Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Accize


Accizele sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru o serie de produse stabilite prin Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare , indiferent daca acestea provin din productia interna sau din import. Pentru verificarea unei autorizatii pentru accize, puteti accesa website-ul specializat al Comisiei Europene.​

Legislatie

Actele normative in vigoare, atat la nivel comunitar, cat si la nivel national care reglementeaza domeniul accizelor se pot consulta accesand website-ul Directiei Generale a Vamilor.

Produse accizate

Conform Codului fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in Romania se platesc accize pentru urmatoarele categorii de produse:

 • bere
 • vinuri
 • bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
 • produse intermediare
 • alcool etilic
 • tutun prelucrat
 • produse energetice
 • energie electrica

   
  Nivelul accizelor

  Conform prevederilor Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea in lei a accizelor se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicata in Jurnalul Oficial al UE.

  Pentru mai multe informatii privind nivelul acizelor puteti accesa:
 • Tariful Vamal Integrat Roman - TARIC-RO
 • Tariful Vamal Integrat Comunitar - TARIC

   
  Regimul de antrepozitare


  Produsele accizabile pentru care nu au fost inca platite accizele aferente nu pot fi pastrate in alta parte decat in locuri special destinate in acest scop. Locurile respective se numesc antrepozite fiscale.

  Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala competenta.

  Pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala competenta. Cererea trebuie sa fie insotita de documente cu privire la:
 • amplasarea si natura locului
 • tipurile si cantitatile de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate in decursul unui an
 • identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat


  Documente fiscale

  Conform prevederilor Codului fiscal, toate transporturile de produse accizabile sunt insotite de un document, astfel:
 • miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita de documentul administrativ de insotire
 • miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este insotita de factura ce va reflecta cuantumul accizei
 • transportul de produse accizabile, cand acciza a fost platita, este insotit de factura sau de aviz de insotire, precum si de documentul de insotire simplificat, dupa caz.

   
  Evidente contabile

  Orice platitor de accize are obligatia de a tine registre contabile precise, conform legislatiei in vigoare, care sa contina suficiente informatii pentru ca autoritatile fiscale sa poata verifica respectarea prevederilor din codul fiscal.

  Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscala competenta, conform legislatiei vamale in vigoare.

  Lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea fiscala competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la:
 • stocul de materii prime si produse finite la inceputul lunii
 • achizitiile de materii prime
 • cantitatea fabricata in cursul lunii
 • stocul de produse finite si materii prime la sfarsitul lunii de raportare
 • cantitatea de produse livrate


  Despre EMCS​

  EMCS (Excise Movement Control System) este un sistem electronic de monitorizare a miscarilor cu produse accizabile intre Statele Membre, in regim suspensiv. Acesta va inlocui documentele pe suport hartie care in mod normal insotesc acest tip de miscari.

  EMCS va insemna simplificarea procedurilor, eliminarea birocratiei generate de administrarea hartiilor si utilizarea efectiva a unui instrument IT modern care demonstreaza o evolutie importanta pentru cei care comercializeaza produse accizabile.