Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind emiterea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica

Descriere procedură

Operatorul economic transmite la sediul autoritatii publice centrale responsabile în domeniul turismului o cerere standardizata pentru obtinerea certificatului de clasificare ( a se vedea Documente necesare)  însotita de documentatia prevazuta în anexa Ordinul presedintelui ANT nr 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice. 

În termen de maxim 30 de zile de la data înregistrarii documentației complete, se emite Autorizație Provizorie de Funcționare pentru tipul de unitate și categoria de clasificare solicitate, prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la verficarea la fața locului a structurii de primire turistice în cauză. În cazul unei documentații incomplete autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut anterior. Dacă în termen de 6 luni (180 zile) de la data emiterii notificării, documentația nu este completată, aceasta se clasează. Verificarea la fața locului a structurii de primire turistice se face în termen de 90 de zile de la data emiterii Autorizației Provizorii de Funcționare și se întocmește Nota de Clasificare. 

Dacă la data verificării la fața locului se constată deficiențe minore care pot fi remediate în regim de urgență, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 7 zile lucrătoare, făcând mențiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte. Operatorul economic are obligația ca după remedierea deficiențelor, fără să depășească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficiențelor prin transmiterea de documente justificative.

 Emiterea certificatului de clasificare pentru structura de primire turistică și a fișei privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri și/sau a fișei privind încadrarea nominală a spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică se face în termen de 15 zile de la data întocmirii Notei de clasificare.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și operatorul economic solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
Str. Promoroacă, nr. 9-11, Sector 1, Bucuresti
E-mail: ​autorizare@mturism.ro
Telefon: 0040 786 993 758
Registru de linkuri

​Registrele publice ale structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică pot fi consultate aici.

Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
180 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului certificatul constatatorîn forma extinsa (cel informativ) din care sa rezulte informatii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum si informatii referitoare la durata de functionare declarata, activitatea principala, activitatile secundare, capitalul social si activitatile autorizate - ATENTIE ! a nu se confunda cu certificatul constatator emis în baza legii nr. 359/2004 - pentru punctul de lucru (cel de o pagina) Atasament-
2Dovada înregistrării contractelor de muncă în REVISAL a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turisticePersonal minim, conform Anexei 7 a Ordinului 65 (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică). Atasament-
3Documente care atestă pregătirea profesională pentru personalului prezentat la punctul 5Copii certificate de studiiDocument scanat-
4copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996

Avizul de specialitate al Ministerului Turismului emis pentru următoarele cazuri: - documentații tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor noi sau documentații privind construcțiile ce urmează a fi modificate structural și funcțional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic cu destinația cazare turistică de tipul: hotel, hotel-apartament, motel, vilă, bungalou, cabana, sat de vacanță, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;

- documentații tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor noi sau documentații privind construcțiile ce urmează a fi modificate structural și funcțional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic cu destinația alimentație publică - organizate în unități amenajate în spații special destinate, cuprinse în structuri de primire turistice sau structuri independente, amplasate în cadrul stațiunii turistice - de tipul: restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific național sau local, braserie, berărie, gradină de vara, baruri de orice tip, unități de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie.

Document scanat-
5Cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare (Anexa nr. 3)Formular predefinit semnat electronic
6Fișa standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri de camere (Anexa nr. 4 )se completeaza doar pentru structurile de primire turistice cu functiuni de cazareFormular predefinit semnat electronic
7Fișa standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de alimentație publică (Anexa nr. 5)se completeaza doar pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentație publicăFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizație provozorie de funcționareDocument-
2Certificat de clasificareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Hotarâre a Guvernului privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism actualizat
2ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare
3HOTĂRÂRE nr. 31 din 24 ianuarie 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.