Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica

1. Certificat de clasificare pentru structurile de primire turistice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita emiterea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica. Operatorul economic transmite la sediul autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului o declaratie pe proprie raspundere, insotita de documentatia prevazuta in anexa 3 a Ordinului nr.1051/2011. Documentatia cuprinde:

 • certificatul constatator emis de O.N.R.C. in original sau copie legalizata
 • fisele privind incadrarea spatiilor structurii/structurilor de cazare si/sau alimentatie publica
 • certificatul de clasificare si anexele acestuia, in original

Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Procedura privind emiterea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica

2. Cerere privind radierea licentei de turism si licenta de turism cu anexele in original

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita radierea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia. In acest sens, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea documentatie:

 • cerere privind  radierea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism
 • licenta de turism si respectiv anexa licentei de turism, in original

Informatii suplimentare gasiti in ORDINUL nr. 1051 din 3 martie 2011, Capitolul III, Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea licentei de turism, art.30.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura privind radierea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism

3. Licenta de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita eliberarea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism, in situatia schimbarii sediului agentiei de turism. Operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului,  urmatoarea  documentatie:

 • cerere din care sa rezulte noua denumire a agentiei de turism
 • licenta de turism si, dupa caz, anexa licentei de turism in original
 • copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice potrivit Ordinullui  nr. 1051 din 3 martie 2011,Capitolul III, Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea licentei de turism, art.27.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Procedura privind emiterea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism in situatia schimbarii sediului agentiei de turism

4. Autorizatie turistica pentru plaja

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita autorizatia turistica pentru plaja, acesta eliberandu-se de catre Autoritatea Nationala pentru Turism. Autorizatia turistica se elibereaza anual si este valabila pentru perioada sezonului turistic estival din anul respectiv, potrivit Ordinului  nr. 1204 din 26 martie 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor in scop turistic, art. 7. In vederea obtinerii autorizatiei turistice pentru plaja, utilizatorii de plaja vor intocmi o documentatie cu urmatoarele documente:

 • cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 al Ordinului nr.1204/2010
 • certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Procedura privind autorizarea plajelor in scop turistic

5. Anexa licenta de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura de adreseaza persoanelor juridice care doresc emiterea anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia. Operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului, o declaratie data pe propria raspundere conform modelul prezentat in anexa din Hotararea Guvernului nr.1267/2010, insotita de urmatoarele documente:

 • certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate
 • copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice
 • notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotarare, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitatile  de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei
 • copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentiei de turism
 • certificat de cazier judiciar valabil apartinand asociatilor/actionarilor, unic sau majoritar, dupa caz, managerului/administratorului agentiei de turism.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click → Procedura privind emiterea anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism

 

6 .Brevet de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice care solicita emiterea brevetelor de turism care se face de catre autoritatea publica centrala responsabila in domeniul turismului, la cererea solicitantului, in baza cererii insotite de documentatia prevazuta de OMDRT nr.1051/2011. Documentatia cuprinde:

 • cerere
 • curriculum vitae cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei profesionale
 • copie certificata pentru conformitate de catre titular, de pe actul de identitate
 • copii certificate pentru conformitate de catre titular de pe actele care atesta pregatirea sau experienta profesionala, dupa caz
 • dovada vechimii in muncă de minim 5 ani in domeniul turismului, intr-o activitate calificata, in cazurile prevazute de art. 41 lit. c)
 • copie certificata pentru conformitate de catre titular dupa atestatul de limba straina de circulatie internationala
 • certificat valabil de cazier judiciar

Se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:

 • manager in activitatea de turism
 • director de agentie de turism
 • director de hotel
 • director de restaurant
 • cabanier

In termen de 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete se emite solicitantului brevetul de turism. Procedura are caracter national.

Daca doriti click   → Procedura privind emiterea brevetelor de turism pentru persoanele fizice care indeplinesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia in vigoare sa asigure conducerea agentiilor de turism si/sau a structurilor de primire turistice

7. Certificat de autorizare turistica pentru agrement nautic

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita o autorizatie turistica a activitatii de agrement nautic. Activitatea de agrement nautic se poate desfasura numai in zone de agrement nautic, stabilite in baza planului de urbanism al zonei, in perimetre delimitate ca spatii pentru agrement stabilite de primarii, cu avizul Ministerului Turismului, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerului Sanatatii, Ministerului de Interne si cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniul turismului si federatiilor sportive de specialitate, la solicitarea titularului zonei respective. Certificatul de autorizare turistica se solicita cu cel putin 30 de zile inainte de darea in folosinta a zonei de agrement nautic, in baza urmatoarelor documente:

 • cererea de eliberare a certificatului de autorizare turistica
 • copia certificatului de inmatriculare la registrul comertului
 • planul privind perimetrul delimitat ca spatiu de agrement nautic conform planului urbanistic al zonei, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 452/2003
 • copia actului de detinere legala a dreptului de folosinta asupra terenului si suprafetei de apa din componenta zonei de agrement nautic
 • fisa privind descrierea zonei de agrement nautic cu privire la dotarile si echipamentele de care dispune, precum si activitatile de agrement ce urmeaza sa fie desfasurate
 • schita privind amplasarea cu delimitarea perimetrului unde sunt situate dotarile si echipamentele care deservesc zona de agrement nautic

Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura privind autorizarea turistica a activitatii de agrement nautic

8. Licenta de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si are caracter national. In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala /sucursala/ reprezentanta/ sediul secundar al acesteia, in situatia preschimbarii acesteia, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, licenta de turism si/sau anexele acesteia a caror perioada de valabilitate expira, insotita de urmatoarele documente:

 • certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului
 • copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice
 • notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotarare, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitati de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei
 • copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentia de turism
 • certificat de cazier judiciar valabil apartinand asociatilor/actionarilor, unic sau majoritar

Daca doriti click  → Procedura privind preschimbarea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism

9 .Atestat de turism, ghid de turism, ecuson de ghid de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa obtina un  atestat si un ecuson de ghid de turism. In vederea obtinerii atestatului de ghid de turism local, solicitantul va prezenta urmatoarele documente prezente in Ordinul  nr. 637 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism:

 • cerere
 • copie de pe actul de identitate
 • copie de pe certificatul de calificare in profesia de ghid de turism
 • copie de pe atestatul privind cunoasterea unei limbi straine, iar in cazul persoanelor fizice, cetateni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European,  copie de pe atestatul privind cunoasterea limbii romane
 • certificat de cazier judiciar
 • certificat medical
 • doua fotografii tip buletin de identitate

Activitatea de ghid de turism poate fi exercitata fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara, numai de catre ghizii detinatori de atestat si ecuson de ghid de turism. Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura privind emiterea atestatelor si ecusoanelor de ghid de turism pentru persoanele fizice care indeplinesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia in vigoare sa exercite profesia de ghid de turism

10. Licenta de turism si, dupa caz, anexa/ anexele licentei de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care transmit la sediul autoritatii publice centrale  responsabile in domeniul turismului, documentatia privind  emiterea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism in cazul schimbarii denumirii  agentiei de turism. In vederea schimbarii denumirii agentiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului documentatia prevazuta in ORDINUL Nr. 1051 din 3 martie 2011, Capitolul III-Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea licentei de turism privind:

 • cerere din care sa rezulte noua denumire a agentiei de turism
 • licenta de turism si, dupa caz, anexa licentei de turism in original
 • copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura privind emiterea licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism in situatia schimbarii denumirii agentiei de turism

11. Licenta de turism si / sau anexa licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si are caracter national. In vederea eliberarii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanta acesteia, in cazul schimbarii titularului licentei de turism, operatorul economic va depune la sediul autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului documentele privind schimbarea titularului licentei de turism potrivit Registrului Comertului conform Ordinului nr. 1051 din 3 martie 2011, Capitolul III -Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea licentei de turism, si anume:

 • certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului
 • copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice
 • notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotarare, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitate de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei
 • copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentia de turism
 • certificat de cazier judiciar valabil apartinand asociatilor/actionarilor, unic sau majoritar, dupa caz, managerului/administratorului agentiei de turism

Daca doriti click → Procedura privind emiterea licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al unei agentii de turism in cazul schimbarii titularului licentei de turism

12. Licenta de turism si respectiv anexa/ anexele licentei de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita eliberarea duplicatului licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia prevazuta in  Ordinul nr. 1051 din 3 martie 2011, Capitolul III- Dispozitii generale privind conditiile si criteriile pentru eliberarea licentei de turism, art 31. Operatorul economic va depune la sediul autoritatii administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, urmatoarea  documentatie:

 • cerere privind eliberarea duplicatului licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism
 • dovada publicarii in presa a pierderii licentei de turism si/sau a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click   → Procedura privind emiterea duplicatului licentei de turism si/sau  a anexei licentei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanta/sediul secundar al acesteia

13. Licenta de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care solicita obtinerea licentei de turism pentru operatorii economici care organizeaza si comercializeaza servicii sau pachete de servicii turistice. Acestia transmit la sediul autoritatii publice centrale responsabile in domeniul turismului o declaratie insotita de documentatia referitoare la  emiterea licentei de turism potrivit Hotararii nr. 1.267 din 8 decembrie 2010, privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism.

Documentatia are urmatorul continut:

 • certificat constatator, in original, sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate
 • copia politei valabile de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si/sau rambursarii sumelor achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii in cazul neexecutarii integrale sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice
 • notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotarare, in cazul agentiilor de turism cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene sau Spatiul Economic European care vor desfasura activitati de ofertare si comercializare a serviciilor si pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Romaniei
 • copia contractului care atesta dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinta asupra spatiului in care se desfasoara activitatea agentiei de turism
 • certificat de cazier judiciar valabil apartinand asociatilor/actionarilor, unic sau majoritar, dupa caz, managerului/administratorului agentiei de turism 

Procedura are caracter national.

Daca doriti click  → Procedura privind emiterea licentei de turism pentru operatorii economici care organizeaza si comercializeaza servicii sau pachete de servicii turistice prin intermediul unei agentii de turism

14. Certificat de omologare pentru partiile de schi

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice care transmit la sediul autoritatii publice centrale  responsabile in domeniul turismului o cerere insotita de documentatia  privind omologarea partiilor de schi. In acest scop se va depune la Ministerul Turismului urmatoarea documentatie:

 • cerere de omologare
 • certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii comerciale, datele de identificare din certificatul de inmatriculare
 • copie de pe documentul legal care confera dreptul administratorului sa exploateze partia sau traseul de schi (act de proprietate, act de concesiune etc.)
 • fisa partiei sau a traseului de schi pentru agrement, care va cuprinde elementele prevazute in criteriile minime de omologare
 • schita partiei sau a traseului de schi pentru agrement, cu detalii privind amplasarea instalatiei de transport pe cablu, portiunile abrupte, palcurile de copaci, curbele si eventualele intersectii cu drumurile carosabile, cu traseele instalatiilor de transport pe cablu si cu alte partii, locurile de amplasare a indicatoarelor de semnalizare si a balizelor
 • schita profilului partiei
 • fotografia de ansamblu a partiei de schi alpin, cu dimensiunile de 18 cm x 24 cm, realizata, de preferinta, de pe versantul opus;
 • autorizatia de mediu, obtinuta in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.

Omologarea partiilor de schi pentru agrement se face de catre  Ministerul Turismului impreuna cu consiliile judetene in cadrul unor comisii special constituite potrivit Ordinul Ministrului Turismului nr. 491/ 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Procedura privind omologarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement

15. Brevet de turism

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are un caracter national si se adreseaza persoanelor fizice care solicita obtinerea un brevet de turism, necesar pentru conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistica. Conform Ordinului 1051/2011, art.2, brevetul  de turism – este un document eliberat de catre autoritatea administratiei publice centrale responsabila in domeniul turismului, prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism si/sau a structurilor de primire. Potrivit art.2 din actul normativ amintit,  prin agentia de turism  intelegem un  operator economic avand ca obiect de activitate organizarea si comercializarea serviciilor si/sau a pachetelor de servicii turistice in calitate de intermediar intre prestatorul de servicii turistice si consumatorul final. Structura de primire turistica cu functiune de cazare este reprezentata de hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanta, campinguri, casute de tip camping, apartamente si camere de inchiriat, nave fluviale si maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice, alte unitati cu functiuni de cazare turistica.

Daca doriti click    → Procedura privind emiterea brevetelor de turism pentru persoanele fizice care indeplinesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia in vigoare sa asigure conducerea agentiilor de turism si/sau a structurilor de primire turistice

16. Aviz tehnic de specialitate

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala pentru Turism (National Authority for Tourism) 

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura are caracter national si se adreseaza persoanelor juridice care doresc sa obtina autorizarea pentru programe de formare profesionala aferente profesiilor/ocupatiilor din sectorul turism, hoteluri, restaurante. Lista profesiilor/ocupatiilor la care se refera aceasta procedura este urmatoarea:

 • ghid de turism  
 • ghid national de turism (touroperator) 
 • ghid de turism specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice
 • agent de turism
 • manager in activitatea de turism
 • director de hotel/motel/hotel pentru tineret /hostel/camping/sat de vacanta/popas turistic, director de agentie de turism, touroperatoare/detailista/filiala /sucursala
 • director de restaurant/rotiserie/crama/braserie/berarie/gradina de vara/bar de noapte/bar de zi/cafe bar-cafenea/disco-bar(discoteca-videoteca)/ bufet bar/unitati tip fastfood/cofetarie/patiserie
 • cabanier
 • camerista hotel
 • guvernanta de hotel/etaj 
 • lucrator hotelier 
 • receptioner de hotel
 • sef de receptie hotel
 • administrator pensiune turistica 
 • somelier
 • barman preparator
 • bucatar specialist/vegetarian/ dietetician
 • sef de sala restaurant (maître d'hotel)

Daca doriti click  → Procedura de avizare a programelor de formare profesionala din sectorul turism, hoteluri si restaurante.

17. Permis de survol in perimetrul RBDD

Cui ne adresam?

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Care sunt costurile?

Tariful este de 50 lei/activitate permis survol conform prevederilor din Ordinul nr. 610/2009. Achitarea tarifelor se face si cu ordin de plata in contul nr: RO96TREZ64120E365000XXXX

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si  juridice, care doresc sa desfasoare activitatea de survol in perimetrul RBDD in scop turistic. Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", a fost creata potrivit  Legii nr. 82 din 20 noiembrie 1993, fiind zona de importanta ecologica nationala si internationala, care cuprinde urmatoarele unitati fizico-geografice: Delta Dunarii, saraturile Murighiol - Plopu, complexul lagunar Razim-Sinoe, Dunarea maritima pana la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea - Tulcea cu zona inundabila, litoralul Marii Negre de la Bratul Chilia pana la Capul Midia, apele maritime interioare si marea teritoriala, pana la izobata de 20 m inclusiv.  Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click    → Emitere permis de survol in perimetrul RBDD