Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Transfer de proprietate


Transferul de active

Prin transfer de active se intelege operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare.

Transferul de active poate fi:

  • integral - sunt transferate toate ramurile de activitate ale cedentului;
  • partial - sunt transferate toate activele sau o parte din activele investite intr-o ramura a activitatii economice, daca acestea constituie din punct de vedere tehnic o structura independenta, capabila sa efectueze activitati economice separate;

Activele si pasivele transferate sunt activele si pasivele societatii cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt transferate societatii beneficiare si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate in calcul la stabilirea bazei de impozitare a societatii beneficiare.

Este esential ca ansamblul elementelor sau activelor transferate sa fie suficient pentru a permite continuarea activitatii economice ce se deruleaza cu ajutorul respectivelor active. In acest sens, nu ar putea avea nicio relevanta daca cesionarul transferului va exploata (parte din) ramura preluata in mod independent sau ca parte a unei activitati economice mai ample.

Pe de alta parte, transferul de active, ca modalitate de realizare a transferului de afacere, nu implica in toate cazurile modificarea structurii capitalului societatii beneficiare, respectiv majorarea capitalului social al acesteia si transmiterea de titluri de participare reprezentand capitalul societatii cesionare.

Transferul fondului de comert

Obiect al contractului de vanzare il poate constitui fie intreg fondul de comert, fie un anumit bun sau o masa de bunuri ale acestuia.

Incheierea contractului de vanzare-cumparare asupra fondului de comert da nastere unei obligatii speciale in sarcina vanzatorului, aceea de a nu face concurenta cumparatorului. Obligatia de a nu face concurenta consta in interdictia inceperii unui nou comert de acelasi gen in imediata apropiere a cumparatorului fondului de comert. Interdictia desfasurarii unei activitati comerciale de natura celei specifice fondului de comert instrainat in aproprierea cumparatorului acestuia se justifica prin aceea ca odata cu fondul de comert se transmite si clientela si vadul comercial.

Cesiunea de activitate si transferul de activitate

Cesiunea de activitate si transferul de activitate sunt reglementate de legislatia secundara dedicata concurentei comerciale.

Cesionarea de activitate de catre una dintre partile unei concentrari economice poate fi realizata prin doua cai:

  • prin crearea unei noi entitati concurente;
  • prin consolidarea concurentilor existenti.​

Practic, cesionarea de activitate se realizeaza:

  • prin vanzarea unei activitati economice viabile si competitive catre un cumparator (adecvat) sau
  • prin aport la formarea capitalului unei societati beneficiare.

In contractul de cesiune trebuie incluse toate activele corporale si necorporale, necesare functionării sale viabile, precum si personalul angajat afectat.

Transferul de intreprindere

Transferul unei intreprinderi reprezinta trecerea din proprietatea cedentului in proprietatea cesionarului a unei intreprinderi, unităti sau a unor parti ale acestora, avand ca scop continuarea activitătii principale sau secundare, indiferent daca urmareste sau nu obtinerea unui profit.