Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaşterea autorizării experţilor criminalişti fara examen pentru cetăţean român/cetatean UE/SEE/Confederaţia Elveţiană care au dobandit calitatea de expert criminalist in UE/SEE/Confederaţia Elveţiană si doresc sa exercite profesia in Romania

Descriere procedură

    Recunoașterea atestării profesionale de expert criminalist emisă de autoritatea competentă din statul de origine al solicitantului și înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați, fără efectuarea unor formalități de verificare și examinare. 

    Faza 1: depunerea cererii însoțită de documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, înscrierea în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminaliști, publicarea în Monitorul Oficial al României, partea IV, a acestui tabel actualizat și afișarea lui pe pagina de internet a  Ministerului Justiției

    Faza 2: eliberarea adeverinței în care se va preciza că solicitantul a fost înscris în Tabelul Nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării cu caracter permanent a profesiei în România.

    Durata maximă a procesării legale a cererii: 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.

    Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. Potrivit art.111 din Ordonanța Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare, ”Experții criminaliști autorizați potrivit prezentei ordonanțe au obligația să notifice Ministerului Justiției, în termen de 30 de zile, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calității.”

    Informațiile privind procedura recunoașterii autorizării pot fi consultate și pe site-ul Ministerului Justiției, la adresa https://www.just.ro/serviciul-profesii-juridice-conexe/

Căi de atac

Decizia de respingere a cererii de recunoaștere a autorizării poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact

Instituția responsabilă: Ministerul Justiției, Municipiul BUCURESTI, https://www.just.ro/serviciul-profesii-juridice-conexe/

Str.Apolodor, nr.17, sector 5, București. 
E-mail: expert-criminalist@just.ro. 
Telefon: +4.037.204.1280 și +4.037.204.1283.

Registru de linkuri

 Registrul public ce conține Lista experților criminaliști autorizați se regăsește pe site-ul Ministerului Justiției, accesând următorul link:  https://www.just.ro/serviciul-profesii-juridice-conexe/

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Actul de identitate/alt act doveditor al cetatenieiAct de identitate/alt act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene-Copie Atasament-
2Atestatul de cunoastere a limbii româneCopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
3Certificat de cazier judiciar aflat in termenul de valabilitate

Solicitantul va depune certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul de valabilitate.

Cetățenii români vor depune certificatul de cazier judiciar în original.

Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, vor depune certificatul de cazier judiciar însoțit de formularul standard multilingv – instrument ajutător pentru traducere [anexa nr. XI la Regulamentul (UE) 2016/1191].

Cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene vor depune certificatul de cazier judiciar apostilat sau supralegalizat, după caz, însoțit de traducerea legalizată a acestuia.
Atasament-
4Documentul care atesta dobândirea calitatii de expert criminalist în statul de origineCopie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent /Copie legalizată. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.Atasament-
5Cererea de înscriereCererea de înscriere, care se va redacta în limba româna si în care se vor înscrie date privind solicitantul numele, prenumele, codul numeric personal, cetatenia, adresa de domiciliu în statul membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European sau în Confederatia Elvetiana si, daca exista, adresa de resedinta, telefon, fax, e-mail, pagina de internet-originalFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverinţă de expert criminalist - în care se va preciza că acesta a fost înscris în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminaliști şi îndeplineşte condiţiile în vederea exercitării cu caracter permanent a profesiei în RomâniaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică
2ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de expert criminalist autorizat se regăseşte la poziţia nr. 29 din Anexa nr.2 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările următoare.Cardul Profesional EuropeanNu este aplicabil.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.