Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Atestarea operatorilor economici înfiintati ca urmare a reorganizarii prin fuziune, divizare, etc. a operatorilor economici titulari de atestate emise de ANRE

Descriere procedură

Atestarea operatorilor economici înfiintati ca urmare a reorganizarii prin fuziune, divizare, etc. a operatorilor economici titulari de atestate emise de ANRE. 

Informații referitoare la procedura de atestare a operatorilor economici în domeniul energiei electrice se regăsesc pe site-ul ANRE și pot fi consultate accesând următorul link: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-atestare.

Căi de atac

Deciziile cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea atestatelor pot fi atacate în contencios administrativ, conform legii.

Date de contact
​Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2
Telefon: 021-327.81.74 / 021-327.81.00 
E-mail: anre@anre.ro
Registru de linkuri

Registrul de evidență a operatorilor economici atestați în domeniul energiei electrice se regăsește pe site-ul ANRE și poate fi consultat accesând următorul link: https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
30 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Documente justificative Documente justificative din care sa reiasa reorganizarea titularilor de atestate, respectiv înfiintarea noului operator economic.Atasament-
2Certificat constatatorCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în copie, care să reflecte situația actualizată a solicitantului la data cererii de atestare, cu privire la starea sa, datele de identificare și căile de comunicare ale acestuia și din care să rezulte că solicitantul are înregistrat ca obiect de activitate principal sau secundar activități de tipul celor supuse atestării.Atasament-
3Extras din Registrul Electronic de Evidență al SalariațilorExtras din Registrul Electronic de Evidență al Salariaților (REVISAL), datat și semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajați a persoanelor din structura de personal sau, după caz, copii certificate pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea.Atasament-
4Certificatul Sistemului de Management al CalitățiiCertificatul Sistemului de Management al Calității emis de una dintre societățile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internațional, din care să reiasă că solicitantul desfășoară activitățile supuse atestării în condițiile standardului ISO 9001.Atasament-
5Dovada achitării tarifului de emitere atestat.-Atasament-
6Cerere de atestareCerere de atestare - Anexa 7 din RegulamentFormular predefinit
7Lista cuprinzând dotarea tehnico-materialăLista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfășura activități supuse atestării – Anexa 4 și Anexa 8 din Regulament.Formular predefinit
8Structura de personalStructura de personal angajat/ contractat, alocat activităților supuse atestării – Anexa 5 și Anexa 9 din Regulament.Formular predefinit
9Declarație pe propria răspundereDeclarație pe propria răspundere a reprezentantului legal – Anexa 2 din Regulament.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AtestatDocument-
2Decizie atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea energiei electrice si a gazelor naturale
2Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
3Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.