Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat – prima prestare / schimbare materială a situaţiei declarate iniţial

Descriere procedură

Scopul procedurii: Procedura este destinată luării în evidenţa Ministerului Justiţiei a persoanelor stabilite în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene (UE), al Spaţiului Economic European (SEE) sau în Confederaţia Elveţiană (CH), în vederea prestării în România (fiind prezent fizic pe teritoriul acestui stat - stat gazdă) în regim transfrontalier, temporar și ocazional, a serviciilor de traducere şi interpretare la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, birourilor notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti. Sunteți stabilit în mod legal într-un stat membru dacă îndepliniți toate condițiile pentru exercitarea profesiei în acel stat membru și nu sunteți supus vreunei interdicții – chiar și temporare – de a exercita profesia. Caracterul temporar şi ocazional al prestării de servicii se evaluează de către Ministerul Justiţiei de la caz la caz, în special în funcţie de durata prestării, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea sa.În cazul deplasării prestatorului în România, acesta trebuie să respecte normele de conduită cu caracter profesional, legislativ sau administrativ care sunt direct legate de calificările profesionale, precum definiţia profesiei, utilizarea titlurilor şi abaterile profesionale grave care au o legătură  specifică şi directă cu protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi dispoziţiile disciplinare aplicabile în România profesioniştilor care exercită aceeaşi profesie.Procedura se aplică şi în cazul în care au intervenit schimbări materiale privind situaţia stabilită prin declaraţia anterioară şi documentele anexate acesteia. În această ipoteză, la declaraţie se vor anexa, dacă este cazul, exclusiv documentele care dovedesc schimbarea intervenită.Beneficiarii procedurii: cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) ori Confederaţiei Elveţiene (CH) care sunt stabiliţi în mod legal în alt stat membru UE, SEE sau CH în vederea exercitării profesiei de interpret şi traducător pentru sistemul de justiţie și doresc să exercite profesia în România în regim de prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională.

Depunere cerere 
Solicitantul va depune declaraţia, însoţită de documentele doveditoare, prin oricare dintre următoarele modalităţi: prin mijloace electronice: prin intermediul poştei electronice, pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro; prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic;• prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact); personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.
Program depunere actehttp://www.just.ro/contact/
Etapele procedurii              
I. Evaluarea declaraţiei şi a documentelor anexate              
II. Dacă este cazul, completarea documentaţiei anexate declaraţiei
III. Comunicarea răspunsului Ministerului Justiţiei
Documente eliberate într-un stat terţ

Documentele oficiale eliberate într-un stat terţ se apostillează sau, după caz, supralegalizează, cu excepţia cazurilor în care cerinţa a fost înlăturată prin convenţii internaţionale. Informaţii suplimentare aici.În cazul în care, potrivit cerinţelor din mai jos, este necesară şi legalizarea traducerii, traducerea se efectuează de către interpretul şi traducătorul autorizat în România, a cărui semnătură se legalizează de notarul public sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular al României în străinătate. Se acceptă şi traducerile efectuate de traducători oficiali din alte state membre ale UE, ale SEE sau din Confederaţia Elveţiană. Dacă documentul emis într-un stat membru UE se referă la naştere, căsătorie, domiciliu, reşedinţă sau cazier judiciar, traducerea se înlocuieşte cu formularul standard multilingv asistent pentru traducere, eliberat potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/1191. Informaţii suplimentare aici.

Taxă

Pentru îndeplinirea prezentei proceduri se plăteşte o taxă judiciară de timbru în valoare de 100 lei. Taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale din România în care solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa (primărie). Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti. Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem online (inclusiv pe www.ghiseul.ro), la Primărie, unităţi bancare, CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei menţionate mai sus. Pentru aflarea contului în care se efectuează plata, aveți posibilitatea de a contacta Direcția de Impozite și Taxe Locale competentă. Chitanţa se anexează la declaraţie.

Informatii privind procedurahttp://www.just.ro/prestare-transfrontaliera-temporara-si-ocazionala-a-activitatilor-specifice-profesiei-de-interpret-si-traducator-autorizat-prima-prestare-schimbare-materiala-a-situatiei-declarate-initi/

Căi de atac

Persoanele nemulțumite de răspunsul Ministerului Justiţiei pot formula cerere în contencios administrativ, depusă la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Date de contact
Ministerul Justiţiei
 Date de contact: Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, E-mail: interpret-traducator-autorizat@just.ro, Telefon: 0372041291, 0372041292, 0372041285
Registru de linkuri

Lista interpreților și traducătorilor autorizați, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link:

http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
70 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Act de identitate
Act de identitate / paşaport (din care să rezulte că solicitantul este stabilit într-un stat membru UE, SEE, CH) 
- fotocopie şi, dacă este cazul, formularul standard multilingv sau, după caz, traducere 
Document scanat-
2Dovadă a schimbării numelui (numai dacă există diferenţe, sub aspectul numelui titularului, între actul de identitate şi celelalte documente)- fotocopie şi, dacă este cazul, formularul standard multilingv sau traducere Document scanat-
3Document(e) care certifică stabilirea în mod legal într-un stat membru și care certifică lipsa interdicţiei, chiar şi temporare, de exercitare a activităţilor de interpretare şi traducere pentru sistemul de justiţie
Exemple de documente care dovedesc stabilirea în mod legal: Dacă profesia este reglementată în statul membru în care sunteți stabilit în mod legal: de exemplu, atestat din partea autorității competente, din partea organismului profesional competent, copie a licenței dumneavoastră profesională. Dacă profesia nu este reglementată în statul membru în care sunteți stabilit în mod legal: de exemplu, copie a licenței dumneavoastră profesională, dacă există, extras din registrul comerțului, certificat eliberat de asociația profesională, certificat de la angajatorul dumneavoastră însoțit de un document de securitate socială sau fiscal.
-fotocopie şi traducere legalizată
Document scanat-
4DOAR în cazul în care nici profesia şi nici formarea nu sunt reglementate în statul membru de stabilire, document(e) care dovedesc experienţa profesională de cel puţin 1 an sau durată globală echivalentă cu normă redusă în cei 10 ani anteriori
De exemplu, se acceptă fluturași de salariu sau atestate de la angajatori, fiind, de asemenea, important ca documentele să identifice în mod clar activitatea dumneavoastră profesională și să demonstreze că ați exercitat această activitate în mod legal timp de cel puțin un an.
- fotocopie şi traducere legalizată
Document scanat-
5Dovada cunoașterii limbii române (cerinţa vizează numai situaţia în care limba română nu face parte dintre limbile străine pentru care s-a obţinut calificarea în statul membru de origine)
Dovada cunoaşterii limbii române cu acte din care rezultă că solicitantul a absolvit o formă de învăţământ în limba română sau cu certificate de competenţă lingvistică
- fotocopie şi, dacă este cazul, traducere legalizată
Document scanat-
6Chitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbruChitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 leiDocument scanat-
7Declaraţie prestare transfrontalieră, temporară şi ocazională, a activităţilor specifice profesiei de interpret şi traducător autorizat - prima prestare / schimbare materială a situaţiei declarate iniţial
Se vor preciza, în mod obligatoriu, titlul profesional cu care se exercită activitatea profesională, indicat în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de stabilire. În cazul în care nu există un astfel de titlu profesional în statul membru de stabilire, se indică titlul de calificare în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru.
- document scanat, datat şi semnat în prealabil / formular predefinit semnat electronic
Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adresa de răspunsDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordinul nr. 1054/2005 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
2Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor
3Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de interpret și traducător autorizat este profesie reglementată în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind prevăzută la lit. B, poziţia 148.Cardul Profesional EuropeanPrevederile referitoare la cardul profesional european nu sunt aplicabile profesiei de interpret și traducător autorizat de către Ministerul Justiției.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleA se vedea în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.