Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Contracte de munca


Contractul individual de munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu  fiind reglementat in Codului Muncii din 2003, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare .

Tipuri de contracte individuale de munca:

1. Dupa criteriul duratei pot fi:

 • contracte individuale de munca cu norma intreaga de 8 ore 
 • contracte individuale de munca cu timp partial (minim 2 ore /zi si 10 ore /saptamana)


  3.  Dupa locul unde se desfasoara activitatea pot fi:
 • contracte individuale de munca incheiate pentru o activitate ce se desfasoara la sediul societatii sau in alte incinte ale societatii 
 • contracte individuale de munca incheiate pentru activitate ce se desfasoara la domiciliul salariatului. Pentru munca prestata la domiciliul salariatului acesta beneficiaza de aceleasi drepturi ca si salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul societatii.


  Perioada de proba

  Pentru verificarea aptitudinilor salariatilor, in afara verificarii prealabile, si in cadrul contractului se poate stabili o perioada de proba diferentiata in functie de durata contractului.

  Pentru contractul individual de munca pe perioada nedeterminata, perioada de proba este de:
 • cel mult 90 zile calendaristice pentru functiile de executie
 • cel mult 120 zile calendaristice pentru functiile de conducere
 • cel mult 30 zile pentru persoanele cu handicap
 • pentru absolventii institutiilor de invatamant superior primele 6 luni dupa debutul in profesie.


  Pentru contractul individual de munca pe perioada determinata, perioada de proba este de:
 • cel mult 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni
 • cel mult 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa intre 3 si 6 luni
 • cel mult 30 zile lucratoare pentru o durata mai mare de 6 luni
 • 45 zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati pe functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.


  Clauzele contractului de munca sunt:
 • de drept
 • ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea
 • ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege (concedierea, demisia)


  Timpul de munca si timpul de odihna

  Timpul de munca

  Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana, ca regula generala.

  Timpul de odihna se concretizeaza in:
 • concediu de odihna care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare anual
 • zilele de sarbatori legale
 • zilele de repaus saptamanal care sunt de regula sambata si duminica

  Munca suplimentara

  La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara cu respectarea prevederilor art. 114 si art. 115 al Codului Muncii din 2003, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
  In Romania munca suplimentara se compenseaza conform Codului Muncii din 2003, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Inregistrarea contractului individual de munca

Incepand cu 1 august 2011, evidenta muncii se tine numai pe baza registrului electronic general de evidenta a salariatilor (REVISAL), reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 500/2011  cu modificarile si completarile ulterioare

Contractul colectiv de munca

Potrivit  art. 229 si art 230 al Codului Muncii din 2003, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.

La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.

Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale constituie legea partilor.

Partile, reprezentarea acestora, precum si procedura de negociere si de incheiere a contractelor colective de munca sunt stabilite potrivit legii.​