Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Modificarea autorizatiei unui laborator de analize si încercari în activitatea de constructii ca urmare a schimbarilor survenite în structura sa din punct de vedere juridic

Descriere procedură

Prezenta procedura descrie modul în care persoanele juridice pot solicita modificarea autorizatiei unui laborator de analize si încercari în activitatea de constructii ca urmare a schimbarilor survenite în structura sa din punct de vedere juridic, fara sa intervina modificari ale celorlalte conditii de autorizare si functionare, echipamente si personal. Autorizatia atesta autorizarea laboratorului si competenta legala de a emite, în conditiile legii, documente pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii.

Căi de atac

În situația în care nu se îndeplinesc cerințele de modificare a autorizației laboratorului solicitant, comisia de autorizare comunică acestuia, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de modificare, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării. Contestațiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de modificare se primesc la I.S.C. și sunt reanalizate de comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestației.

Date de contact
Adresa: București, Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3,
Tel: 021 318.17.00
E-mail: isc@isc.gov.ro
Registru de linkuri

Laboratoarele de analize și încercări în construcții autorizate se regăsesc în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții autorizatehttps://www.isc.gov.ro/list_aut.php?list=lab.

​​Prevederile Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții în vederea autorizăriiaprobată prin Ordinul MDRT nr. 1497/2011, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate pe pagina de internet I.S.C.: 
https://www.isc.gov.ro/files/2016/Legislatie/Ordin%201497.pdf

Instituţia responsabilă
Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Notificare privind modificarile survenite Notificarea trebuie sa contina explicit modificarile din punct de vedere juridic intervenitAtasament-
2Declaratie pe propria raspundere a conducerii persoanei juridice Din declaratie trebuie sa rezulte ca laboratorul îndeplineste în mod continuu cerintele de autorizare.Atasament-
3Copia certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului O.N.R.C.Atasament-
4Cerere de modificare Formularul poate fi descarcat din rubrica alaturata. Document scanat
5Chestionarul de informare si autorevaluare Formularul poate fi descarcat din rubrica alaturata. Document scanat
6Lista profilurilor si încercarilor pentru care se solicita autorizarea Formularul poate fi descarcat din rubrica alaturata - Anexa nr. 3. Nomenclatorul profilurilor si încercarilor este prevazut în anexa nr. 8 care poate fi consultata la rubrica alaturataDocument scanat
7Fisa de identificare a laboratorului Formularul poate fi descarcat din rubrica alaturata. Fisa de identificare contine date generale privind institutia tutelara si laboratorul Document scanat
8Decizia de numire a șefului de laboratorDocument intern al conducerii societății titulare a laboratorului prin care se numește șeful de laborator.
Document scanat-
9Decizia de numire a specialistului încercări nedistructive, după cazDocument intern al conducerii societății titulare a laboratorului prin care se numește specialistului încercări nedistructive.Document scanat-
10Documente privind studiile și experiența profesională a șefului de laboratorDocumente din care rezultă că șeful de laborator nominalizat îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 5 la procedura cu privire la studii (copie diplome studii), și la experiență profesională (ex. adeverința angajator)Document scanat-
11Documente privind studiile și experiența profesională a specialistului încercări nedistructive, după cazDocumente din care rezultă că specialistul încercări nedistructive nominalizat îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 5 la procedura cu privire la studii (copie diplome studii), și la experiență profesională (ex. adeverința angajator) Document scanat-
12Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal al conducătorul unității, al șefului de laborator și al specialistului încercări nedistructive, după caz.Document în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018.Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Actualizare date în Registrul laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructiiNotificare-
2Autorizație și anexa/anexe la aceasta Document fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercari în activitatea de constructii
2ORDIN pentru modificarea si completarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.497/2011
3ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
4PROCEDURA privind evaluarea laboratoarelor de analiza si încercari în activitatea de constructii în vederea autorizarii
5LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicată) privind calitatea în construcţii
6Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
7Ordonanţa nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., *
8Ordinul nr. 3483/2013 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.497/2011
9Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR), *
10Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, *

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.