Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice.

Descriere procedură

Autorizarea persoanelor fizice în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de verificare de proiecte de instalaţii electrice sau de părţi electrice din cadrul unor proiecte complexe, atât pe cele racordate/ aparţinând SEN, cât şi pe cele racordate/ aparţinând unor sisteme electroenergetice izolate.

Informații referitoare la procedura de autorizare a electricienilor, a verificatorilor de proiecte, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice se regăsesc pe site-ul ANRE și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-electricieni

Căi de atac

In caz de litigiu persoana fizică autorizată în condițiile Regulamentului de autorizare și sancționată potrivit acestui Regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancțiunile/ măsurile aplicate de ANRE

Date de contact
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2
Telefon: 021-327.81.74 / 021-327.81.00 E-mail:anre@anre.ro
Registru de linkuri

Registrul de evidență a electricienilor autorizați, a verificatorilor de proiecte, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice se regăsește pe site-ul ANRE și poate fi consultat accesând următorul link: https://portal.anre.ro/PublicLists/AutorizatiiElectricieniAutorizati

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
7 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Dovada achitării a 50% din tariful de autorizare de tip A.-Atasament-
2Dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologiceDovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica si bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet.Document scanat-
3Cerere de autorizareCerere de autorizare însoţită de documentele Informaţii profesionale, Detalii privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, conform Anexa 1 din Regulament.Formular predefinit
4Cerere de autorizare cf. Anexa 2Cerere de autorizare, conform Anexa 2 din Regulament, în cazul în care achitarea taxei de autorizare se face de către o persoană juridică.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Adeverință de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11/ 13.03.2013 și modificat prin Ordinul nr. 116/ 20.12.2016, emis în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.