Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind autorizarea plajelor în scop turistic

Descriere procedură

Operatorul economic solicitant, denumit utilizator de plajă, care a încheiat un contract de închiriere cu Administrația Naționala Apele Române, transmite la sediul autorității publice centrale responsabile în domeniului turismului, cererea însoțită de documentația prevăzută de OMDRT nr. 1204 din 2010. Verificarea documentației se face în termen de 5 zile de la data înregistrării, iar dacă este cazul va fi întocmită o adresă de completare a acesteia, în situația în care este incompletă. În termen de 15 de zile de la data înregistrarii cererii utilizatorului de plajă se face verificarea la fața locului a îndeplinirii criteriilor obligatorii și facultative, de către personalul Ministerului Turismului,  iar rezultatul verificării se consemnează în nota de autorizare turistică pentru plajă. În termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației complete se eliberează autorizația turistică pentru plajă.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și operatorul economic solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
Str. Promoroacă, nr. 9-11, Sector 1, Bucuresti,
​Telefon: 0040 786 993 758
Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comertului (ONRC)
certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sectorul/subsectorul de plaja utilizat in scop turistic.
Document semnat electronic de catre ONRC.
Atasament-
2copie de pe contractul de inchiriere incheiat cu Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoralcontractul trebuie sa aiba ca obiect închirierea unui sector sau subsector de plajaDocument scanat-
3cererea de eliberare a certificatului de autorizare turisticaFormular predefinit semnat electronic
4fisa privind descrierea sectorului sau subsectorului de plaja inchiriatconform modelului prezentat în anexa nr. 3Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație turistica pentru plajaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1OMDRT nr. 1204 din 26 martie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic
2O.U.G. nr. 19 din 2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.