Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea autorizării, fără examen sau interviu, a experților tehnici judiciari care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru UE/SEE ori în Confederația Elvețiană

Descriere procedură

    Cetățeanul unui alt stat membru al UE sau aparținând SEE ori al Confederației Elvețiene și cetățeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al UE sau aparținând SEE ori în Confederația Elvețiană, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, în vederea exercitării profesiei în România, în condițiile legii, fără susținerea examenului sau a interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar.


    Taxa: Cererile adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale de expert tehnic judiciar se taxează cu suma de 100 lei, cu titlu de taxă judiciară de timbru, potrivit dispozițiilor art. 22 lit. d) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.


    Modalitatea de plată: Potrivit art. 40 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana fizica are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridica are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt în sarcina debitorului taxei. Daca persoana care datorează taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.


    Timp de soluționare: 30 zile calendaristice. Acest termen poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri vor fi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

Căi de atac

    Decizia de refuz de recunoaștere a autorizării ca expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

Date de contact

Date de contact: Ministerul Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București. Site: https://www.just.ro/serviciul-profesii-juridice-conexe/

E-mail: expert-tehnic-judiciar@just.ro

Telefon: +4.037.204.1280 și +4.037.204.1283.

Registru de linkuri

​Baza de date a experților tehnici judiciari, gestionată de Ministerul Justiției, poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://old.just.ro/MinisterulJustiției/Listapersoanelorautorizate/Expertijudiciari/tabid/160/Default.aspx.

Instituţia responsabilă
Ministerul Justitiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Atestatul de cunoaștere a limbii române

Atestatul de cunoaștere a limbii române de către cetățeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România, ori de către cetățeanul Confederației Elvețiene se va depune în copie legalizată ori în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
2Certificat de cazier judiciar

Solicitantul va depune certificatul de cazier judiciar, aflat în termenul de valabilitate.

Cetățenii români vor depune certificatul de cazier judiciar în original.

Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, vor depune certificatul de cazier judiciar însoțit de formularul standard multilingv – instrument ajutător pentru traducere [anexa nr. XI la Regulamentul (UE) 2016/1191].

Cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene vor depune certificatul de cazier judiciar apostilat sau supralegalizat, după caz, însoțit de traducerea legalizată a acestuia.
Atasament-
3Documentul ce atesta dobândirea calitatii de expert judiciar în statul de origine

Documentul care atestă dobândirea calității de expert tehnic judiciar în statul de origine se va depune în copie legalizată ori în copie certificată pentru conformitate cu originalul și semnată de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiției.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
4Dovada cetateniei

Dovada cetățeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European ori a cetățeniei Confederației Elvețiene se va face cu actul de identitate și, dacă este necesar, cu un alt act doveditor al cetățeniei.

Documentul se va depune în copie.
Atasament-
5Recomandare privind buna reputatie profesionala si sociala

Solicitantul va depune o recomandare privind buna reputație profesională și socială, obținută de la locul de muncă, asociații profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizații și instituții cu care a colaborat.

Recomandarea se va depune în original.

Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune și traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Atasament-
6Document plată taxă judiciară de timbru

Solicitantul va depune chitanța de plată în numerar, ordinul de plată prin virament ori documentul generat în urma plății în sistem on-line a taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei.

Documentul de plată se va depune în original.
Atasament-
7Cererea de înscriere

Cererea de înscriere se va redacta în limba română și va conține date privind expertul: nume, prenume, cod numeric personal, cetățenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE ori în Confederației Elvețiană și, dacă există, adresa de reședință în România, specializarea expertului, telefon, fax, e-mail, pagina de internet.

Cererea de înscriere se va depune în original.
Document informativ
8Declaratie pe proprie raspundere privind capacitatea de exercitiu deplina

Solicitantul va depune o declarație pe propria răspundere că are capacitate de exercițiu deplină, redactată în limba română.

Declarația pe proprie răspundere se va depune în original.
Document informativ

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverinta de expert tehnic judiciar Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
2Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si de specialist

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaPoziția 28 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu este aplicabil.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.