Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoasterea autorizatiei de diriginte de santier obtinuta în alt stat membru - cetateni români sau cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene UE sau ale Spatiului Economic European SEE și Confederației Elvețiene

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul in care persoanele fizice, cetateni romani sau ai altor state membre a Uniuniunii Europene sau ale Spatiului Economic European SEE, pot solicita recunoasterea documentului care atesta calitatea de diriginte de santier obtinut in țara de origine si doresc sa lucreze permanent in Romania. Dirigintele de santier autorizat de ISC este o persoana angajata de catre investitor / beneficiar, avand obligatia de a asigura verificarea aplicarii corecte a lucrarilor de constructii pe tot parcursul lucrarilor, conform legii.

Căi de atac

Comunicarea transmisă solicitantului privind neaprobarea înscrierii în Registrul diriginților de șantier autorizați poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Registru de linkuri

Prevederile Procedurii de autorizare a diriginților de șantieraprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet a I.S.C. https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201497.pdf

Persoanele autorizate și domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul diriginților de șantier autorizați: https://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=dir

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copia actului ce dovedeste cetatenia în unul din statele membre ale UE sau SEE si copia documentelor de sedere în România, dupa cazCopia va fi certificata olograf privind conformitatea cu originalul de catre solicitantAtasament-
2Cerere de înscriere în registruSe va solicita înscrierea în registrul dirigintilor de santier autorizati, în vederea desfasurarii activitatii de dirigentie de santier pe teritoriul României, în conditiile legii, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atesta calitatea de diriginte de santier, Documentul trebuie redactat în limba româna. Documentul va fi redactat/ tradus în limba română.Atasament-
3Copia autorizatiei sau a documentul echivalent obtinut în UE sau SEECopia va fi certificata olograf privind conformitatea cu originalul. Documentul va fi tradus în limba românaAtasament-
4Declaratie pe proprie raspundere ca nu îi este interzis dreptul de practicare a activitatii de dirigentie de santier în alte state membreDocumentul va fi tradus/ redactat în limba românaAtasament-
5Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantierDocument în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018.
Documentul se va intocmi conform model atașat
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresă comunicare aprobare/respingere înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizați.Document-
2Înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizați în cazul în care a fost aprobată cererea.Notificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
2Hotărârea nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, *
3ORDONANTA privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.
4ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011
5ORDIN pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
6PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier
7LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
8Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
9Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, *
10Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, *
11Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, *
12Hotărârea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, *
13Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, *
14Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *
15LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
16Hotărârea nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
17Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, *
18Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de diriginte de șantier este inclusă în Anexa nr. 2 - Lista profesiilor reglementate în România din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de diriginte de șantier nu este inclusă în lista pentru care este disponibil un card profesional europeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în secțiunea “Descriere procedură”.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.