Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Verificarea și vizarea periodică a atestatului acordat operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Descriere procedură

Verificarea și vizarea periodică a atestatului acordat operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic Naţional sau aparţinând unor Sisteme Electroenergetice Izolate.

Informații referitoare la procedura de atestare a operatorilor economici în domeniul energiei electrice se regăsesc pe site-ul ANRE și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-atestare.

Căi de atac

Deciziile cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea atestatelor pot fi atacate în contencios administrativ, conform legii.

Date de contact
​Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2
Telefon: 021-327.81.74 / 021-327.81.00 
E-mail: anre@anre.ro
Registru de linkuri

Registrul de evidență a operatorilor economici atestați în domeniul energiei electrice se regăsește pe site-ul ANRE și poate fi consultat accesând următorul link: https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Adresă semnată de reprezentantul legal, în vederea verificării și vizării atestatuluiAdresă semnată de reprezentantul legal, în vederea verificării și vizării atestatului, în care se va menționa dacă operatorul economic are lucrări contractate și/sau în derulare.Atasament-
2Certificat constatatorCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în copie, care să reflecte situația actualizată a solicitantului la data cererii de atestare, cu privire la starea sa, datele de identificare și căile de comunicare ale acestuia și din care să rezulte că solicitantul are înregistrat ca obiect de activitate principal sau secundar activități de tipul celor supuse atestării; în cazul persoanelor fizice, documente care dovedesc că solicitantul îndeplinește condițiile stabilite de lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice, fiind înregistrat în România ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.Atasament-
3Extras din Registrul Electronic de Evidență al SalariațilorExtras din Registrul Electronic de Evidență al Salariaților (REVISAL), datat și semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajați a persoanelor din structura de personal sau, după caz, copii certificate pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea.Atasament-
4Certificatul Sistemului de Management al CalitățiiCertificatul Sistemului de Management al Calității emis de una dintre societățile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, din care să reiasă că solicitantul desfășoară activitățile supuse atestării în condițiile standardului ISO 9001.Atasament-
5Dovada achitării a 50% din tariful de emitere atestat.-Atasament-
6Lista cuprinzând dotarea tehnico-materialăLista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfășura activități supuse atestării – Anexa 4 și Anexa 8 din RegulamentFormular predefinit
7Structura de personalStructura de personal angajat/ contractat, alocat activităților supuse atestării – Anexa 5 și Anexa 9 din Regulament.Formular predefinit
8Atestatul (document semnat cu semnatura electronica)-Atasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AtestatDocument-
2Decizie vizare.Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea energiei electrice si a gazelor naturale
2Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
3Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.