Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Avizarea activitatii de modificare de mijloace de masurare

Descriere procedură

    Operatorul economic va solicita Biroului Român de Metrologie Legala – Directia Regionala de Metrologie Legala, în raza careia îsi are sediul social, avizarea/extinderea avizarii activitatii de modificare de mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal înaintea începerii activitatii propriu zise. În acest sens, va depune si va înregistra documentatia completa prevazuta de H.G.1660/2005 Hotarâre privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala I.M.L. 6-05 - Avize si P.M.L. 6-04-10 - Avizarea activitatii de modificare de mijloace de masurare.  Termenul maxim de soluționare a solicitării privind eliberarea avizului de desfășurare de activități de  modificare asupra mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal este de 30 de zile de la data înregistrării solicitării de avizare, în cazul în care în urma procesului de evaluare nu au fost constatate neconformități, sau 60 de zile daca au fost constatate neconformități.

Căi de atac
    În conformitate cu prevederile art. 30(1) din instrucțiunile de metrologie legală I.M.L. 6-05 Avize, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2005, cu modificările și completările ulterioare, orice decizie de neacordare a avizului este motivată în mod corespunzător, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la luarea acesteia și în cadrul deciziei se precizează posibilitatea solicitantului de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.
    Informații utile privind modul de contactare a direcțiilor regionale de metrologie legală cât și a modului de plată a tarifelor privind activitatea de avizare se pot gasi pe siteul www.brml.ro la linkurile ”Direcții regionale de Metrologie Legală” și ”Avize/Ghid”.
Date de contact
Adresa: Sos. Vitan Barzesti 11, Sector 4
Telefon: 021 332 09 54
E-mail: office@brml.ro
Instituţia responsabilă
Biroul Roman de Metrologie Legala,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
60 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere de avizare/extinderea avizariiCerere tip conform anexei 1 la PML 6-04-10   Document scanat
2Certificatul de înregistrarea ca persoana juridica în RomâniaDocumentul care atesta înregistrarea oficiala ca persoana juridica în RomâniaDocument scanat-
3Informatii generale despre operatorul economic solicitantFormular conform anexei 2 la PML 6-04-10      Document scanat
4Lista cu sortimentele si tipurile/familiile de mijloace de masurare pentru care se solicita avizarea/extinderea avizarii Formular conform anexei 3 la PML 6-04-10Document scanat
5Actul constitutivDocumentul în care este declarata activitatea de modificare de mijloace de masurare si, dupa caz, adresa/adresele punctului/punctelor de lucru pentru care se solicită avizarea/extinderea avizarii
Document scanat-
6Lista cu dotarea tehnica
Lista cu dotarea tehnica necesara pentru avizarea/extinderea avizarii activitatii de modificare mijloace de masurare.
Formular  conform anexei 4 la PML 6-04-10 
Document scanat
7Copii după documentele care aproba tipul de mijloace de măsurare pentru care se solicita avizarea/extinderea avizariiCopii după AM/AMCEE/Certificate de examinare CE de tip sau alt document echivalent privind evaluarea conformitătii, eliberate pentru introducerea pe piată şi/sau punerea in functiune a respectivelor tipuri/familii de mijloace de măsurare, pentru toate tipurile/familiile de mijloace de măsurare pentru care se solicita avizarea/extinderea avizarii
Document scanat-
8Opisul cu documentele depuseLista de documente depuse la dosarul de avizare/extinderea avizarii
Document scanat-
9Dovada de plata tarif / taxa avizare/extinderea avizarii (tarifele sunt prevazute in documentul atasat)Dovada de plata a etapei de inregistrare si initiere a activitatii de avizare/extinderea avizarii
Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Aviz pentru exercitarea activitatii de modificare mijloace de masurareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1HOTARÂRE privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala
2ORDONANTA privind activitatea de metrologie

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.