Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind autorizarea turistică a activității de agrement nautic

Descriere procedură

Operatorul economic transmite la sediul autoritatii publice centrale responsabile în domeniului turismului, cererea însotita de documentatia prevazuta de OMTCT nr. 292 din 2003.

Verificarea documentației se face în termen de 5 zile de la data înregistrării, iar dacă este cazul va fi întocmită o adresă de completare a acesteia, în situația în care este incompletă. 

În termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii agentului economic se verifică zona de agrement nautic și se acordă certificatul de autorizare turistică numai dacă sunt îndeplinite condițiile privind amenajarea, echiparea și dotarea zonei de agrement nautic.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și operatorul economic solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
 Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
 Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
 Bucuresti Sector 1, str. Promoroacă, nr. 9-11
 E-mail: autorizare@mturism.ro,  www.turism.gov.ro
 Telefon: 0040 786 993 758
Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1copia certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în baza Legii nr. 26/1990
Certificatul constatator în forma extinsa (cel informativ) din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate - ATENTIE ! a nu se confunda cu certificatul constatator emis în baza legii nr. 359/2004 - pentru punctul de lucru (cel de o pagina). 
Activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru trebuie sa aiba  codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, pentru zona în care se desfăşoară activitatea de agrement nautic.
Documentul se va atașa în format digital/scan.
Atasament-
2planul privind perimetrul delimitat ca spatiu de agrement nautic conform planului urbanistic al zonei, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 452/2003Document scanat-
3copia actului de detinere legala a dreptului de folosinta asupra terenului si suprafetei de apa din componenta zonei de agrement nauticDocument scanat-
4fisa privind descrierea zonei de agrement nautic cu privire la dotarile si echipamentele de care dispune, precum si activitatile de agrement ce urmeaza sa fie desfasurateDocument scanat-
5schita privind amplasarea cu delimitarea perimetrului unde sunt situate dotarile si echipamentele care deservesc zona de agrement nauticDocument scanat-
6cererea de eliberare a certificatului de autorizare turisticaFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de autorizare turistica pentru agrement nauticDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1H.G. nr. 452 din 2003 privind desfasurarea activitatii de agrement nautic
2OMTCT nr. 292 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatii de agrement nautic

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.