Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Dobândirea dreptului de semnătură de către cetățenii UE, SEE și din Confederația Elvețiană care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile art.5 și 6 din Leg.184/2001 și nu au drept de semnătura/drept echivalent într-unul din aceste state (13)

Descriere procedură

Dobândirea dreptului de semnătură de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 din Legea nr.184/2001 referitoare la deținerea titlului de calificare și exercitarea profesiei de arhitect și care nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state 
Ordinul Arhitecților din România este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene.
Înainte de dobândirea dreptului de semnătură, diploma solicitantului trebuie să fie recunoscută pe teritoriul României de  către Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC).
În privința dobândirii dreptului de semnătură pe teritoriul României, acesta se obține în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români:
- dreptul de semnătură se acordă de către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură (CNADS), pe baza unui interviu de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante ale solicitantului (vezi art. 11 alin (6) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Republicată).
Pentru descrierea completă a procedurii vă rugăm să consultați documentul accesând următorul link: 
Dobandire_dr_semnatura_in_ro_arh_ue_see_conf_elv_stabilirea_in_ro_fara_dr_semnatura_dr_echivalent.pdf (RO)

https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature

Căi de atac

În privința recunoașterii titlului de calificare, solicitantul poate ataca decizia CNRC în contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004.

Referitor la procedura de desfășurare a interviului pentru acordarea dreptului de semnătură,  solicitantul are posibilitatea de a formula contestație conform art. 40 din Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură. De asemenea, solicitantul poate ataca decizia CNADS în contencios administrativ, conform Legii nr. 554/2004.

Referitor la exercitarea profesiei, având în vedere dispozițiile art. 95 alin. (1) din ROF, persoana prejudiciată prin serviciile prestate de un arhitect membru al OAR poate formula o sesizare disciplinară, aceasta urmând a fi soluționată fie de Comisia teritorială de disciplină a OAR, fie de Comisia națională de disciplină a OAR.

Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu  (OAR-Arhitect, OAR-Beneficiar, Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate recurge la procedurile din dreptul intern.

Aceste informații pot fi obținute și prin accesarea următorului link: https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-dobandire-drept-de-semnatura

Date de contact
Ordinul Arhitectilor din Romania
Strada Pictor Arthur Verona, Nr. 19, Sector 1, București
Telefon: (+4) 021 317 26 34
E-mail: office@oar.archi
Registru de linkuri

Orice persoană interesată poate identifica un arhitect cu drept de semnătură accesând SIOAR - https://www.sioar.ro/membersearch sau consultând Tabloul național al arhitecților (TNA) , publicat anual în Monitorul oficial, partea I.

Instituţia responsabilă
Ordinul Arhitectilor din Romania,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere pentru dobandirea dreptului de semnaturaAtasament semnat electronic
2Copie diploma si traducere autorizata diplomaAtasament-
3Portofoliul de lucrari pe care solicitantul le-a elaborat sau a colaboratA se vedea procedura completaDocument informativ-
4Copie si traducere autorizata certificat emis de autoritatea competenta din statul de origine sau de provenientaCertificat emis de autoritatea competentă din statul de origine sau de proveniență care să ateste că titlurile de calificare ale solicitantului îndeplinesc criteriile legislației Uniunii Europene în domeniuAtasament-
5Copie dupa actul de identitate/pasaportAtasament-
6Curriculum vitae succintAtasament-
7Dovada platii

575 lei – recunoașterea calificării și eliberarea Atestatului; 800 lei –recunoașterea dreptului de semnătură; Modalitateade plata: prin transfer bancar la Ordinul Arhitecților din Romania, Cod fiscal14083510, Banca Romana pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei, Cont in lei:RO80BRDE410SV21208234100, Cont in euro: RO31BRDE410SV18573724100, Cod swift:BRDEROBU (pentru plățile in euro)

Atasament-
8Cerere pentru recunoastarea calificariiDocument scanat-
9Copie si traducere autorizata cazier judiciarAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoastere a calificarii; Certificat de dobandire a dreptului de semnaturaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
2HOTARARE nr. 932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
3NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr.184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
4HOTARÂRE nr. 1063 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 932 din 2010
5Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
6Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaLegea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. În România, profesia de arhitect este reglementată prin Legea nr. 184/2001 și HG 932/2010.Cardul Profesional EuropeanNu se obține prin cardul profesional europeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleSunt prezentate în secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.