Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Autorizarea interpretilor si traducatorilor folositi de CSM, MJ, PICCJ, DNA, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti-pentru cetatean strain

Descriere procedură
Procedura este destinată autorizării interpreţilor şi traducătorilor în vederea prestării serviciilor de traducere şi interpretare la solicitarea organelor prevăzute de Legea nr. 178/1997. Solicitantul va depune, personal sau prin postă, la registratura Ministerului Justiţiei cererea de autorizare, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor legale de autorizare, emise/eliberate de autorităţile competente din România sau/şi din statul membru de origine sau de provenienţă. Procedura de autorizare presupune următoarele activităţi I. Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, pe baza actelor depuse desolicitanţi, II. Dacă este cazul, solicitarea şi primirea extrasului de cazier judiciar al solicitantului, III. Întocmirea referatului de aprobare şi emiterea ordinului ministrului justiţiei de autorizare a interpreţilor şi traducătorilor, IV. Eliberarea autorizaţiei de interpret şi traducător. Pentru autorizare se plăteşte taxa judiciară de timbru în valoare de 300,00 lei, pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea. Taxa judiciară de timbru se plăteşte în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina solicitantului. Chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte în mod expres menţiunea “taxă judiciară de timbru”, indiferent dacă taxa se plăteşte la Primărie, la unităţi bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Poşta Română. Taxa poate fi plătită şi la aceste entităţi, însă numai în contul bugetului local al primăriei unde se află domiciliul sau reşedinţa solicitantului ori, după caz, Primăria sectorului 5, Bucureşti. Taxa judiciară de timbru se plăteşte pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea, nu şi pentru limba română, întrucât autorizarea se acordă pentru una sau mai multe limbi străine. În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare. Chitanţa/chitanţele se anexează la cererea de autorizare. Procedura de contestare Decizia de refuz de autorizare ca interpret şi traducător poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspxInstituția responsabilă: Ministerul Justiției, Județ BUCURESTI, http://www.just.ro/profesii-conexe/

Date de contact: Str.Apolodor, nr.17, sector 5, București. E-mail: relatiipublice@just.ro. Telefon: 037 204 1046

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de traducătorCertificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care se solicită autorizarea şi din limba străină în limba română - copie legalizată sau, după caz, copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze primească cerereaAtasament-
2Certificat de cazier judiciarCertificat de cazier judiciar/consimţământul de obţinerea a extrasului de cazier judiciar de către Ministerul Justiţiei. Precizare certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă, original, va fi apostilat sau supralegalizat, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării sau supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale. Dacă solicitantul optează pentru obţinerea extrasului de cazier judiciar de către Ministerul Justiţiei, se completează numai formularul de consimţământ în acest scop - original şi, dacă este cazul, traducere legalizată Aceste acte nu se depun în cazul în care solicitantul îşi exprimă consimţământul ca extrasul din cazierul judiciar să fie solicitat de către Ministerul Justiţiei autorităţii competenteAtasament-
3Certificat de casatorieCertificat de căsătorie. Precizare certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă, original, va fi apostilat sau supralegalizat, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale - fotocopie şi traducerea legalizatăAtasament-
4Certificat de înregistrare/cartea de rezidenta permanenta si pasaportulCertificat de înregistrare/cartea de rezidenţă permanentă şi paşaportul - Fotocopie poate fi anexată la cererea de autorizare sau transmisă pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.roAtasament-
5Certificat de nastereCertificat de naştere. Precizare certificatul de naştere eliberat de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă, original, va fi apostilat sau supralegalizat, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale - Fotocopie şi traducere legalizatăAtasament-
6Chitanta reprezentând taxa judiciara de timbruChitanţă reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 300,00 lei pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător. Taxa judiciară de timbru se plăteşte în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina solicitantului.Chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte în mod expres menţiunea “taxă judiciară de timbru”, indiferent dacă taxa se plăteşte la Primărie, la unităţi bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Poşta Română. Taxa poate fi plătită şi la aceste entităţi, însă numai în contul bugetului local al primăriei unde se află domiciliul sau reşedinţa solicitantului ori, după caz, Primăria sectorului 5, Bucureşti.Taxa judiciară de timbru se plăteşte pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea, nu şi pentru limba română, întrucât autorizarea se acordă pentru una sau mai multe limbi străine.În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare.Chitanţa/chitanţele se anexează la cererea de autorizare - originalAtasament-
7Dovada cunoasterii limbii româneDovada cunoaşterii limbii române efectuată cu acte din care rezultă că solicitantul a absolvit o formă de învăţământ în limba română sau cu certificate de competenţă lingvistică - copie legalizată sau, după caz, copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze primească cerereaAtasament-
8Fişă de aptitudineFişă de aptitudine eliberată de un medic specializat în medicina muncii din care rezultă că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii de interpretare şi traducere. Precizare actul medical eliberat de autorităţile competente din statul membru de origine sau de provenienţă, în original, va fi apostilat sau supralegalizat, după caz, cu excepţia cazurilor în care cerinţa apostilării/supralegalizării a fost înlăturată prin convenţii bilaterale.Atasament-
9CerereCerere adresată ministrului justiţiei datată şi semnată prin care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător şi se exprimă consimţământul pentru solicitarea de către Ministerul Justiţiei a extrasului din cazierul judiciar - originalDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.