Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati juridice si de contabilitate

1. Inregistrare in registrul public si eliberarea autorizatiei de membru al Camerei

Cui ne adresam?

 1. Camera Auditorilor Financiari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de: 2600 lei

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care solicita autorizatia pentru audit. Pentru eliberarea autorizatiei, solicitantii trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, prevazute de H.G. nr.75/1999 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si afirmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari printre care, trebuie sa fie autorizate intr-un stat membru sau sa fie recunoscuti ca auditori financiari de Camera. Procedura are un caracter transfrontalier.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciProcedura pentru aprobarea ca firma de audit in Romania, pentru persoanele juridice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene

2. Inregistrare in registrul public si eliberarea autorizatiei de membru al Camerei

Cui ne adresam?

 1. Camera Auditorilor Financiari

Care sunt costurile?

Taxa este in valoare de: 2600 lei

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care poseda o calificare profesionala in audit financiar atribuita de un stat din Uniunea Europeana si a fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau a prestat activitatea de audit financiar in calitate de angajat, asociat, actionar al unei societati ori al unui grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar. Pentru a obtine calitatea de auditor financiar in Romania persoana fizica trebuie sa sustina un test in limba romana si sa aiba cunostinte privind legislatia romaneasca.Conditiile de obtinere a calitatii de audit financiar sunt cuprinse in OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, Cap.III, art.11-13.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciProcedura pentru aprobarea calitatii de auditor financiar, pentru persoanele fizice cu calificare obtinuta in alte state membre ale Uniunii Europene

3. Autorizatie de functionare a societatilor de consultanta fiscala.

Cui ne adresam?

Camera Consultantilor Fiscali

Care sunt costurile?

Nu exista costuri aferente obtinerii autorizatiei.

Potrivit prevederilor art.9, alin (2), lit.d) din Regulamentul de organizare si functionare al CCF, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior nr.3/2017,  orice persoana juridica, membra a CCF, are obligatia sa plateasca o cotizatie fixa anuala.  

Plata se poate face la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4, Cont IBAN: RO 91 RNCB 0075119726870001 sau la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani, Cont IBAN: RO 36 BTRL 04101202D58602XX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice romane care se constituie in societati al caror obiect de activitate este consultanta fiscala si care indeplinesc conditiile legale pentru a desfasura aceasta activitate in Romania.

Societatea trebuie să aiba cel puţin un asociat/acţionar si administrator, care să aiba calitatea de consultant fiscal.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciProcedura de inscriere a persoanelor juridice in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultantafiscalaa membrilor CCF

4. Carnetul de membru al CCF si parafa pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene, SEE sau Confederatiei Elvetiei

Cui ne adresam?

Camera Consultantilor Fiscali

Care sunt costurile?

Nu exista costuri aferente obtinerii carnetului si parafei de membru al CCF.

Potrivit prevederilor art.9, alin (2), lit.d) din Regulamentul de organizare si functionare al CCF, aprobat prin Hotararea Consiliului superior nr. 3/2017, orice persoana fizica, membra a CCF, are obligatia sa plateasca o cotizatie fixa anuala.

Plata se poate face la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4, Cont IBAN: RO 91 RNCB 0075119726870001 sau la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani, Cont IBAN: RO 36 BTRL 04101202D58602XX


Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice din statele membre ale Uniunii Europene, SEE sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultanta fiscala in Romania si au dobandit calitatea de consultant fiscal in tara de origine.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Procedura de recunoastere si autorizare a consultantilor fiscali persoane straine

5. Inscrierea in Lista consultantilor fiscali care au dreptul de a efectua expertize fiscale judiciare

Cui ne adresam?

Camera Consultantilor Fiscali

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care au calitatea de consultant fiscal, sunt inscrise in Registrul Consultantilor Fiscali si opteaza pentru efectuarea expertizelor fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor penale sau altor parti interesate.

Camera Consultanților Fiscali transmite anual Ministerului Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe –Lista consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Procedura prin care consultantii fiscali -persoane fizice, membrii CCF pot efectua expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale si altor parti interesate

6. Carnetul de membru al CCF si parafa pentru persoanele fizice romane

Cui ne adresam?

Camera Consultantilor Fiscali

Care sunt costurile?

Potrivit prevederilor art.9, alin (2), lit.d) din Regulamentul de organizare si functionare al CCF, aprobat prin Hotararea Consiliului superior nr.3/2017,  orice persoana fizica, membra a CCF, are obligatia sa plateasca o cotizatie fixa anuala.

Plata se poate face la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4, Cont IBAN: RO 91 RNCB 0075119726870001 sau la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani, Cont IBAN: RO 36 BTRL 04101202D58602XX


Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice romane care au promovat examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal. Pentru a deveni membri ai CCF trebuie sa se inscrie, in termen maxim de 12 luni de la promovarea examenului, in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala. 

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciProcedura de inscriere a persoanelor fizice in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultantafiscalaa membrilor CCF

7. Autorizatie CECCAR

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa inscriere Tablou: 125 EUR sau la cursul valutar BNR din ziua platii.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R.nr.:RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice/societati comerciale de contabilitate care doresc sa devina membre CECCAR, potrivit art. 9 din O.G. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabila si a contabililor autorizati. Expertii contabili pot sa-si exercite profesia individual ori se pot constitui in societati comerciale potrivit legii.In conditiile in care societatile de contabilitate devin membre CECCAR pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului este necesara eliberarea avizului de catre filiala CECCAR unde societatea isi are sediul social.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Modalitatea in care societatile contabilitate romane pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R.

8. Autorizatie CECCAR

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa inscriere Tablou: 400 EUR - pentru societati cu capital mixt /500 EUR - pentru societati cu capital integral strain

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. in lei: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu sau in contul in euro RORZBR0000060006576199, Cod Swift: RZBRROBU, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor juridice straine care au dobandit in tarile lor de origine, autorizatie de expert contabil sau de contabil autorizat si solicita recunoasterea si inscrierea acestora in Tabloul Corpului. Demersurile necesare a fi facute pentru recunoasterea si inscrierea persoanelor juridice in Tabloul corpului sunt cuprinse in OG nr.65/1994, republicata, art.26. In cazul in care, in vederea exercitarii temporare ori ocazionale a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat, solicitantul se află la prima cerere in Romania, ori daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente: dovada cetateniei intr-unul dintre statele membre ale UE, atestatul de cunoastere a limbii romane, dovada calificarii profesionale, dovada din care sa rezulte domiciliul stabil intr-un stat al UE, dovada ca a desfasurat o activitate specifica de expert contabil sau contabil autorizat timp de cel putin 2 ani, in decursul ultimilor 10 ani.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Recunoasterea si inscrierea persoanelor juridice straine în Tabloul Corpului

9. Autorizatia de exercitare a profesiei contabile Carnet de membru, categoria expert contabil

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa inscriere Tablou: 20 EURsau la cursul valutar BNR din ziua platii - pentru carnetul de membru.

Taxa reprezentata de cotizatia fixa anuala de membru este de 350 lei-autorizatie de exercitare a profesiei de contabil autorizat (valabila numai insotita de carnetul de membru vizat anual).

Nu se percepe taxa pentru parafa anuala.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. nr: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care solicita inscrierea in Tabloul Corpului si eliberarea carnetului de contabil si a autorizatiei de exercitare a profesiei contabile. Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesională de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscrierea in Tabloul Corpului si eliberarea carnetului de expert contabil si a autorizatiei de exercitare a profesiei contabile

10. Adresa Oficiala emisa de CECCAR

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa aferenta pentru emiterea adresei oficiale este de: 175 EUR sau la cursul valutar BNR din ziua platii.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. in lei: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu sau in contul in euro RORZBR0000060006576199, Cod Swift: RZBRROBU, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor care doresc sa exercite profesia de expert contabil sau contabil autorizat in tara noastra si care au dobandit deja calitatile mai sus-mentionate ori calitati echivalente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand SSE/Confederatiei Elvetiene si doresc sa exercite profesia cu titlu temporar sau ocazional in Romania. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana fizica care doreste sa exercita profesiile de expert contabil sau contabil autorizat sunt cuprinse in O.G nr. 65/1994, art.26.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciAcordarea dreptului de exercitare a profesiei contabile persoanelor fizice straine care doresc sapresteze servicii profesionale in Romania, cu titlu temporar sau ocazional

11. Legitimatia de membru expert contabil/contabil autorizat, Parafa de membru

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa de inscriere in Tablou este de: 150 EURsau la cursul valutar BNR din ziua platii - legitimatia de membru.

Taxa de emitere legitimatie de membru este de: 2,13 EURsau la cursul valutar BNR din ziua platii.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. in lei: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu sau in contul in euro RORZBR0000060006576199, Cod Swift: RZBRROBU, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Taxa reprezentata de cotizatia fixa anuala de membru 400 lei - autorizatie de exercitare a profesiei de expert contabil.

Nu se percep taxe pentru parafa de membru anuala.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. in lei: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter tranfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice sau juridice straine care nu au domiciliul sau sediul societatii in Romania, dar care avand calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat in tara de origine, pot sa exercite aceaste calitati in Romania,in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiatein acest scop. Recunoasterea in conditiile OG nr.65/1994, presupune urmatoarele etape :

 • un interviu ce vizeaza cunoasterea legislatiei in vigoare, in domeniu
 • o cerere de inscriere in Tabloul Corpului

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciRecunoasterea calificarii profesionale si inscrierea in Tabloul CECCAR a cetatenilor straini

12. Autorizatie CECCAR

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa inscriere Tablou este de: 150 EUR sau la cursul valutar BNR din ziua platii -autorizatie CECCAR.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. in lei: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor juridice din Romania care solicita sa devina membre CECCAR. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca societatile de contabilitate de pe teritoriul tarii noastre pentru a fi membre ale acestei asociatii, sunt cuprinse in art.9 din OG nr. 65/1994.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciModalitatea in care societatile contabilitate romane pot deveni membre ale C.E.C.C.A.R.

13. Autorizatia de exercitare a profesiei contabile/carnet de membru. Parafa de membru anuala

Cui ne adresam?

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Care sunt costurile?

Taxa de inscriere in Tablou este de: 40 EURsau la cursul valutar BNR din ziua platii-carnet de membru.

Taxa emitere carnet de membru: 5 lei.

Plata se va face in contul C.E.C.C.A.R. in lei: RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agentia Bratianu.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice/absolventilor care in termen de maximum 30 de zile de la absolvirea examenului de aptitudini pentru acordarea calitatii de contabil autorizat, trebuie sa se inscrie in Tabloul Corpului. Potrivit Ordonantei nr. 65/19 august 1994, art.10, alin a,b si art.11, contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:

 • tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract
 • pregateste lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati comerciale.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciInscrierea în Tabloul Corpului si eliberarea carnetului de contabil autorizat si a autorizatiei de exercitare a profesiei contabile

14. Autorizatie de expert tehnic judiciar

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Conform art. 12 alin. (3) din OG 2/2000 privind activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si art. 3 alin.(3)Ordinulnr. 1322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist, pentru inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa de inscriere, al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Taxa de inscriere se plateste la casieria Ministerului Justitiei sau in contul bancar al ministerului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte mentiunea "taxa interviu/examen ETJ". In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice din Romania si din statele membre UE sau apartinand SEE care au sustinut examenul pentru experti tehnici judiciari, dar nu au dobandit inca calitatea de expert tehnic judiciar. Conform art. 10^1 din Ordinul nr. 1322/C din 21 iunie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist, cetateanul unui alt stat membru al UE sau apartinand SEE si cetateanul roman care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru al UE sau apartinand SEE, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, intocmit pe specialitati si pe judete de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fara sustinerea examenului sau a interviului pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Autorizarea expertilor tehnici judiciari cu examen pentru cetateni care au obtinut calificarea profesionalanecesarain alt stat membru al UE/SEE dar nu au dobandit incă calitatea de expert tehnic judiciar in Romania/alt stat membru al UE/SEE

15. Autorizatie expert tehnic judiciar

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Conform art. 12 alin. (3) din OG 2/2000 privind activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si art. 3 alin. (3)Ordinulnr. 1322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitaţii de expert tehnic judiciar si de specialist, pentru inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa de inscriere, al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei. Taxa de inscriere se plateste la casieria Ministerului Justitiei sau in contul bancar al ministerului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte menţiunea "taxa interviu/examen ETJ". In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa dobandeasca calitatea de expert tehnic judiciar. Interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar este organizat de Ministerul Justitiei, se desfasoara in limba romana si are drept scop verificarea gradului de insusire a dispozitiilor din Codul de procedura Civila, Codul de procedura penala precum si a prevederilor din alte acte normative care reglementeaza activitatea de expertiza tehnica judiciara, drepturile expertului si obligatiile expertului.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Autorizarea expertilor tehnici judiciari prin interviu

16. Adeverinta de expert tehnic judiciar

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice cetateni romani sau cetateni al unui stat membru UE/SEE, care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar in statul de origine si doreste sa profeseze in Romania. Recunoasterea autorizarii se face prin sustinerea de catre candidati a unei lucrari scrise, lucrare care consta in tratarea unor subiecte din Codul de procedura civila, Codul de procedura penala si alte acte normative care reglementeaza expertiza, drepturile si obligatiile expertului. Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor in stiinte tehnice, sunt scutite de verificarea cunostintelor tehnice de specialitate.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciRecunoasterea autorizarii expertilor tehnici judiciari care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru UE/SEE (procedura de autorizare faraexamen).

17. Adeverinta de expert tehnic judiciar

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice din Romania sau din statele UE/SEE care au dobandit calitatea de expert tehnic judiciar si doresc sa profeseze activitatea transfrontalier ( ocazional). In conformitate cu prevederile art. 8 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si ale Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Justitiei atribuie calitatea de expert tehnic judiciar pe bază de examen, care are ca scop verificarea pregatirii de specialitate, cunoasterea actelor normative referitoare la domeniul de specialitate si a prevederilor din Codul de procedură civila, Codul de procedurapenala, referitoare la expertiza, si din alte acte normative care reglementeaza expertiza, drepturile si obligatiile expertului.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciLuarea in evidentaa cetateanului roman/cetateanului altui stat membru UE/SEE care a dobandit calitatea de expert tehnic judiciar intr-un alt stat membru UE/SEE si doreste sspresteze transfrontalier (ocazional) servicii in Romania

18. Recunoasterea adeverinteide expert tehnic judiciar dobandita intr-un stat membru UE/SEE

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Conform art. 12 alin. (3) din OG 2/2000 privind activitatea de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara si art. 3 alin. (3)Ordinulnr. 1322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitaţii de expert tehnic judiciar si de specialist, pentru inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidaţii platesc o taxa de inscriere, al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Taxa de inscriere se plateste la casieria Ministerului Justitiei sau in contul bancar al ministerului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte mentiunea "taxa interviu/examen ETJ". In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor care doresc sa dobandeasca calitatea de specialist. Tematica pentru examen se publica pe pagina de internet a MinisteruluiJustitiei cu cel putin 30 de zile inaintea sustinerii examenului. Data si locul sustinerii examenului, specializarea si termenul de depunere a actelor pentru inscrierea la examen se aduc la cunostinta celor interesati cu cel putin 40 de zile inainte de data sustinerii examenului, prin publicare, pe pagina de internet aMinisterului Justiei.Tematica pentru examen se publica pe pagina de internet a MinisteruluiJustitiei cu cel putin 30 de zile inaintea sustinerii examenului.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici  Procedura pentru atribuirea calitatii de specialist

19. Autorizatie de expert

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Pentru dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (cu examen) candidatii trebuie sa prezinte un dosar cu documentele prevazute la art.3 din Regulamentul privind atribuirea calitatii de expert criminalist autorizat, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2985/C din 15 noiembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare. In ceea ce priveste taxa pentru inscriere la examen aceasta se stabileste prin ordin al ministrului justitiei la momentul organizarii concursului/examenului.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa obtina autorizatia de expert criminalist autorizat prin sustinerea unui examen.
Calitatea de expert criminalist autorizat se poate obtine in urmatoarele specialitati ale expertizei criminalistice:

 • expertiza grafica si tehnica a documentelor
 • expertiza dactiloscopica
 • expertiza traseologica
 • expertiza balistica judiciara
 • expertiza fizico-chimica a probelor materiale
 • expertiza in accidentele de trafic
 • expertiza in explozii si incendii
 • expertiza vocii si a vorbirii
 • expertiza fotografiilor si inregistrarilor video
 • expertiza biologica, expertiza tehnicii de calcul
 • expertiza mijloacelor de telecomunicatii
 • expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf)

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aiciDobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (cu examen) pentru cetatean roman, cetatean UE/SEE/Confederatiei Elvetiene

20. Adeverinta in care se precizeaza ca solicitantul a fost înscris in Tabelul nominal. Legitimatie

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice din spatiulUE/SEE care au dobandit calitatea de expert criminalist in tara lor de origine si doresc sa exercite profesia in Romania. Cetateanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori al Confederatiei Elvetiene si cetateanul roman care a dobandit calitatea de expert criminalist intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabelul nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, intocmit pe specialitati de Ministerul Justitiei, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fara sustinerea examenului pentru dobandirea calitatii de expert criminalist.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Dobandirea calitatii de expert criminalist autorizat (faraexamen) pentru Cetateanul UE/SEE si cetateanul roman care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE si doresc să exercite profesia in Romania

21. Legitimatie expert criminalist temporar/ocazional

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si trasfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE, exercita profesia cu caracter permanent in tara lor de origine, dar pot profesa in mod temporar sau ocazional in Romania. Documentele necesare recunoasterii exercitarii profesiei de expert criminalist sunt prevazute prin Ordin nr. 2985/2000. Documentele trebuie traduse in limba romana si solicitantul trebuie sa prezinte un atestat de cunoastere a limbii romane.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Autorizare expert criminalist (faraexamen) pentru cetatean UE/SEE si cetatean roman care au dobindit calitatea de expert criminalist in UE/SEE si exercitaprofesia cu titlu permanent in unul dintre aceste state si temporar/ocazional in RO

22. Adresa de recunoastere a certificatului care atesta calitatea de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice. Luareain evidenta Ministerului Justitiei

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei (RON); taxa se plateste in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Daca solicitantul nu are nici domiciliul si nici resedinta in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul Primariei sectorului 5, Bucuresti. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina solicitantului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte in mod expres mentiunea "taxa judiciara de timbru", indiferent daca taxa se plateste la Primarie, la unitati bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Posta Româna. Taxa poate fi platita si la aceste entitati, insa numai in contul bugetului local al primariei unde se afla domiciliul sau resedinta solicitantului ori, dupa caz, Primaria Sectorului 5, Bucuresti.

In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter tranfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care au calitatea de interpret si traducator autorizat in stiintele juridice in UE sau SEE si solicita luarea in evidenta, pentru a presta aceasta profesie in Romania, pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, organele de urmarire penala, instantele judecătoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Recunoasterea certificatelor de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice si luarea in evidenţa MJ a strainului, cetatean al unui stat membru al UE sau SEE ori Confederatiei Elvetiene, stabilit in Romania

23. Autorizatie de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice

Cui ne adresam?

Ministerul Justiţiei

Care sunt costurile?

Taxa judiciara de timbru in valoare de 300 lei (RON) pentru fiecare limba straina pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator, in temeiul art. 22 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Taxa judiciara de timbru se plateste in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Daca solicitantul nu are nici domiciliul si nici resedinta in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul Primariei Sectorului 5, Bucuresti. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina solicitantului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte in mod expres mentiunea "taxa judiciara de timbru", indiferent daca taxa se plateste la Primarie, la unitati bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Posta Romana. Taxa poate fi platita si la aceste entitati, insa numai in contul bugetului local al primariei unde se afla domiciliul sau resedinta solicitantului ori, dupa caz, Primaria sectorului 5, Bucuresti. Taxa judiciara de timbru se plateste pentru fiecare limba straina pentru care se solicita autorizarea, nu si pentru limba romana, intrucat autorizarea se acorda pentru una sau mai multe limbi straine. In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter transfrontaliersi se adreseaza persoanelor juridice careau studii de specialitate in tara de origine si doresc sa fie autorizate ca interpreti si traducatori folositi de CSM , MJ, PICCJ, DNA, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti. Potrivit Ordinului nr.1054/2005, art.4, interpretii si traducatorii sunt autorizati prin Ordin al ministrului justitiei, la propunerea directiei de specialitate, in termen de cel mult 60 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale. Traducatorii si interpretii autorizati sunt obligati sa raspunda la solicitarile instantelor judecatoresti si ale organelor de urmarirepenala. Absenta nejustificata la doua solicitari in termen de un an atrage incetarea calitatii de traducator si interpret. In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de Lege sau cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, comunica persoanei interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de Lege. Ordinul ministrului justitiei privind autorizarea ca traducator si interpret se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, in raport cu volumul cererilor primite.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Autorizarea interpretilor si traducatorilor folositi de CSM, MJ, PICCJ, DNA, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti-pentru cetatean straini

24. Autorizatie pentru interpreti si traducatori

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Taxa judiciara de timbru in valoare de 300 lei (RON) pentru fiecare limba straina pentru care se solicita autorizarea ca interpret si traducator, in temeiul art. 22 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Taxa judiciara de timbru se plateste in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Daca solicitantul nu are nici domiciliul si nici resedinta in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul Primariei Sectorului 5, Bucuresti. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina solicitantului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte in mod expres mentiunea "taxa judiciara de timbru", indiferent daca taxa se plateste la Primarie, la unitati bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Posta Romana. Taxa poate fi platita si la aceste entitati, insa numai in contul bugetului local al primariei unde se afla domiciliul sau resedinta solicitantului ori, dupa caz, Primaria sectorului 5, Bucuresti. Taxa judiciara de timbru se plateste pentru fiecare limba straina pentru care se solicita autorizarea, nu si pentru limba romana, intrucat autorizarea se acorda pentru una sau mai multe limbi straine. In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Autorizarea interpretilor si traducatorilor care pot efectua traduceri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici , avocati, executori judecatoresti, se face in conditiile prevazute la art. 3, 3^1 si 4 din Legea nr. 178/1997, modificata si completata prin Legea nr. 281/2004 si prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 110/2005.

Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Autorizarea interpretilor si traducatorilor folositi de CSM, MJ, PICCJ, DNA, organele de urmarire penala, instatele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti-pentru cetarean roman

25. Adresa de recunoastere a certificatului sau a altui document similar care atesta calitatea de interpret si traducător autorizat in specialitatea stiinte juridice si de luare in evidenta Ministerului Justitiei

Cui ne adresam?

Ministerul Justitiei

Care sunt costurile?

Taxa judiciara de timbru in cuantum de 100 lei (RON)si se plateste in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. Daca solicitantul nu are nici domiciliul si nici resedinta in România, taxa judiciara de timbru se plateste in contul Primariei sectorului 5, Bucuresti. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina solicitantului. Chitanta de plata a taxei trebuie sa poarte in mod expres mentiunea "taxa judiciara de timbru", indiferent daca taxa se plateste la Primarie, la unitati bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Posta Romana. Taxa poate fi platita si la aceste entitati, insa numai in contul bugetului local al primariei unde se afla domiciliul sau resedinta solicitantului ori, dupa caz, Primaria Sectorului 5, Bucuresti.

In cazul in care plata se efectueaza in sistem on-line, documentul cu care se face dovada platii trebuie sa poarte semnatura si stampila unitatii bancare.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter transfrontalier si se adreseaza persoanelor fizice care solicita recunoasterea certificatelor sau altor documente similare care atesta calitatea de interpret si traducator autorizat in specialitatea stiinte juridice in tara lor de origine, si intentioneaza sa presteze temporar sau ocazional in Romania activitati specifice profesiei obtinute. Institutiile pentru care interpretii sau traducatori autorizati intr-o tara din UE sau SEE solicita exercitarea profesiei temporar sau ocazional, conform procedurii, sunt:

 • Consiliul Superior al Magistraturii
 • Ministerul Justitiei
 • Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
 • Directia Nationala Anticoruptie
 • organele de urmarire penala
 • instantele judecatoresti
 • birourile notarilor publici
 • avocati si executori judecatoresti


Daca doriti sa vizualizati procedura, click aici Recunoasterea certificatelor de interpret/traducator autorizat si luarea in evidenta MJ a strainului,cetatean al unui stat membru al UE/SEE/Confederatiei Elvetiene,in vederea prestarii temporare/ocazionale in Romania