Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Tipuri de afaceri

Activitati independente


Potrivit actului normativ aplicabil in domeniu (OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare​​​​) exista trei forme de desfasurare a activitatii independente:

 • persoana fizica autorizata (PFA);
 • intreprinderea individuala (II);​
 • intreprinderea familiala (IF).

Documentele necesare pentru inregistrarea la Oficiul National al Registrul Comertului, pot fi gasite aici.

Persoana fizica autorizata (PFA)

Pot deveni persoane fizice autorizate sau intreprinzatori individuali, orice cetateni romani sau ai unor state membre UE, care au implinit 18 ani, nu au savarsit infractiuni economice si au pregatire profesionala in domeniul in care vor sa fie autorizati.

Solicitantul trebuie sa aiba un sediu profesional asupra caruia sa detina un drept de folosinta.

De asemenea, solicitantul trebuie sa declare, pe propria raspundere, ca indeplineste conditiile de functionare din punct de vedere al legislatiei din domeniile sanitar, sanitar-veterinar, protectia mediului si protectia muncii.

Lista actelor normative care trebuie cunoscute si respectate la inceperea activitatii unei persoane fizice sau juridice, astfel incat solicitantul sa indeplineasca cerintele minime necesare functionarii, se gaseste aici.

Intreprindere individuala (II)

Intreprinderea individuala este o forma de activitate economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica.

Desfasurarea activitatilor economice de catre intreprinderile individuale este reglementata in legislatia romaneasca prin OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, acelasi act normativ care guverneaza si activitatea persoanelor fizice autorizate.

Potrivit actului normativ citat, poate deveni titularul unei intreprinderi individuale orice cetatean roman sau cetatean al unor state membre ale Uniunii Europene, care a implinit varsta de 18 ani si nu a savarsit fapte sanctionate de legile financiare, de natura celor inscrise in cazierul fiscal.

Conform normelor in vigoare, intreprinzatorii persoane fizice, titulari ai unei intreprinderi individuale au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea, inainte de inceperea activitatii economice.

Pentru a infiinta o intreprindere individuala, viitorul titular trebuie sa intocmeasca documentatia necesara si sa o depuna la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ORTC in raza caruia aceasta isi stabileste sediul profesional, prin Punctul de Contact Unic electronic (edirect.e-guvernare.ro) prin corespondenta sau prin biroul de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor.

Documentatia necesara se gaseste aici.

Intreprinderea familiala (IF)

Micii intreprinzatori care vor sa desfasoare o activitate economica impreuna cu familia pot opta pentru constituirea unei intreprinderi familiale (fosta asociatie familiala), reglementata in prezent prin OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare. In ceea ce priveste persoanele care pot deveni membri, ordonanta foloseste sintagma de „membrii familiei". Tot ordonanta precizeaza cine sunt aceste persoane: sotul, sotia, copiii acestora care au indeplinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii pana la gradul al patrulea, inclusiv.

Odata indeplinite aceste criterii, primul pas pentru constituirea intreprinderii familiale este incheierea unui acord de constituire intre membrii, si desemnarea unui reprezentant al intreprinderii familiale imputernicit printr-o procura speciala sa gestioneze interesele intreprinderii familiale.

Intreprinderea familiala nu poate avea ca obiect de activitate urmatoarele:

 • profesiile liberale sau activitatile economice reglementate prin legi speciale;
 • activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de defasurare sau alte interdictii;
 • serviciile prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor.

Documentele necesare inregistrarii/infiintarii unei intreprinderi de tip familial se gasesc aici.

Societatea cu raspundere limitata (SRL)

Societatea cu raspundere limitata este cea mai raspandita forma de organizare a firmelor din Romania, fiind si una dintre cele mai sigure pentru asociati, acestia fiind raspunzatori doar de aporturile aduse si de patrimoniul firmei.

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale​, cu modificarile si completarile ulterioare, este actul normativ care reglementeaza actele si pasii necesari pentru infiintarea unui SRL.

Numarul maxim de asociati intr-o societate cu raspundere limitata este de 50.

Primul pas pentru infiintarea unei firme este stabilirea obiectului principal de activitate, in conformitate cu clasificarea din Codul CAEN. Urmatorii pasi sunt:

 • rezervarea numelui viitoarei societati (disponibilitatea se verifica pe website-ul Oficiului National al Registrului Comertului);
 • alegerea formei juridice a societatii;
 • stabilirea sediului social al firmei (pentru a putea folosi o cladire sau un apartament ca sediu social pentru o firma, trebuie dovedit dreptul de folosinta asupra imobilului);
 • incheierea actului constitutiv si depunerea capitalului social la o banca;
 • intocmirea si depunerea actului constitutiv la Oficiului National al Registrului Comertului.


Caracteristici:

 • garantarea se face numai cu patrimoniul social, iar asociatii raspund în limita partilor sociale;
 • limitarea la maxim de 50 de asociati;
 • capital social minim 200 lei.


Avantaje:

 • raspunderea limitata a asociatilor;
 • control asupra managementului afacerii;
 • poate avea un singur asociat.

 

Dezavantaje:

 • obiectele de activitate permise sunt limitate;
 • persoana poate fi asociat unic al unui singur SRL.

 

Detalii despre documentele necesare pot fi gasite pe website-ul Oficiului National al Registrului Comertului aici.

Societatea in comandita pe actiuni (SCA)

Definitie

Este forma de societate comerciala constituita prin asocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii. Persoanele raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si in mod solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari.

 

Caracteristici:

 • raspunderea este nelimitata pentru asociatii comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata actiunilor;
 • constituirea si functionarea acestui tip de societate este apropiata de cea a societatii pe actiuni;
 • capitalul social al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 de lei. Guvernul Romaniei poate  modifica o data la 2 ani aceasta valoare minima a capitalului social, in functie de rata de schimb, in asa fel incat cuantumul sa reprezinte echivalentul in lei a sumei de 25.000 de euro.


Detalii referitoare la documentele necesare gasiti pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului aici.

Societatea in comandita simpla (SCS)

Caracteristici:

 • asociatii sunt de doua tipuri: comanditari si comanditati;
 • raspunderea este nelimitata pentru asociatii comanditati si în limita aportului la capital in cazul comanditarilor;
 • exista cel putin 2 asociati (comanditar si comanditat).


Avantaje:

 • organizare simpla;
 • nu exista restrictii în privinta limitei minime a capitalului social.


Dezavantaje:

 • comanditarii participa la beneficii, nu si la conducerea firmei.

Pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni, va fi depus un dosar la Oficiului National al Registrului Comertului, ce va cuprinde documentele prezentate aici.

 

Societatea in nume colectiv

Caracteristici:

 • obligatiile sociale sunt garantate atat cu patrimoniul societatii cat si cu raspunderea nelimitata a asociatilor.


Avantaje:

 • organizare simpla;
 • nu exista restrictii în privinta limitei minime a capitalului social.


Dezavantaje:

 • raspunderea nelimitata a asociatilor (in caz de faliment, in momentul in care capitalul social nu poate acoperi datoriile societatii, se trece la vanzarea activelor personale ale asociatilor.

Documentele necesare pentru inregistrarea unei societati in nume colectiv, sunt enumerate aici .

Societatea pe actiuni (SA)

Definitie

Este forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita aportului lor.

Caracteristici:

 • in derularea activitatii, se delimiteaza de proprietarii acesteia care pot vinde actiunile fara a afecta derularea afacerii;
 • capital social minim este de  90.000 lei.


Avantaje:

 • raspunderea limitata a actionarilor;
 • posibilitati ridicate de finantare datorita fluiditatii circulatiei actiunilor;
 • proprietatea asupra societatii, totala sau partiala, poate fi transferata cu usurinta altui investitor.


Dezavantaje:

 • infiintarea este mai greoaie, cu multe formalitati, mai ales în cazul societatilor deschise;
 • capitalul minim este de 90.000 lei;
 • este necesara asocierea a cel putin 2 persoane pentru infiintarea societatii.


Lista documentelor necesare pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni poate fi gasita aici.​