Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Impozite si taxe locale


Principalele impozite si taxe locale pe care persoanele juridice le au de platit la bugetul local sunt:

  •    impozitul pe cladiri
  •    impozitul pe spectacole
  •    impozitul pe terenurile aflate in proprietate
  •    impozitul asupra mijloacelor de transport
  • ​   taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica
  •    taxa pentru serviciile de reclama si publicitate


Impozitul pe cladiri

In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

Scutiri la plata impozitului si taxei pe cladiri

Impozitul pe spectacole

Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Cota de impozit este cuprinsa intre 2% si 5%.

Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

Impozitul pe teren

Impozitul pe teren, precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.

Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

Calculul impozitului pe teren
Scutiri la plata impozitului pe teren

 Taxa asupra mijloacelor de transport​

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport si de capacitatea cilindrica a acestora.

Calculul impozitului pe mijloace de transport
Scutiri la plata impozitului pe mijloace de transport 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

Agentii economici datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se desfasoară activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati, in functie de suprafata aferenta activitatilor respective.

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local.

Scutiri  la taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate