Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Preschimbarea autorizatiilor de diriginte de santier

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care dirigintii de santier, titulari de autorizatii în termen de valabilitate, pot solicita preschimbarea acestora. Eliberarea noilor autorizatii se face în termen de 60 de zile de la data înregistrarii cererii.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copia / copiile autorizației / autorizatiilor emise anterior proceduriiCopia va fi certificata olograf privind conformitatea cu originalulAtasament-
2Copia actului de identitateCopia va fi certificata olograf privind conformitatea cu originalulAtasament-
32 fotografii color format 3 x 4 cm; Fotografiile trebuie sa fie recente si se vor transmite prin posta la adresa Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. str. Apolodor nr. 17, sector 5, BucurestiAtasament-
4Cerere de preschimbareFormularul poate fi descarcat din rubrica alaturata. Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. este operator de date cu caracter personal nr. 16017 și prelucreaza datele dvs. cu caracter personal destinate îndeplinirii atributiilor legale privind autorizarea dirigintilor de santier si publicarea Registrului dirigintilor de santier autorizati pe site-ul www.isc-web.ro. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile usterioare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C cu o cerere scrisa, datata si semnata.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de diriginte de santierDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
3Hotărârea nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, *
4HOTARÂRE pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului de Stat în Constructii
5HOTARÂRE privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
6ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
7ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
8ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
9PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier
10HOTARÂRE pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învatamânt superior si a specializarilor / programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea
11HOTARÂRE pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii
12HOTARÂREA pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în constructii

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.