Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Evaluarea în vederea functionarii ca laborator mobil a unui laborator apartinând unui laborator de analize si încercari în activitatea de constructii de grad I / grad II

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care persoanele juridice titulare a unor laboratoare de analize si încercari în activitatea de constructii de grad I si II - pot solicita evaluarea în vederea functionarii unui laborator mobil. Laboratoarele de grad I si II îsi pot desfasura activitatea si în afara sediului, prin laboratoare mobile, de santier, create pentru un contract/proiect si pentru care îsi asuma întreaga responsabilitate. Rezultatul evaluarii va fi comunicat laboratorului titular.

Căi de atac

În situația în care nu se îndeplinesc cerințele privind funcționarea unui laborator mobil al laboratorului solicitant, comisia de autorizare comunică acestuia, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de evaluare în vederea funcționării ca laborator mobil, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării. Contestațiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de evaluare în vederea funcționării ca laborator mobil se primesc la I.S.C. și sunt reanalizate de comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestației.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro.
Registru de linkuri

Laboratoarele de analize și încercări în construcții autorizate se regăsesc în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții autorizatehttps://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=lab.

Prevederile Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții în vederea autorizăriiaprobată prin Ordinul MDRT nr. 1497/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet I.S.C.: 
https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201497.pdf

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Anunt al laboratorului titular privind deschiderea unui laborator mobilPrin acest document laboratorul titular anunță Inspectoratul de Stat în Construcții cu privire la deschiderea unui laborator mobil fiind precizat obiectivul pe care îl va deservi.Atasament-
2Fisa de identificare a laboratorului Formularul poate fi descarcat din rubrica alaturata. Fisa de identificare contine date generale privind institutia tutelara si laboratorul Document scanat
3Lista profilurilor si încercarilor pentru care se solicita autorizarea Formularul poate fi descarcat din rubrica alaturata - Anexa nr. 3. Nomenclatorul profilurilor si încercarilor este prevazut în anexa nr. 8 care poate fi consultata la rubrica alaturataDocument scanat
4Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal al conducătorul unității, al șefului de laborator și al specialistului încercări nedistructive, după caz.Document în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018.Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Comunicare privind aprobarea/respingerea autorizarii functionarii laboratorului mobilDocument final scanat-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructii
2ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.497/2011
3ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
4PROCEDURA privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
5LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
6Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
7Ordonanţa nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
8Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011
9Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *
10Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.