Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Contracte de munca


Contractul individual de munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu​ fiind​ reglementat in Codul Muncii​.

Modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul nr.1616 din 2011 il puteti gasi aici.

Tipuri de contracte individuale de munca:​

1. Dupa criteriul duratei pot fi:


2.  Dupa criteriul timpului pot fi:

 • contracte individuale de munca cu norma intreaga de 8 ore 
 • contracte individuale de munca cu timp partial (minim 2 ore /zi si 10 ore /saptamana)


3.  Dupa locul unde se desfasoara activitatea pot fi:

 • ​contracte individuale de munca incheiate pentru o activitate ce se desfasoara la sediul societatii sau in alte incinte ale societatii 
 • contracte individuale de munca incheiate pentru activitate ce se desfasoara la domiciliul salariatului. Pentru munca prestata la domiciliul salariatului acesta beneficiaza de aceleasi drepturi ca si salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul societatii.


Perioada de proba

Pentru verificarea aptitudinilor salariatilor, in afara verificarii prealabile, si in cadrul contractului se poate stabili o perioada de proba diferentiata in functie de durata contractului.

Pentru contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, perioada de proba este de:

 • cel mult 90 zile calendaristice pentru functiile de executie
 • cel mult 120 zile calendaristice pentru functiile de conducere
 • cel mult 30 zile pentru persoanele cu handicap
 • pentru absolventii institutiilor de invatamant superior primele 6 luni dupa debutul in profesie.


Pentru contractul individual de munca pe perioada determinata, perioada de proba este de:

 • cel mult 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni
 • cel mult 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa intre 3 si 6 luni
 • cel mult 30 zile lucratoare pentru o durata mai mare de 6 luni
 • 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati pe functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.


Clauzele contractului de munca sunt:

 • clauze specifice
 • clauza de neconcurenta
 • clauza de mobilitate
 • clauza de confidentialitate    


Modificarea contractului individual de munca se face doar cu acordul ambelor parti.

Suspendarea contractului individual de munca poate surveni, in conformitate cu art. 49-54 alin din Codul Muncii, astfel:

 • de drept
 • prin acordul partilor
 • prin actul unilateral al uneia din parti


Incetarea contractului individual de munca se face in conformitate cu prevederile art. 55-79 alin din Codul Muncii, in urmatoarele situatii:

 • de drept
 • ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea
 • ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege (concedierea, demisia)


Timpul de munca si timpul de odihna

Timpul de munca

Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana, ca regula generala.

Timpul de odihna se concretizeaza in:

 • concediu de odihna care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare anual
 • zilele de sarbatori legale
 • zilele de repaus saptamanal care sunt de regula sambata si duminica


Munca suplimentara

La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara cu respectarea prevederilor art. 114 si art. 115 din Codul Muncii actualizat in 2020.
In Romania munca suplimentara se compenseaza conform Codul Muncii.

Inregistrarea contractului individual de munca

Incepand cu 1 august 2011, evidenta muncii se tine numai pe baza registrului electronic general de evidenta a salariatilor (REVISAL), reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 500/2011​​ cu modificarile si completarile ulterioare.

Contractul colectiv de munca

Potrivit Codului Muncii art. 229 si art 230, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.

La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.

Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.

Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.