Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind emiterea duplicatului licenței de turism/anexei licenței de turism

Descriere procedură

În vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut: (a se vedea, mai jos, Documente necesare).  (1) Documentația depusă de solicitant este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. (2) În cazul unei documentații  incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1); (3) Dacă în termen de 45 de zile de la data emiterii primei notificări documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.

Căi de atac

Căile de atac în caz de litigiu, între instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului și operatorul economic solicitant, sunt cele prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
 Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
 Direcția Generală Turism - Direcția Autorizare și Monitorizare
 Str. Promoroacă, nr. 11, Sector 1, Bucuresti, ​www.turism.gov.ro
 E-mail: autorizare@mturism.ro, 
 Telefon: 0040 786 993 758
Registru de linkuri

​Registrul public al agențiilor de turism licențiate organizatoare și intermediare poate fi consultat aici

Instituţia responsabilă
Directia Generala Turism din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
45 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;Atasament-
2anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/ distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulăAtasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Licenta de turism sau, după caz, anexa licentei de turismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare
2Ordonanța nr. 2 din 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate precum și pentru modificarea unor acte normative
3Hotarâre a Guvernului privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism actualizat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.