Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura de avizare a programelor de formare profesionala din sectorul turism, hoteluri, restaurante

Descriere procedură

Procedura se aplica pentru programele de formare profesionala aferente profesiilor/ocupatiilor din sectorul turism, hoteluri, restaurante, pentru care exista cerinte speciale la organizarea pregatirii profesionale, în vederea autorizarii pentru aceste programe, a furnizorilor de formare profesionala de catre comisiile de autorizare din coordonarea Autoritatii Nationale Pentru Calificari în conditiile legii.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul  Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
Str. Promoroacă, nr. 9-11, Sector 1, Bucuresti,
E-mail: autorizare@mturism.ro,  www.turism.gov.ro,.ro
Telefon: 0040 786 993 758
Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Adresa catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Directia Promovare, Marketing si Produse Turistice Inovative, prin care se solicita avizul tehnic de specialitate pentru programul dorit Se va completa de catre furnizorul de formare profesionalaAtasament-
2Statutul furnizorului de formare profesionala O scurta prezentare în care solicitantul mentioneaza ca are în obiectul de activitate formarea adultilor sau Cod CAEN 8559 alte forme de învatamânt n.c.a. sau se prezinta un extras din statutAtasament-
3Lista formatorilor Lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare, cu precizarea responsabilitatilor fiecaruia în parte (ce discipline/module va sustine/îndruma fiecare, în conformitate cu pregatirea de specialitate corespunzatoare); Atasament-
4Conventii de practicaconventiile/contractele de practica semnate cu agentii economici din turism - (minimum 2 agentii de turism, hoteluri, pensiuni, restaurante, dupa caz) si copii dupa certificatele de clasificare/licentele de turism (dupa caz) eliberate (valabile pe perioada contractelor/conventiilor) de catre autoritatea administratiei publice centrale din domeniul turismului.Atasament-
5Fisa de autoevaluare Document scanat
6Programa de pregatire Document scanat
7Modalitati de evaluareDocument scanat
8Lista profesii reglementate din sectorul turism, hoteluri si restauranteDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Aviz tehnic de specialitateDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1O.U.G. nr 129 pentru formarea profesionala a adultilor
2H.G. nr. 305 din 2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism
3Hotarârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
4ORDONANTA Nr. 76 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
5ORDIN nr. 353 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor
6ORDIN Nr. 103 din 21 decembrie 1995 pentru aprobarea Metodologiei organizarii si desfasurarii cursurilor de calificare profesionala în meseriile de baza din activitatile hoteliere si de turism
7ORDIN Nr. 637 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism
8HOTARÂRE Nr. 631 din 29 mai 2003 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.