în activitatea de constructii

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care persoanele juridice, ce detin un laborator autorizat, pot solicita, eliberarea unui duplicat în cazul pierderii sau deteriorarii unei autorizatii.

Căi de atac

Conform legislației naționale în vigoare.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Registru de linkuri

Laboratoarele de analize și încercări în construcții autorizate se regăsesc în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții autorizate: https://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=lab.

Prevederile Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1497/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet I.S.C.: https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201497.pdf

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere emitere duplicatSolicitantul va preciza motivul solicitarii duplicatului, respectiv pierderea sau deterioarea autorizatiei laboratorului de analize si încercari în constructiiAtasament-
2Originalul autorizației deteriorate și a anexelor la aceastaÎn cazul solicitării duplicatului ca urmare a deteriorării autorizației, autorizația deteriorată și anexele la aceasta se vor transmite prin serviciul poștal la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. la adresa Str. C.F. Robescu nr. 23, Sector 3, BucureștiAtasament-
3Copia anunțului privind pierderea autorizației apărut într-un cotidian de largă circulațieAnunțul va conține numărul autorizației și data emiterii acesteia precum și numele laboratorului și societatea titulară a acestuiaDocument scanat-
4Dovada achitării taxei de emitere a duplicatuluiTaxa de emitere a duplicatului autorizației este de 100 lei. Se achită în contul inspectoratului județean în construcții de care aparține societatea titulară a laboratoruluiDocument scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație și anexa/anexe la aceasta Document fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructii
2ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
3ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.497/2011
4ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
5PROCEDURA privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
6LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
7Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
8Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011
9Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *
10Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.