Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea studiilor de teren și de laborator aferente pentru domeniul îmbunătățirilor funciare

Descriere procedură

Se aplica prevederile Ordinului MAPDR nr. 182/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a desfasura, pe terenuri din domeniul agr., activ. de IF, studii, proiectare, executare de lucr. si servicii si/sau de fabricare a inst. de irigat. Pers. juridică transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, însotita de doc. prin care dovedeste ca respecta cond. prev. la art.10 si ca a achitat tarifele stab. pentru atestare și avizul ANIF. Persoana juridică susține un interviu în cadrul caruia va prezenta com., pt. consultare, originalele doc. anexate la cerere. În urma analizei cererilor si documentelor prezentate de persoana juridică și a interviului, Comisia hotaraște aprobarea cererii si eliberarea certificatuli de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certificatul este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, în acest interval, daca se constata ca titularul nu mai îndeplineste criteriile si cond. atestarii.

Căi de atac

Căile de atac, în caz de litigiu, între autoritățile competente și furnizor sau beneficiar: Sunt mentionate la art. 24 din OM nr. 182/2009​

Date de contact
Adresa: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46 / 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro​​

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
60 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de înmatriculare la Registrul ComerțuluiSe va transmite  documentul
Atasament-
2Act constitutivSe va transmite actul constitutiv al societății din care să rezulte nivelul de competență și categoria/categoriile de lucrări de îmbunătățiri funciare pentru care se solicită atestarea
Atasament-
3Certificat constatatorSe va transmite documentul care trebuie să fie valabil la data depunerii și care să conțină codurile CAEN aferente activității (Cod CAEN 7111)Atasament-
4Diploma/Certificat de studii/Atestat de studii sau calificare profesionala
Documente pentru cel puțin 2 angajați din care să rezulte că au studii superioare de specialitate de lungă durată în domeniul îmbunătățirilor funciare sau asimilat
Atasament-
5Certificate privind organizarea sistemului de calitate în domeniul îmbunatațirilor funciare
Se vor transmite documentele  eliberate de catre organisme autorizate de certificare (ISO 9001, ISO 14001)
Atasament-
6Bilanț contabil
Se va transmite ultimul bilanț contabil depus și raportarea semestrială, confirmate de autoritatea competentă, potrivit prevederilor legale
Atasament-
7Dovada de plată tarif atestare, viză anuală și tarif A.N.I.F

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următoarele link-uri:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf

https://www.anif.ro/transparenta/1_2019040811172300.pdf
Atasament-
8Dovada de plată tarif pentru prelungirea valabilitații certificatului de atestare

Tariful pentru prelungirea valabilității certificatului de atestare reprezintă jumătate din tariful pentru atestare.

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următoarele link-uri:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf

https://www.anif.ro/transparenta/1_2019040811172300.pdf
Atasament-
9Dovada participării la procedurile de achiziții pentru activitatatea de efectuare a studiilor de teren și de laborator aferente

Documentul care dovedește participarea la procedurile de achiziții pentru prima solicitare de obținere a vizei anuale după atestare.

Atasament-
10Dovada efectuării studiilor de teren și de laborator aferente obținute prin licitație

Se va transmite contractul de efectuare a studiilor de teren și de laborator aferente. Documentul va fi prezentat începând cu solicitarea celei de a doua vize anuale.

Atasament-
11Memoriu de prezentare privind activitatea desfașurata de persoana juridica de la data atestarii pâna la data solicitarii vizei anuale
Se va transmite documentul respectiv. Viza anuală se solicită începând cu al doilea an de valabilitate a certificatului de atestare
Atasament-
12Cererea-tipConform modelului din Anexa nr.3 la OM nr. 182/2009. Modelul este valabil atât pentru solicitarea eliberarii certificatului de atestare cât și pentru solicitarea vizei anualeFormular predefinit
13Declarație scrisă, pe propria răspundereDeclarație că nu a fost sancționat penal sau contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare și luare de mita ori, pentru alte abateri.Formular predefinit
14Aviz ANIF

Se va transmite avizul ANIF din care să rezulte că persoana juridică nu a fost sancționată în ultimii 2 ani pentru nerespectarea prevederilor Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obținerea avizului ANIF este prealabilă înaintării documentației pentru atestare.

Formular predefinit
15Experiența în activitate
Se vor transmite documente din care să rezulte că persoana juridică a realizat studii de teren si de laborator din categoria/categoriile celei/celor prevăzute în anexa nr. 2, la prezentele norme, în calitate de contractant sau subcontractant, care să justifice competențele pentru care solicită atestarea, sintetizate conform anexei nr. 4 la prezentele norme
Formular predefinit
16Fișa privind asigurarea personalului pentru nivelul de competență solicitat
Se va transmite documentul întocmit conform Anexei nr. 5 la prezentele norme
Formular predefinit
17Situația dotării cu instalații și utilaje specifice pentru nivelul de competență solicitatSe va transmite documentul întocmit conform Anexei nr. 6 la prezentele normeFormular predefinit
18Declarație pe proprie răspundereDeclarație pe proprie răspundere privind realitatea datelor din documentațieFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE a îmbunatatirilor funciare
2ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.