Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind emiterea licentei de turism în cazul schimbarii titularului licenței de turism

Descriere procedură

În cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activități de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, documentația va cuprinde: (a se vedea, mai jos, Documente necesare). (1) Documentația depusă de solicitant este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. (2) În cazul unei documentații  incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1); (3) Dacă în termen de 45 zile de la data emiterii primei notificări documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și operatorul economic solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
Str. Promoroacă, nr. 9-11, Sector 1, Bucuresti,
E-mail: autorizare@mturism.ro, www.turism.gov.ro
Telefon: 0040 786 993 758
Registru de linkuri

​Registrul public al agențiilor de turism licențiate organizatoare și intermediare poate fi consultat aici

Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
45 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;numai în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemeneAtasament-
2dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018numai în cazul agenției de turism organizatoareAtasament-
3certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economicdin care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;Atasament-
4extras REVISAL
dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la pct. 1] sau copie conformă cu originalul a contractului de management

Atasament-
5copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.
certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției) sau are experiență în domeniul turismului de minimum 5 ani.

Atasament-
6licența de turism și, după caz, anexa/anexele licenței de turism – în original, emise anteriorAtasament-
7declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 a OPANT nr. 65/2013Declarația se completează și pentru fiecare filială/sucursală/sediu secundar/reprezentanţă, în cazul în care acestea existăFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Licenta de turism si, după caz, anexa/anexele licentei de turism Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare
2Ordonanța nr. 2 din 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate precum și pentru modificarea unor acte normative
3Hotarâre a Guvernului privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism actualizat
4Ordinul nr. 156 din 30.01.2019 privind aprobarea procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.