Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de recunoaștere și înscriere în Registrul CCF a consultanților fiscali -persoane străine, care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

Descriere procedură

Consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană îşi pot exercita profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

- în mod independent sau în asociere;

- consultanţi fiscali salariaţi în România;

- prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 219 din O.G. nr. 71/ 2001 cu modificările și completările ulterioare.

Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, consultanții fiscali în cauză vor fi înscriși în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscal, la secţiunea corespunzătoare.Activitatea de prestare de servicii se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
​Camera Consultantilor Fiscali
Str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 311 09 66
Fax: 021 340 40 60
E-mail: office@ccfiscali.ro
Registru de linkuri

http://www.ccfiscali.ro/registrul-consultantilor-fiscali-si-al-societatilor-comerciale-de-consultanta-fiscala

http://www.ccfiscali.ro/recunoasterea-calificarilor-profesionale

http://www.ccfiscali.ro/recognition-of-professional-qualifications

Instituţia responsabilă
Camera Consultantilor Fiscali,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Dovada de plata a cotizației fixePlata cotizației fixe se poate face în contul Camerei Consultantilor Fiscali CUI 18677087 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comerciala Româna Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001.Atasament-
2Actul de identitate, în copie-Document scanat-
3Copie după atestatul sau certificatul de calificare profesională-
Document scanat-
4Documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal datorită unei abateri profesionale grave sau infracţiuni-Document scanat-
5Documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu a solicitantului-Document scanat-
6Documentul care prevede opțiunea aleasă pentru forma de desfășurare a activității de consultanță fiscală-Document scanat-
7Cerere de înscriere a persoanelor provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau din Confederatia Elvetiana care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal în RomâniaCerere tip. Anexa nr. 5 la Hot.nr.3/2017Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Carnetul de membru al CCF si parafaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotărârea nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali
2Ordonanţa nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.