Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksdomeniideactivitatedetalii

domeniideactivitatedetalii

Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice

1. Decizie, atestare si conditii de valabilitate pentru operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de joasa tensiune (A1, Bp, Be, Bi, B) este in valoare de 1.600 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de medie tensiune (A2, A3, C1A, C2A) este in valoare de 3.100 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de inalta tensiune (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA) este in valoare de 4.500 lei 

Taxa pentru atestate de tip F, Fv, Fd este in valoare de 4.500 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Activitatile de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice din sisteme electroenergetice se realizeaza de catre operatorii economici atestati si/ sau electricieni autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Electrice, in conformitate cu prevederile "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice", aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/ 2013. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

2. Decizie, atestare si conditii de valabilitate pentru operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice dupa refuz a a operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de joasa tensiune (A1, Bp, Be, Bi, B) este in valoare de 1.600 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de medie tensiune (A2, A3, C1A, C2A) este in valoare de 3.100 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de inalta tensiune (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA) este in valoare de 4.500 lei 

Taxa pentru atestate de tip F, Fv, Fd.este in valoare de 4.500 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza  persoanelor juridice si vizeaza atestarea dupa refuz a operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. In cazul in care, unui operator economic i-a fost refuzata acordarea unui atestat, acesta poate solicita autoritatii competente, intr-un interval de 3 luni de la data deciziei de refuz un nou atestat cu prezentarea unei noi cereri de atestare insotita de documentele necesare si o notificare referitoare la corectitudinea, veridicitatea si integralitatea celorlalte documente anexate la cererea anterioara de atestare/ reatestare pentru care i s-a refuzat acordarea atestatului/ atestatelor. Comisia de atestare a autoritatii competente este formata din 5 membri si isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui autoritatii competente.

Comisia de atestare a autoritatii competente are urmatoarele competente:

 • analizeaza raportul cu privire la solutionarea cererii de atestare/ reatestare transmise de solicitant
 • hotaraste cu privire la atestarea/ reatestarea solicitata sau decide refuzul atestarii/ reatestarii solicitantului
 • analizeaza raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului
 • hotaraste cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Atestarea dupa refuz a operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

3. Decizie, atestare si conditiile de valabilitate pentru operatorii economici infiintati ca urmare a reorganizarii prin fuziune, divizare titulari de atestate ANRE

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru atestarea operatorilor economici este in valoare de 1.600 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si se refera la atestarea operatorilor economici infiintati ca urmare a reorganizarii prin fuziune, diviziune, etc, titulari de atestate emise de ANRE. Operatorul economic este obligat ca, in cazul in care doreste continuarea activitatilor supuse atestarii, sa solicite acordarea atestatului/ atestatelor dintre cele detinute de operatorii economici titulari de atestate, pe numele sau, in termen de maxim 30 de zile de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului. Noul operator economic infiintat va transmite la autoritatea competenta, ca anexa la cererea de solicitare a atestatului/ atestatelor, documente justificative din care sa reiasa reorganizarea titularilor de atestate, respectiv infiintarea noului operator economic, precum si o notificare privind existenta structurii minime de personal, a dotarii tehnico-materiale minime si a unui Sistem de Management al Calitatii, specifice atestatului/ atestatelor detinute de operatorii economici titulari de atestate emise de autoritatea competenta. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Atestarea operatorilor economici infiintati ca urmare a reorganizarii prin fuziune, divizare, etc. a operatorilor economici titulari de atestate emise de ANRE.

4. Decizie, atestare si conditiile de valabilitate dupa scoaterea din evidenta a operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

In termen de o luna de la data scoaterii din evidenta ANRE, se vor achita 50% din tarifele mentionate mai jos (in caz contrar se achita 100%):

Taxa pentru atestatele privind activitati in instalatiile electrice de joasa tensiune (A1,Bp,Be,Bi,B)  este in valoare de 1.600 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de medie tensiune (A2, A3, C1A, C2A) este in valoare de 3.100 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de inalta tensiune (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA) este in valoare de 4.500 lei 

Taxa pentru atestatele de tip F, Fv, Fd este in valoare de 4.500 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza atestarea dupa scoaterea din evidenta a opertorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Operatorul economic caruia i s-a scos din evidenta autoritatii competente cererea de atestare/ reatestare poate solicita in termen de o luna de la data scoaterii din evidenta reluarea procesului de atestare/ reatestare, transmitand o noua solicitare in acest sens, precum si un nou Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in copie, anexand si documentele care urmau a fi completate la solicitarea initiala, caz in care va achita 50 % din obligatia financiara stabilita. In cazul modificarii sau retragerii atestatului, titularul este obligat sa transmita autoritatii competente atestatul pentru a putea fi anulat. In caz contrar orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau alta informatie ceruta sau a carei transmitere este obligatorie, se va face in scris si se va putea transmite prin fax, curier sau servicii postale. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Atestarea dupa scoaterea din evidenta a operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

5. Duplicarea atestatului pentru operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice 

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru emiterea duplicatului de atestat pentru operatorii economici este in valoare de 300 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si  se refera la duplicarea atestatului pentru operatorii economici. Pentru a i se putea elibera un  duplicat, operatorul economic  trebuie sa prezinte documentele din care sa rezulte ca a fost efectuata publicarea anuntului privind pierderea originalului atestatului la solicitarea titularului de atestat, precum si achitarea unui tarif corespunzator eliberarii unui duplicat, egal cu cel de modificare a unui atestat in domeniul instalatiilor electrice potrivit Ordinul nr. 59/2013. In cazul deteriorarii sau pierderii avizului tehnic de racordare de catre utilizator, la cererea acestuia, operatorul de retea este obligat sa emita un duplicat in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Emitere duplicat de atestat pentru operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

6. Decizia de modificare a unui atestat detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice 

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru modificarea unui atestat detinut de operatorii economici este in valoare de 300 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza modificarea atestatului pentru operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Modificarea atestatului se poate face la cererea titularului de atestat sau din initiativa proprie. Autoritatea competenta poate decide modificarea atestatului, atunci cand a survenit una din urmatoarele situatii:

 • schimbarea statutului juridic al titularului
 • schimbarea denumirii sau a sediului titularului de atestat
 • modificari de patrimoniu care afecteaza desfaşurarea categoriei de activitati pentru care titularul detine atestat
 • alte modificari care influenteaza activitatile atestate sau documentele emise de ANRE

Situatiile prevazute sunt notificate autoritatii competente de catre titularul de atestat, in termen de 10 de zile de la aparitia lor, solicitand totodata, modificarea atestatului. In situatiile prevazute mai sus modificarea atestatului se realizeaza prin decizie a presedintelui  autoritatii  competente, pe baza unui raport intocmit de compartimentul de specialitate al ANRE si al procesului-verbal intocmit in sedinta Comisiei de Atestare. Dupa eliberarea noilor documente de atestare, operatorii economici vor restitui atestatele emise anterior autoritatii competente, in vederea anularii. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Modificarea unui atestat detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

7. Decizie de suspendare a unui atestat detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si se refera la modalitatea de suspendare al unui atestat detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Suspendarea se poate efectua la sesizarea din oficiu a autoritatii competente sau la sesizarea transmisa de o terta persoana sau chiar de catre titularul de atestat. Autoritatea competenta poate suspenda atestatul pentru toate tipurile detinute sau numai pentru o parte dintre acestea, pe perioade determinate, intre 1 si 6 luni, in urmatoarele situatii:

 • in cazul in care ANRE constata ca nu mai pot fi indeplinite cerintele Regulamentului cu privire la asigurarea personalului calificat si/ sau autorizat, precum si a dotarilor tehnice minime, daca acestea sunt remediabile intr-un termen de maxim 6 luni
 • la cererea titularului de atestat, in cazul in care acesta notifica ANRE, ca nu mai pot fi indeplinite cerintele Regulamentului cu privire la asigurarea personalului calificat si/ sau autorizat, precum si a dotarilor tehnice minime, daca acestea sunt remediabile intr-un termen de maxim 6 luni
 • in cazul in care in termen de 30 de zile de la solicitarea autoritatii competente, titularul nu transmite datele si/ sau informatiile solicitate, incalcand astfel obligatiile stabilite la art. 56 din Regulament
 • in cazul in care nu a respectat masurile de conformare dispuse de catre autoritatea competenta, inclusiv cea precizata la art. 47 alin. (3).

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Suspendarea unui atestat detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

8. Accept de participare la examen

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa este de 250 lei - Gradul I de autorizare

Taxa este de 250 lei - Gradele de autorizare II, III, IV,de tip Asau de tip B

Taxa este de 350 lei - Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si are caracter  national. Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de proiectare/ executare/ verificare a instalatiilor electrice se face: a) pe baza de examen, in conformitate cu prevederile anexei 3 la prezentul Regulament, la obtinerea legitimatiei initiale pentru un tip/ grad de autorizare, precum si la trecerea la un grad/ tip superior sau diferit, sau b) fara examen, pe baza unui dosar intocmit in conformitate cu prevederile art. 15, respectiv art. 17 din Regulament. Autorizarea specialistilor experti tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE. Dosarul cuprinde:

 • cererea de autorizare
 • Curriculum Vitae
 • copii ale diplomelor de calificare, specializare
 • copia cartii de munca

Autoritatea competenta aproba calitatea de electrician autorizat, personalului angajat al Autoritatii competente in directiile generale de reglementare in domeniul energiei electrice sau de control, sau in maxim 30 de zile de la incetarea raporturilor contractuale ale acestora cu autoritatea competenta, la cererea acestora, daca solicitantii indeplinesc conditiile de calificare si experienta profesionala precizate in anexa 4 la Regulament, pentru gradul/ tipul de autorizare.

Daca doriti click    →   Autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice.

9. Accept de autorizare ca expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice.

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru autorizarea expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari este in valoare de 175 lei

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza autorizarea expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in vederea desfasurarii, pe teritoriul Romaniei, a activitatilor de expertizare tehnica de calitate a lucrarilor de instalatii electrice. Autorizarea specialistilor experti tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE. Calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice nu poate fi dobandita/ exercitata decat in conditiile detinerii pe o perioada de minim 8 ani a legitimatei de electrician autorizat gradul III A+B sau IV A+B, valabila la data solicitarii. Acesti ani pot fi cumulati si cu cei de detinere a carnetului de electrician autorizat gradul III sau IV, dobandit anterior, in baza Ordinului Ministerului Industriei si Comertului nr. 34/ 999. Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea  intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament
 • copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licentiat si inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare
 • copia legitimatiei de electrician autorizat
 • dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Autorizarea expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

10. Legitimatie privind autorizarea de gradul IV fara examen a inginerilor proiectanti principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru autorizarea de gradul IV este in valoare de 250 lei

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si se refera la autorizarea de gradul IVA, fara examen, a inginerilor proiectanti principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic. Autorizarea de gradul IV A fara examen se poate acorda solicitantilor care indeplinesc  conditiile prevazute in  Ordinul nr.11 din 13 martie 2013. Directia generala de specialitate din cadrul autoritatii competente poate acorda autorizarea gradul IVA, fara examen, pe baza unui referat, a inginerilor proiectanti principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care detin sau au detinut gradul I sau similar Nomenclatorului COR cu acesta, a profesorilor/ conferentiarilor universitari din cadrul facultatilor din domeniul energetic, precum si a cercetatorilor din cadrul institutelor/ centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, daca solicitantii indeplinesc urmatoarele conditii:  

 • au o calificare profesionala/ specializare in domeniul energetic
 • au o vechime de minim 20 de ani in activitatea de proiectare/ cercetare de instalatii electrice de inalta tensiune sau in activitatea didactica, in discipline de profil, in domeniul energetic. 

Cererea de autorizare va fi insotita de Curriculum Vitae si documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cartii de munca, etc).  Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Autorizarea gradul IVA fara examen

11. Accept de prelungire a valabilitatii calitatii de responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru prelungirea valabilitatii calitatii de responsabil tehnic estein valoare de 125 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care doresc sa-si prelungeasca  valabilitatea calitatii de responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice. Autorizarea specialistilor responsabili tehnici cu executia lucrarilor de instalatii electrice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE. Calitatea de responsabil tehnic cu executia nu poate fi dobandita/ exercitata decat in conditiile detinerii pe o perioada de minim 5 ani a legitimatiei de electrician autorizat gradul III B sau IV B, valabila la data solicitarii. Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de responsabil tehnic cu executia trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezentul Regulament
 • copia legitimatiei de electrician autorizat
 • copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licentiat si inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la art. 30 CPA 6-CPA 8.1
 • dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →   Prelungirea valabilitatii calitatii de responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice.

12. Accept de autorizare ca responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru autorizarea specialistilor responsabili tehnici cu executia este in valoare de 125 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice si vizeaza autorizarea specialistilor, responsabili tehnici cu executia instalatiilor electrice. Autorizarea specialistilor responsabili tehnici cu executia lucrarilor de instalatii electrice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE din Ordinul nr. 11 din 13 martie 2013. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Autorizarea specialistilor responsabili tehnici cu executia in domeniul instalatiilor electrice.

13. Accept de prelungire a valabilitatii calitatii de electrician autorizat

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa de prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I) este in valoare de 125 lei 

Taxa  de prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B este in valoare de 175 lei

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza prelungirea valabilitatii calitatii de electrician autorizat.  Prelungirea valabilitatii se face pentru acelasi grad/tip de autorizare, putand fi solicitata in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea legitimatiei detinute, emiterea legitimatiei de electrician autorizat urmand a fi procesata in cadrul sesiunii respective. In caz contrar, titularul se va regasi pe lista persoanelor fizice ale caror legitimatii au expirat, aceasta fiind publicata si actualizata periodic pe site-ul autoritatii competente. Documentele care se depun in cazul acestei solicitari cuprind:

 • cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte experienta profesionala de lucru a solicitantului, astfel cum este definita la art. 31 din prezentul Regulament
 • dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore
 • aviz corespunzator eliberat de medicul de medicina muncii
 • copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat gradul/ tipul respectiv, detinute conform Ordinului Nr. 11 din 13 martie 2013

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Prelungirea valabilitatii calitatii de electrician autorizat in domeniul instalatiilor electrice

14. Decizie de reatestare a operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de joasa tensiune (A1, Bp, Be, Bi, B) este in valoare de 1.600 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de medie tensiune (A2, A3, C1A, C2A) este in valoare de 3.100 lei 

Taxa pentru atestatele privind activitatile in instalatiile electrice de inalta tensiune (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2MT, E2PA) este in valoare de 4.500 lei 

Taxa pentru atestatele de tip F, Fv, Fd este in valoare de 4.500 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza reatestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Titularul unui atestat care doreste continuarea activitatilor atestate, solicita reatestarea intr-un interval de 90 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate a atestatului/atestatelor detinute. Cererea de atestare/ reatestare se inregistreaza  intr-un registru electronic al autoritatii competente si este insotita de documentatie justificativa, conform prevederilor art. 16, respectiv art. 18 si 36, dupa caz, in functie de tipul de atestat solicitat, in limba romana.  Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Reatestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

15. Nota de reluare a activitatii dupa suspendare

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si vizeaza reluarea activitatii pe perioada de suspendare la cerere a unui atestat detinut de operatorii economici. Operatorul economic caruia i s-a scos din evidenta autoritatii competente cererea de atestare/ reatestare poate solicita in termen de o luna de la data scoaterii din evidenta  reluarea procesului de atestare/ reatestare, transmitand o noua solicitare in acest sens, precum si un nou certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in copie, anexand si documentele care urmau a fi completate la solicitarea initiala, caz in care va achita 50 % din obligatia financiara stabilita in Ordinul nr.23 din 17 aprilie 2013. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    →  Reluarea activitatii pe perioada de suspendare

16. Decizie de retragere a unui atestat detinut de operatorii economici

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza  persoanelor juridice si se refera la decizia de retragere a atestatului detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatiile electrice. Suspendarea sau retragerea atestatului se realizeaza prin Decizia autoritatii competente, pe baza unui Raport intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE si al procesului-verbal intocmit in sedinta Comisiei de Atestare. Autoritatea competenta comunica titularului de atestat suspendarea sau retragerea acestuia printr-o adresa in cel mult 10 zile lucratoare de la data sedintei comisiei de atestare, prin fax/ servicii postale disponibile. Titularul de Atestat transmite Autoritatii competente originalul Atestatului retras potrivit Ordinul nr. 23 din 17 aprilie 2013. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Retragerea unui atestat detinut de operatorii economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.

17. Accept de autorizare ca verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru autorizarea specialistilor verificatori de proiecte este in valoare de 125 lei

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza autorizarea specialistilor verificatori de proiecte in domeniul instalatiilor electrice. Autorizarea specialistilor responsabili tehnici cu executia lucrarilor de instalatii electrice este aprobata de catre comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE, potrivit Ordinului Nr. 11 din 13 martie 2013, precum si expertizarea proiectelor de instalatii electrice si a executiei acestora conform art.20. Calitatea de verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice nu poate fi dobandita/ exercitata decat in conditiile detinerii pe o perioada de minim 5 ani a legitimatiei de electrician autorizat gradul III A sau IV A, valabila la data solicitarii. Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de verificator de proiecte trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea intocmita conform modelului prevazut in Anexa 1 a Ordinului nr 11/2013
 • copia legitimatiei de electrician autorizat
 • copia diplomei de studii din care sa rezulte calificarea de subinginer, inginer licentiat si inginer diplomat, intr-unul din domeniile de studii universitare prevazute la Art. 30 CPA 6-CPA 8.1
 • dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore

  Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Autorizarea specialistilor verificatori de proiecte in domeniul instalatiilor electrice.

18. Legitimatie duplicat

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru emitere duplicat al legitimatiei de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu executia, precum si de expert tehnic de calitate si extrajudiciar este in valoare de 30 lei

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si se refera la emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat, precum si de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice. Legitimatia de electrician pierduta, se declara nula intr-un ziar local, acestia putand solicita Autoritatii Competente, emiterea unui/unor duplicate, dupa caz, potrivit Ordinului Nr. 11/2013. Tariful de emitere a duplicatului se aproba, anual, prin ordin al presedintelui Autoritatii Competente. Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Emitere duplicat al Legitimatiei de electrician autorizat, de verificator de proiecte, de responsabil tehnic cu executia, precum si de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice.

19. Accept de prelungire a valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar este in valoare de 175 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.  

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice. Autorizarea specialistilor experti tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE, potrivit Ordinul nr. 11 /2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice prevazut in  art. 22 alin. 5 din actul normativ mentionat.

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Prelungirea valabilitatii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice.

20. Accept prestari servicii transfrontaliere - ocazionale/ temporare, cu indicarea contractului de prestari servicii

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru prestarea de servicii transfrontaliere de catre operatorii economici, persoane juridice straine, inregistrate intr-o tara membra UE/SEE/Elvetia este in valoare de 1.600 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015.

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine si face referire la prestarea de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/temporar de catre operatorii economici inregistrate intr-o tara membra UE/ SEE/ Elvetia. Operatorul economic, persoana juridica straina, poate presta servicii transfrontaliere, cu caracter ocazional/ temporar, pentru realizarea de lucrari la instalatii electrice din cadrul SEN sau al celor izolate, daca detine un document echivalent (corespunzator tipurilor de atestate mentionate in prezentul Regulament) emis de un organism similar din tara de origine, caz in care va transmite la ANRE, o traducere informala a documentului respectiv si un memoriu care sa faca referire la capabilitatea tehnica si profesionala a prestatorului pentru desfasurarea de lucrari in instalatiile electrice din cadrul SEN sau al celor izolate. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click    → Prestarea de servicii transfrontaliere, cu caracter ocazional/ temporar de catre operatorii economici, persoane juridice straine, inregistrate intr-o tara membra UE/ SEE/ Elvetia

21. Accept prestari servicii transfrontaliere - ocazionale/ temporare, cu indicarea contractului de prestari servicii.

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe. 

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza emiterea autorizatiei de prestari servicii transfrontaliere caracter ocazional/ temporar. Persoanele fizice stabilite in statele membre UE, pot realiza lucrari de proiectare/ executie de instalatii electrice, in baza autorizarii acordate in statul membru de origine, transmitand catre ANRE copia autorizarii respective, inclusiv o traducere informala a acesteia. Prevederile Ordinului nr 11/2013 nu se aplica la autorizarea personalului care desfasoara activitati de proiectare si/ sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizarii lor in instalatiile electroenergetice. Procedura are caracter transfrontalier

Daca doriti click    → Autorizarea pentru prestari servicii transfrontaliere cu caracter temporar/ocazional

22. Acceptarea  de prelungire a valabilitatii calitatii de verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice.

Cui ne adresam?

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Care sunt costurile?

Taxa pentru prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte este in valoare de 125 lei 

Plata tarifului se face fie direct la casieria ANRE, fie prin ordin de plata in Contul ANRE: RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Mai multe vezi: Tarife aferente anului 2015

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si vizeaza prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte, pe teritoriul Romaniei. Prelungirea poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul III A sau IV A, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte poate fi solicitata, de regula, impreuna cu solicitarea prelungirii valabilitatii legitimatiei de electrician autorizat gradul III A sau IVA, in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea acesteia. In caz contrar, titularul se va regasi pe lista persoanelor fizice ale caror legitimatii au expirat, aceasta fiind publicata si actualizata periodic pe site-ul autoritatii competente. Documentele necesare a fi depuse in cazul acestei solicitari cuprind:

 • cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a Ordinului nr 11/2013  precum si un numar minim de 5 fise aferente fiecarei documentatii verificate din aceasta perioada, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare
 • copia legitimatiei de electrician autorizat
 • dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avand o durata de minim 20 ore
 • aviz corespunzator eliberat de medicul de medicina a muncii
 • copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei  de electrician autorizat tipul A

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Prelungirea valabilitatii calitatii de verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice.

23. Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie

Cui ne adresam?

Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice si se refera la reinnoirea certificatului de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie care se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea conditiilor in baza carora s-a emis. Pentru reinnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta dosarul si rapoartele semestriale inregistrate la inspectoratul teritorial de munca si copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii  in munca, in cazul in care au fost efectuate  potrivit HG nr. 1425/2006 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca. Reinnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre conditiile in baza carora a fost emis si anume la:

 • schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire si protectie abilitat, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire si protectie abilitat
 • schimbarea sediului social
 • schimbarea conducatorului serviciului extern de prevenire si protectie abilitat

Modificarile trebuie sa fie comunicate Comisiei de abilitare si avizare. In situatia in care serviciile externe de protectie si prevenire nu mai indeplinesc conditiile de abilitare, nu au comunicat modificarile prevazute si nu au solicitat reinnoirea certificatului de abilitare in termen de 10 zile lucratoare, inceteaza valabilitatea certificatului de abilitare. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Reinnoirea certificatului de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie

24. Certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie

Cui ne adresam?

Inspectia Muncii

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridicecare solicita un certificat de abilitare a  serviciilor externe de prevenire si protectie. Serviciile externe de prevenire si protectie pot sa isi desfasoare activitatea numai daca sunt in posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si protectie. In cadrul fiecarui inspectorat teritorial de munca, respectiv cel al municipiului Bucuresti, prin Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Membrii Comisiei de abilitare si avizare sunt:

 • reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munca - presedinte
 • reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judetene sau a municipiului Bucuresti, infiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
 • reprezentantul teritorial al asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale

Persoanele fizice si juridice stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care nu au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul Romaniei doar daca sunt abilitate potrivit HG 1425/2006. Procedura are caracter national si transfrontalier.

Daca doriti click    → Abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie

25. Inscrierea in Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim permanent, in Romania

Cui ne adresam?

Inspectia Muncii

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European  care au fost supuse in aceste state unei proceduri similare celei de abilitare care pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul Romaniei, fara a fi abilitate potrivit HG nr. 1425/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, art. 454. Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si protectie, vor notifica acest lucru prin completarea si transmiterea formularului, insotit de copia autorizatiei sau a documentului echivalent pe care il detin, certificat de catre detinator la Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului territorial de munca pe raza caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, inainte de inceperea acesteia. Comisia de abilitare si avizare prevazuta, dupa efectuarea verificarilor pe care le considera necesare, va  inscrie persoana fizica sau juridica respectiva, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim permanent, in Romania. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click   →  Notificarea comisiei de abilitare pentru prestare permanenta, in regim de stabilire, a serviciilor externe de prevenire si protectie

26. Inscriere in Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim temporar sau ocazional, in Romania.

Cui ne adresam?

Inspectia Muncii

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor fizice si juridice care au fost supuse unei proceduri similare celei de abilitare si pot presta servicii de prevenire si protectie pe teritoriul Romaniei, potrivit HG nr. 1425/2006 privind Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. Persoanele fizice si juridice care doresc sa presteze servicii externe de prevenire si protectie, vor notifica acest lucru prin completarea si transmiterea formularului, insotit de copia autorizatiei sau a documentului echivalent pe care il detin, certificata de catre detinator, la Comisia de abilitare si avizare din cadrul inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, inainte de inceperea acesteia. Comisia de abilitare si avizare prevazuta, dupa efectuarea verificarilor pe care le considera necesare, va inscrie persoana fizica sau juridica respectiva, in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii, in Lista persoanelor fizice si juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care presteaza servicii externe de protectie si prevenire, in regim temporar sau ocazional, in Romania. Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click    → Notificarea comisiei de abilitare pentru prestare temporara sau ocazionala a serviciilor externe de prevenire si protectie

27. Aviz de cercetare hidrografica si oceanografica pentru institutiile straine

Cui ne adresam?

 Ministerul Apararii Nationale - Directia Hidrografica Maritima Constanta

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice straine si vizeaza eliberarea avizului de cercetare hidrografica si oceanografica. Pentru eliberarea acestui document sunt necesare urmatoarele documente:

 • date tehnice ale navei de cercetare stiintifica
 • echipamentul tehnic folosit pe timpul cercetarii
 • planul cercetarii cu coordonatele geografice ale traseului navei
 • date de identificare ale echipei de cercetare stiintifica si ale echipajului navei

Procedura are caracter transfrontalier.

Daca doriti click    → Eliberare aviz cercetare hidrografica si oceanografica pentru institutiile straine

28. Aviz cercetare hidrografica si oceanografica pentru institutiile romanesti

Cui ne adresam?

Ministerul Apararii Nationale - Directia Hidrografica Maritima Constanta

Care sunt costurile?

Nu se percep taxe

Cui se adreseaza procedura de obtinere a avizului/autorizatiei?

Procedura se adreseaza persoanelor juridice romanesti si vizeaza eliberarea  avizului pentru cercetarea hidrografica si oceanografica. Pentru eliberarea acestui document sunt necesare urmatoarele documente:

 • date tehnice ale navei de cercetare stiintifica
 • echipamentul tehnic folosit pe timpul cercetarii
 • planul cercetarii cu coordonatele geografice ale traseului navei
 • date de identificare ale echipei de cercetare stiintifica si ale echipajului navei

Procedura are caracter national.

Daca doriti click    → Eliberare aviz cercetare hidrografica si oceanografica pentru institutiile romanesti