Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind omolagarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agreement

Descriere procedură

Operatorul economic transmite la sediul autoritatii publice centrale responsabile în domeniul turismului o cerere însotita de documentatia prevazuta în anexa nr. 1 la OMT nr. 491/2001. Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de autoritatea publica centrala responsabila în domeniul turismului pe baza constatarilor facute la fata locului de o comisie constituita din reprezentanti ai acesteia precum si reprezentanti ai consiliilor judetene. Comisia îsi desfasoara activitatea cu consultarea reprezentantilor asociatiilor profesionale de profil si a consiliului local pe a carui raza teritoriala se afla pârtia sau traseul de schi supus omologarii. Solicitarea de omologare se va face cu cel puțin 45 de zile înainte de darea în exploatare a pârtiilor. Verificarea documentației se face în termen de 5 zile de la data înregistrării, iar dacă este cazul va fi întocmită o adresă de completare a acesteia, în situația în care este incompletă. În termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației complete se emite certificatul de omologare, dacă sunt îndeplinite criteriile minime de omologare.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și operatorul economic solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
Str. Promoroacă, nr. 9-11, Sector 1, Bucuresti,
E-mail: autorizare@mturism.ro, ​www.turism.gov.ro
Registru de linkuri

Registrul administratorilor poate fi vizualizat aici: http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/

Registrul public al pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement omologate poate fi consultat aici

Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990
certificatul constatator în forma extinsa (cel informativ) din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate - ATENTIE ! a nu se confunda cu certificatul constatator emis în baza legii nr. 359/2004 - pentru punctul de lucru (cel de o pagina). Activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru trebuie sa aiba codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, pentru pârtia sau traseul de schi pentru agrement.
Documentul se va atașa în format digital/scan.
Atasament-
2copie de pe documentul legal care confera dreptul administratorului sa exploateze pârtia sau traseul de schi (act de proprietate, act de concesiune etc.)Document scanat-
3fisa pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, care va cuprinde elementele prevazute în criteriile minime de omologareDocument scanat-
4schita pârtiei sau a traseului de schi pentru agrementschita va contine detalii privind amplasarea instalatiei de transport pe cablu, portiunile abrupte, pâlcurile de copaci, curbele si eventualele intersectii cu drumurile carosabile, cu traseele instalatiilor de transport pe cablu si cu alte pârtii, locurile de amplasare a indicatoarelor de semnalizare si a balizelorDocument scanat-
5schita profilului pârtieiDocument scanat-
6autorizatia de mediu, obtinuta în conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioareDocument scanat-
7cerere de omologareFormular predefinit semnat electronic
8fotografia de ansamblu a pârtiei de schi alpindimensiunile fotografiei (fotografiilor) vor fi 18 cm x 24 cm, realizata, de preferinta, de pe versantul opusFotografie-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de omologareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1H.G. nr. 263 din 22 februarie 2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement
2H.G. nr. 5 din 8 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement
3OMT nr. 491 din 2001pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.