Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura de dobândire a dreptului de semnatura pentru cetatenii care provin din alte state membre ale UE

Descriere procedură

PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL ȘI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUȚIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. DOSARUL SE DEPUNE LA SEDIUL RUR DIN BUCURESTI, STR. TUDOR ARGHEZI NR.21 SAU LA SEDIILE BIROURILOR TERITORIALE ( B.T. Timisoara, B.T. Cluj-Napoca, B.T.Iasi) ACOLO UNDE CAZUL. În cazul persoanelor cu drept de semnatura sau alt drept echivalent obtinut într-un alt stat membru, acestea pot obtine atestarea dreptului de semnatura din partea Registrului Urbanistilor din România, în calitate de autoritate nationala competenta, numai dupa sustinerea unui examen privind legislatia româna în domeniu sau efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani in elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.Solicitantul poate alege intre examen si stagiu de adaptare. (art. 6, alin.( 4) si alin.(5) din regulament). 

 Echivalarea dreptului de semnatura va fi stabilita de comisia de examinare a RUR în functie de specificul dreptului de semnatura pentru care solicitantul a fost atestat în statul de provenienta precum si în raport cu portofoliul si experienta demonstrate. Pentru echivalarea dreptului de semnatura se va tine cont si de prevederile art. 50 din regulament cu privire la recunoasterea titlului de calificare si la conventiile de reciprocitate.

Cetatenii statelor membre care solicita obtinerea dreptului de semnatura pe teritoriul Romaniei si au calitatea de specialisti calificati in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului cf.art.4 lit.j din regulament, dar care nu au drept de semnatura echivalent obtinut pe teritoriul unuia dintre statele membre, vor dobandi, la cerere, drept de semnatura pe teritoriului Romaniei in aceleasi conditii ca si specialistii romani calificati in domeniul amenajarii teritorilui si urbanismului, cu respectarea dispozitiilor art.6 alin.(5).

Nota: Dosarul va fi prezentat în limba româna cu exceptia elementelor de la pct. 6 (copiile dupa diplome, certificate etc. vor fi traduse).

Contestatiile privind inscrierea candidatilor, rezultatele evaluarilor sau desfasurarea examenului pot fi depuse in termen de 48 de ore de la anuntarea rezultatelor examenului / atestarii, la secretariatul RUR .

Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România le va solutiona in termen de 30 zile de la inregistrare.

Hotărârile Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România, precum și orice eventual alt act administrativ emis in aplicarea procedurii de acordare a dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism pot fi atacate în justiție potrivit legislației privind contenciosul administrativ (actualmente, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Pentru informații suplimentare va rugam sa accesati https://rur.ro/temei-legal/

-Pentru Tabloul National al Urbanistilor va rugam sa accesati  https://rur.ro/tabloul-urbanistilor 

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
​Registrul Urbanistilor din Romania
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti
Telefon: 021 311 83 38
E-mail: office@rur.ro ; comisieexaminare@rur.ro
Instituţia responsabilă
Registrul Urbanistilor din Romania,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1COPII dupa diplome, certificate si alte documente care atesta calificarea solicitantului, absolvirea unor programe de specializare post-universitara sau formare profesionala.Atasament-
2CURRICULUM VITAE care sa cuprinda descrierea în detaliu a activitatii profesionale Modelul de CV utilizat va fi cel de tip Europass (afisat si pe site-ul RUR); CV-ul va avea anexata o lista detaliata de lucrari relevante (portofoliu) pentru dreptul de semnatura solicitat precum si o lista de publicatii cuprinzând carti, studii, articole de specialitate, rapoarte;Atasament-
3DOUA RECOMANDARI semnate de 2 specialisti cu drept de semnatura, membri ai unei aceleiasi asociatii profesionale din statul membru de provenienta al solicitantului.Atasament-
4Dovada achitarii tarifului de examinareAtasament-
5DOVADA dreptului de semnatura obtinut într-un alt stat membru si a apartenentei la o asociatie profesionala din respectivul stat membru.Atasament-
6EXTRASE relevante (parti scrise sau desenate) din cele mai importante lucrari elaborate de solicitant.Atasament-
7Cerere de înscriereFormular tipDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificate Document-
2StampilaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Regulament RUR de dobandire a dreptului de semnatura si Regulament de functionare si organizare a RUR

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.