Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksmediudeafaceri

Informații generale​

Dezvoltare afacere


Consultanta pentru dezvoltarea afacerii

Mai jos se regaseste o lista a entitatilor care ofera resurse utile si consiliere pentru dezvoltarea afacerii:

 • aplicand la programe de finantare derulate de catre Uniunea Europeana sau aplicand la granturi de afaceri;
 • accesand  finantari la nivel national;
 • apeland la initiative destinate antreprenorilor (schimburi organizate pentru noii antreprenori, programe de mentorat etc.).

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri deruleaza in prezent doua programe importante dedicate microintreprinderilor si intreprinderilor mici si mijlocii: Programul national multianual de microindustrializare si Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Programul national multianual de microindustrializare

Programul national multianual de microindustrializare are drept obiectiv sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii firmelor mici si mijlocii (IMM) din aceste sectoare. Programul national multianual de microindustrializare ofera sprijin microintreprinderilor si firmelor mici si mijlocii din Romania care vor putea obtine noi fonduri nerambursabile de aproape 100.000 de euro/ fiecare, echivalentul a maxim 450.000 de lei.

Solicitanti eligibili pot fi microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii ce au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri si al caror cod CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

 • Echipamente tehnologice;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului nr.211/2003, emis de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii, software-uri;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
 • Consultanta.

  Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

  Programul stimuleaza dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

  Beneficiari eligibili: societatile comerciale - IMM - organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, au cel putin 1 an de la inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior depunerii cererii de finantare.

  Asistenta financiara nerambursabila maxima este de 250.000 lei/beneficiar.

  Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

  Cheltuieli eligibile:
 • Echipamente IT;
 • Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor;
 • Achizitionarea de electro si motostivuitoare;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line;
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/ calificare profesionala/ specializare/ perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii;
 • Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii.                                                                                   

Sursa: Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri