Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Dobândirea dreptului de semnatură de către arhitecți cetațeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani (7)

Descriere procedură

Dobândirea dreptului de semnatură de către arhitecți cetațeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani.Soțul/soția unui cetățean român, care nu are cetățenia unui stat membru al UE/SEE sau al Confederației Elvețiene și care își exercită dreptul de rezidență pe teritoriul României,  beneficiază de egalitate de tratament cu cetățenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate și a dispozițiilor adoptate în aplicarea lor; acesta, în calitate de posesor al unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură din România poate practica profesia în oricare dintre formele reglementate prin lege, fără efectuarea stagiului, dacă poate dovedi că are o experiență de proiectare în arhitectură de minimum 5 ani de la obținerea titlului de arhitect.
Solicitantul va susține un interviu în fața Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură (CNADS), conform art. 29 – art. 34 din Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură.
Pentru descrierea completă a procedurii vă rugăm să consultați documentul accesând următorul link:  
https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-sau-dobandire-drept-de-semnatura-recognition-of-international-qualification-and-right-of-signature

Aceste informații pot fi obținute și prin accesarea următorului link: https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/cum-devii-arhitect 

Procedura poate fi parcursă prin intermediul PCUe. De asemenea, solicitantul poate parcurge această procedură și prin intermediul SIOAR, accesând următorul link: https://www.sioar.ro/

Pentru arhitectul care nu este membru al OAR, a se vedea procedura: Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, non-membri OAR, cu experiență profesională de min. 5 ani.

Căi de atac

Cu referire la procedura de desfășurare a interviului pentru acordarea dreptului de semnătură,  solicitantul are posibilitatea de a formula contestație conform art. 40 din Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură. De asemenea, solicitantul poate ataca decizia CNADS în contencios administrativ, conform Legii nr. 554/2004.

Cu referire la exercitarea profesiei, având în vedere dispozițiile art. 95 alin. (1) din ROF, persoana prejudiciată prin serviciile prestate de un arhitect membru al OAR poate formula o sesizare disciplinară, aceasta urmând să fie soluționată de Comisia de disciplină a OAR competentă.

Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu  (OAR-Arhitect, OAR-Beneficiar, Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate recurge la procedurile din dreptul intern.

Date de contact
Ordinul Arhitectilor din Romania
Strada Pictor Arthur Verona, Nr. 19, Sector 1, București
Telefon: (+4) 021 317 26 34
E-mail: office@oar.archi
Registru de linkuri

Orice persoană interesată poate identifica un arhitect cu drept de semnătură accesând SIOAR - https://www.sioar.ro/membersearch sau consultând Tabloul național al arhitecților (TNA), publicat anual în Monitorul oficial, partea I.

Instituţia responsabilă
Ordinul Arhitectilor din Romania,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie diplomaAtasament-
2Copii ale documentelor care dovedesc experienta profesionala de 5 ani si recomandari ale arhitectilor cu care a colaboratAtasament-
3Copie dupa actul de identitate/pasaportAtasament-
4Curriculum vitae succintAtasament-
5Dovada platii300 lei – taxa participarea la interviu și eliberarea Certificatului de dobândire a dreptului de semnătură; Modalitatea de plata: prin transfer bancar la Ordinul Arhitecților din Romania, Cod fiscal 14083510, Banca Romana pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei, Cont in lei: RO80BRDE410SV21208234100, Cont in euro: RO31BRDE410SV18573724100, Cod swift: BRDEROBU (pentru platile in euro);Atasament-
6Recomandare acordată de arhitectul/ arhitecții cu care au colaborat în decursul activității profesionaleAtasament-
7Cazier judiciarAtasament-
8Cerere pentru dobandirea dreptului de semnaturaAtasament semnat electronic
9Portofoliu de lucrariA se vedea procedura completaDocument informativ-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de dobandire a dreptului de semnaturaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
2HOTARARE nr. 932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
3NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr.184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
4HOTARÂRE nr. 1063 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 932 din 2010
5Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
6Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaLegea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Profesia de arhitect este reglementată prin Legea nr. 184/2001 și HG 932/2010.Cardul Profesional EuropeanNu se obține prin cardul profesional europeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleSunt prezentate în secțiunea Descriere procedură.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.