Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru dobândirea dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru cetățenii români

Descriere procedură

PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL ȘI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUȚIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. 

Dosarul se depune la sediul RUR Din BucureștiI, Str. Tudor Arghezi nr.21 sau la sediile Birourilor Teritoriale Timișoara, Iași si Cluj-Napoca, acolo unde este cazul.În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism - parte a Hotararii nr.101 din data de 29.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, publicat in  MO nr. 577 din 13.08.2010 si a recomandarilor Comisiei de examinare, aprobate în sedinta CS-RUR din 28.07.2011, continutul dosarului pentru examinare si atestare pentru SPECIALISTI PRACTICIENI CU FORMATIE DE ARHITECT, URBANIST, INGINER, GEOGRAF, ECONOMIST, JURIST, SOCIOLOG, ECOLOG etc.

 Nota: 

-Pentru recunoasterea efectuarii perioadei de stagiu corespunzatoare, se are în vedere respectarea prevederii de la Art. 17 (1) din Regulament, respectiv: - Perioada de stagiu pe teritoriul României începe de la data înscrierii ca stagiar în Registrul Urbanistilor din Romania .

-Pentru informații suplimentare va rugam sa accesati https://rur.ro/temei-legal/

-Pentru Tabloul National al Urbanistilor va rugam sa accesati  https://rur.ro/tabloul-urbanistilor 

Căi de atac

Contestatiile privind inscrierea candidatilor, rezultatele evaluarilor sau desfasurarea examenului pot fi depuse in termen de 48 de ore de la anuntarea rezultatelor examenului / atestarii, la secretariatul RUR . Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din România le va solutiona in termen de 30 zile de la inregistrare.

Hotărârile Consiliului Superior al Registrului Urbaniștilor din România, precum și orice eventual alt act administrativ emis in aplicarea procedurii de acordare a dreptului de semnatura pentru documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism pot fi atacate în justiție potrivit legislației privind contenciosul administrativ (actualmente, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Date de contact
SEDIU CENTRAL BUCUREȘTI
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Telefon: 021 311 83 38 E-mail: office@rur.ro
BIROU TERITORIAL TIMIȘOARA
Adresa : str. Coriolan Brediceanu nr.8, etaj 5 Cod postal 300011, judetul Timis
Telefon: 0356 469 250 E-mail :rurtimisoara@rur.ro
BIROU TERITORIAL IAȘI
Adresa : B-dul. Dimitrie Cantemir nr.1, sc. B, parter, ap.4, ,CP 700233 judetul Iași
Telefon: 0332-458643, 0332-456058,
E-mail: ruriasi@rur.ro
BIROU TERITORIAL CLUJ-NAPOCA
Adresa : str. M. Kogălniceanu nr. 6, ap. 4, parter, cod 400084,  jud. Cluj.
Telefon: 0364- 805634; 0364-805635
E-mail : rurcluj@rur.ro
Instituţia responsabilă
Registrul Urbanistilor din Romania,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1PUNCTUL DE VEDERE al Birourilor Teritoriale ale RURPentru solicitantii din judetele cuprinse în regiunile de dezvoltare Nord-est, Sud-est, Nord-vest, Centru, Vest si Sud-vest, dosarele vor fi transmise Comisiei de examinare, numai prin intermediul Birourilor Teritoriale din Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, conform arondarii stabilite si vor fi însotite de un punct de vedere scris al coordonatorului BT-RUR.Atasament-
2COPII dupa diplome, certificate si alte documente care atesta calificarea solicitantului, absolvirea unor programe de master sau de specializare post-universitara, alte forme de specializare sau pregatire si formare profesionala.Atasament-
3RAPORTUL DE EVALUARE a desfasurarii stagiului profesional* (daca este cazul)Raportul de evaluare va fi semnat de îndrumatorul de stagiu si va fi însotit de o fisa-tip, cuprinzând informatii privind respectarea obligatiilor prevazute la art. 20 alin. (2) din regulament; raportul de evaluare va fi vizat de sub-comisia profesionala de monitorizare a stagiului la încheierea acestuia (mentionata în registrul RUR).Atasament-
4Fotocopii dupa plansele de reglementari FOTOCOPII dupa plansele de reglementari din planurile urbanistice generale /planurile urbanistice zonale întocmite, la scara redusa precum si dupa alte planse si reprezentari grafice corespunzatoare si relevante pentru categoriile de documentatii sau parti de documentatii pentru care se solicita dreptul de semnatura.Fotocopiile vor fi precedate de un borderou care va cuprinde în mod explicit lista documentatiilor si planselor prezentate si denumirea lucrarii din care sunt extrase; fotocopiile vor fi prezentate la o scara care permite întelegerea continutului si identificarea datelor de recunoastere ale lucrarii; fotocopiile vor fi reproduceri ale planselor originale semnate si stampilate; daca acest lucru nu este posibil din varii motive, ele vor contine semnaturi si stampile aplicate în original; cel putin o parte din lucrarile prezentate vor fi semnate de îndrumatorul de stagiu sau de semnatarii celor doua recomandari, dupa caz; se pot atasa scrisori de confirmare (semnate si stampilate) din partea sefilor de proiect /coordonatori privitoare la contributia solicitantului la lucrarea /plansa respectiva (întocmire, desen, capitole din memoriul tehnic /regulament, responsabil capitol etc.); documentatiile din care sunt extrase si prezentate fotocopiile trebuie sa îndeplineasca conditia de a fi fost aprobate sau cel putin avizate (pentru documentatii elaborate dupa 1991); în acest scop se vor prezenta copii dupa avizele relevante în raport de complexitatea sau specificul documentatiei pentru care se solicita dreptul de semnatura; pentru documentatiile din care sunt extrase si prezentate fotocopiile trebuie prezentata în copie dovada achitarii tarifului corespunzator catre RURAtasament-
5Dovada achitarii tarifului de examinareAtasament-
6Cerere de înscriereFormular tipDocument scanat
7DOUA RECOMANDARI semnate si stampilate din partea a 2 specialisti cu drept de semnatura, atestati si înscrisi în Registrul Urbanistilor la data depunerii dosarului de catre solicitant - formular tipRecomandarile vor preciza cu exactitate tipurile de documentatii sau parti de documentatii si simbolurile aferente pentru care se recomanda acordarea dreptului de semnatura; recomandarile vor preciza de asemenea calitatea în care semnatarul a cunoscut candidatul, respectiv: îndrumator de stagiu, coordonator /sef de proiect, întocmitor de capitole, sau sef ierarhic în cadrul unei institutii publice, societati comerciale de profil sau al unui birou de arhitectura; semnatarul recomandarii trebuie sa detina dreptul de semnatura pentru cel putin aceleasi categorii de documentatii sau parti de documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism pe care le solicita candidatul si sa poata certifica prin semnatura si stampila finalizarea a cel putin unei lucrari relevante la care candidatul a colaborat, inclusiv prin dovada achitarii tarifului RUR pentru exercitarea dreptului de semnatura.Document scanat
8CURRICULUM VITAE care sa cuprinda descrierea în detaliu a activitatii profesionaleModelul de CV utilizat va fi cel de tip Europass (afisat si pe site-ul RUR); CV-ul va avea anexata o lista detaliata de lucrari relevante (portofoliu) pentru dreptul de semnatura solicitat, cu precizarea cel putin a urmatoarelor elemente: denumirea completa, beneficiarul, anul elaborarii, numele sefului de proiect si responsabilitatile îndeplinite de solicitant în elaborarea respectivelor documentatii sau parti de documentatii de amenajarea teritoriului sau /si urbanism; 2 CV-ul va avea de asemenea anexata o lista de publicatii cuprinzând carti, studii, articole de specialitate, rapoarte, fiind evidentiate cele relevante pentru documentatiile sau partile de documentatii pentru care solicita acordarea dreptului de semnatura CV-ul si anexele acestuia vor fi semnate de solicitant pe fiecare paginaDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificate Document-
2StampilaDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Regulament RUR de dobandire a dreptului de semnatura si Regulament de functionare si organizare a RUR

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaurbanistCardul Profesional Europeannu

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.