Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura de atestare a competentei tehnice pentru persoane juridice

Descriere procedură

Procedura se refera la atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare. Pentru atestarea competentei tehnice va fi nevoie de un examen scris din legislatie si un interviu in cadrul unei sedinte de atestare ce se va desfasura la sediul ANRM. Prezentarea la acest examen se va face dupa admiterea dosarului conform conditiilor si criteriilor de atestare potrivit Ordinului ANRM nr. 122/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Bld. Dacia, nr. 59, sector 1
Telefon: 021 317 00 18
E-mail: namr@namr.ro 
Instituţia responsabilă
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
120 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul juridic de infiintare a societatiiAtasament-
2Certificat de inregistrare la ONRCAtasament-
3Dovada inscrierii la ONRC a activitatilor miniere si/sau activitatilor petroliere pentru care solicita atestare conform cod CAENAtasament-
4Documente care sa ateste pregatirea, calificarea tehnica si experienta profesionala ale personalului/specialistilor angajati ai societatii comercialeAceste documente sunt:curriculum vitae, cu specificarea activitatilor miniere si/sau a operatiunilor petroliere desfasurate, precum si copii ale certificatelor sau ale altor documente care demonstreaza frecventarea de catre specialisti a cursurilor de instruire de specialitate în domeniul resurselor minerale.Atasament-
5Documente care sa ateste capacitatea financiara a solicitantuluiSe vor prezenta:scrisoare de bonitate cu principalii indicatori: lichiditate patrimoniala, solvabilitate, rentabilitate Atasament-
6Nota de constatare privind capacitatea tehnica a solicitantuluiAcest document va fi eliberat de catre Compartiment de inspectie teritoriala pentru resurse mineraleAtasament-
7Dovada atestarii personalului de specialitate al persoanei juridicePersoana juridica trebuie sa depuna la dosar contractele de angajare REVISAL si copiile de pe certificatele de atestare ANRM. In cazul in care nu exista o persoana atesta ANRM se va depune documentatiile in vederea atestarii pentru persoanele de specialitate.Atasament-
8Cerere tip- persoana jurdicaDocument scanat
9Memoriu de activitate - Persoana jurdicaDescrierea activitatii desfasurate in ultimii 5 ani.Document scanat
10Calificari profesionale si instruirea relevanta ale personalului de specialitateCopii dupa certificatele pentru calificarea de cel mai inalt grad si pentru cursurile de instruire.Document scanat
11Apartenenta - Persoana juridicaCopiile de pe certificatele sau documentele care atesta apartenenta la organismele stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale.Document scanat
12Situatia privind dotarea cu instalatii si utilajeDocument scanat
13Fisa cu privire la asigurarea cu personal de specialitateDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂRE privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
2Legea minelor
3Legea petrolului
4ORDIN privind aprobarea Metodologiei de atestare a competentei tehnice a pers. jurid. care întocmesc document. si/sau executa lucrari de cercet. geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a resurs. minerale si de expertiz, precum si a pers. fizice

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.