Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Luarea în evidență a cetățeanului român/altui stat membru UE/SEE/Confed. Elvețiene care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru UE/SEE/Confed. Elvețiană și dorește să presteze temporar/ocazional servicii în România

Descriere procedură

    Cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România și în mod temporar sau ocazional. În această situație, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari. Această procedură este aplicabilă și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

În prezent, legislația în domeniu nu prevede o taxă în acest sens.


    Timp de soluționare: 30 zile calendaristice. Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri vor fi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.
​​

Căi de atac

Decizia de refuz de autorizare ca expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

Date de contact

Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București. 

Site: https://www.just.ro/serviciul-profesii-juridice-conexe/

E-mail: expert-tehnic-judiciar@just.ro. 

Telefon:+4.037.204.1280 și +4.037.204.1283.

Registru de linkuri

Baza de date a experților tehnici judiciari, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link:

http://old.just.ro/MinisterulJustiției/Listapersoanelorautorizate/Expertijudiciari/tabid/160/Default.aspx.

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Atestat

Atestatul trebuie să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană în scopul desfășurării de astfel de activități si că nu îi este interzis să practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului.

Atestatul se va depune în copie.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
2Atestatul de cunoastere a limbii române

Atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România, ori de către cetățeanul Confederației Elvețiene se va depune în copie legalizată ori în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
3Documentul care face dovada calificării profesionale și prin care se atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origineDocumentul care face dovada calificării profesionale și prin care se atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine se va depune în copie legalizată ori în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției, însoțită de traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
4Dovada cetateniei

Dovada cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European ori a cetățeniei Confederației Elvețiene se va face cu actul de identitate și, dacă este necesar, cu un alt act doveditor al cetățeniei.

Documentul se va depune în copie.
Atasament-
5Dovada că solicitantul a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani

Pentru cazul în care profesia de expert tehnic judiciar nu este reglementată în statul în care este stabilit solicitantul, acesta va depune un document care face dovada că a desfășurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puțin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani.

Documentul se va depune în copie.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
6Declaratie

Solicitantul va depune, în original, o declarație privind serviciile pe care le va presta în România.

Declarația se reînnoiește anual.
Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AdeverintaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
2Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaPoziția 28 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu este aplicabil.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.